» 

diccionario analógico

a la salir luz, circular, correr, desplegarse, difundirse, esparcirse, hacerse público, llegar a saberse, propagarsedolaşmak, duyulmak, kulaktan kulağa yayılmak, yayılmak - carry (en) - mover con cuidadoyavaşça ve hafifçe kımıldatmak - pasar zumbando - süzülmek - swap (en) - seek (en) - whine (en) - fly (en) - ride (en) - come (en) - ghost (en) - betake oneself (en) - sobrevolaröteye uçmak, üzerinden uçmak - viajarseyahat etmek - encaminarse a - çalışmak, göstermek - raft (en) - desplazarse, moversedolaşmak - repair, resort (en) - cruzar, ir a velocidad de crucero, navegarseyir hızında yol almak - ir pordolaşmak - acercarse, llegar, venirgelmek - girar, virardönmek, etrafını dolaşmak - trundle (en) - push (en) - travel purposefully (en) - flamear, ondear - apartarse, caminar mucho, dar una caminata, deambular, desviarse, errar, hacer excursiones, pasearse sin propósito, recorrer, vagabundear, vagaraylak aylak dolaşmak, başıboş gezinmek, boş boş gezmek, sürtmek, uzun uzun yürümek - yürüyüş yapmak - arremolinar, culebrear, hacer culebra, hacer eses, serpentearkıvrıla kıvrıla ilerlemek, kıvrılarak gitmek, kıvrılarak ilerlemek - forge, spirt, spurt (en) - arrastrar, arrastrarse, deslizarseağır ağır ilerlemek, sürünerek ilerlemek - luchar entre sí por, pelearse por, salir de prisaçabalamak - deslizar, deslizarse, resbalarsıyrılmak - dar vueltas, rodardönmek, yuvarlanmak - deslizar, deslizarse, planearsüzülmek, üzerinden kaymak - botar, hacer botar, rebotar, saltarsıçramak - entrar como unas pascuas - flotar, flotar en la superficie, moverse con el aire, nadar, salir volando, sobrenadar, vientosürüklenmek, yüzmek - play (en) - flotar, nadaryüz-, yüzmek - andar, caminar, pasearyürümek - doblar, girar, torcerdönmek, sapmak - circle (en) - slice into, slice through (en) - dejarse llevar, extraviarse, moverse empujado, perderseayrılmak, başıboş dolaşmak, birikmek, sapmak, sürüklenmek, yığılmak - run (en) - caminaradım atmak, adımlamak, yürümek - ir en coche, manejarotomobille gezmek - ir, ir en coche, rodar, rodar, ir, viajargitmek - esquiarkayak yapmak - navegar, volaruçmak - buhar enerjisiyle hareket etmek - carretear, rodar por la pistapistte ilerlemek, rule yapmak - transportar en transbordador - binmek - prance (en) - nadaryüzmek - alzar, alzarse, ascender, elevar, elevarse, erguir, erguirse, levantar, subirçıkmak, yükselmek - tırmanmak - bajar, descenderazalmak, düşmek, inmek - bajar, caerse, descenderdüşmek - culebrear, zigzaguearzikzak çizmek - seguir...-den gitmek - adelantarse, avanzar, avanzarse, desplazarse, dirigirse a, internarse, ir hacia adelante, marchar sobre, moverseilerlemek - alejarse, andar de espaldas, apartarse, dar un paso hacia atrás, ir hacia atrás, moverse hacia atrás, recular, retirarse, retrocederçekilmek, geri çekilmek - retrograde (en) - avanzar, continuar, proceder, seguirilerlemek - dar marcha atrás, echarse atrás, echarse para atrás, hacer marcha atrásgeri geri gitmek, geri geri sürmek/gitmek - panoramizarhareketli bir nesneyi kamerayla izlemek - perseguir, seguirizlemek, takip etmek, tutmak, uymak - anteceder, ir adelante, precederönde gitmek, yol göstermek - correr tras, correr tras/detrás de, de cerca seguir, ir detrás de, irse tras, ir tras, ir tras de, ojear, perseguir, pisarle los talones a alguien, rastrear, seguir, seguir a alguien, seguir la pistaizini sürmek, izini takip etmek, izlemek, peşinden gitmek, takibe almak, takip etmek - regresar, retornar, volver, volver a, volverse atrásdönmek, dönüş yapmak, geri dönmek, geri gelmek - descarrilar, salir fuera del carril, salirse de la vía, salirse de los carriles - congregarse - acompañar, ir con, venir conbirlikte gitmek, eşlik etmek, yanında bulunmak - billow (en) - dolaşmak, yayılmak - moverse en círculo - angle (en) - atravesargeçmek - pasar porgeçmek, yanından geçmek - acelerar, apresurarse, darse prisauçmak - ir con exceso de velocidadhız limitini aşmak - zoom (en) - drive (en) - abalanzarse, acelerar, apresurarse, a toda prisa ir, correr, darse prisa, ir a toda velocidad, ir corriendo, lanzarse, pasar como un rayo, precipitarsehızla gitmek, hız yapmak, şimşek gibi gitmek - arrastrarse, caminar penosamente, ir arrastrando los pies, ir con aire desanimadoyorgun argın yürümek - transportar en transbordador - hiss, whoosh (en) - whisk (en) - correr, correr a toda velocidad, ir a toda velocidadçılgınca bir süratle gitmek, tam gaz gitmek - circuit (en) - lance (en) - go around, outflank (en) - propagarse - draw (en) - change, transfer (en) - swash (en) - pace (en) - hollar, pisar, pisotearbasmak, üstüne basmak - step (en) - abalanzarse, arrojarse, precipitarse - retirarseçekilmek - entrar zumbar, pasar silbando, pasar zumbando, pasar zumbando/silbando/volando'vızzzz' diye ses çıkarmak, vınlamak, vızlamak, ıslık/vınn sesi çıkarmak - island hop (en) - güçlükle ilerlemek - tambalearse, titubear, vacilaryalpalamak - sift (en) - fall (en) - drag (en) - run (en) - bang (en) - precess (en) - move around, travel (en) - montar a, montar a/enbinmek - kar ayakkabısı ile yürümek - beetle (en) - hareket etmek - swim (en) - tram (en) - caravan (en)[Spéc.]

mouvant (fr)[QuiEst]

motilité (fr)[Nominalisation]

movimiento, trasladokımıldama, yer değişikliği - locomociónhareket - fuerza motriz, locomoción, motilidad, motricidadhareket kuvveti, tahrik kuvveti - movimientofaaliyet, hareket - desplazamientohareket etme, seyahat - viajeroyolcu - mover (en) - que sea lo que Dios quiera, vamos alláHaydi bakalım!, Ya Allah! - locomotor, motorharekete geçiren, hareket ettirici[Dérivé]

viajargezmek, seyahat etmek[Cause]

steer (en) - alcanzar, dar en, llegar, llegar a, llevar a, salir a, terminar enbelli bir duruma gelmek, erişmek, isabet etmek, ulaşmak, varmak, vurmak - fallar, faltar, no asistirbulamamak, vuramamak - cambiar de lugar, colgar en otro sitio, correr, desplazar, mover, trasladarbaşka yere koymak, yerini değiştirmek[Domaine]

irse, marcharse, mudar, mudar de casa, mudarse, mudarse de casaçıkmak, evden taşınıp ayrılmak - ascender, aumentar, crecer, elevarse, encaramarse a, encaramarse sobre, escalar, montar, subir, subirse a, subirse sobre, trepar, trepar aartmak, çıkmak, tırmanmak, yükselmek - esconderse, hundirse, poner, ponersebatmak - hundir, hundirse, irse a pique, naufragar, sumergirse, sumirsebatmak - avanzar, caducar, correr, estar permitido, expirar, pasar, ser aceptable, sucederse, transcurrir, valeraraya girmek, geçip gitmek, geçmek[Analogie]

stay in place (en)[Ant.]

desplazarse (v.) • gitmek (v.) • ir (v.) • moverse (v. intr.) • viajar (v.) • yayılmak (v.)

-