Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

dolaşmak, kulaktan kulağa yayılmak, yayılmakcircular, correr, desplegarse, difundirse, esparcirse, propagarse - carry (en) - yavaşça ve hafifçe kımıldatmakmover con cuidado - pasar zumbando - süzülmek - swap (en) - seek (en) - whine (en) - fly (en) - ride (en) - come (en) - ghost (en) - betake oneself (en) - öteye uçmak, üzerinden uçmaksobrevolar - seyahat etmekviajar - encaminarse a - çalışmak, göstermek - raft (en) - dolaşmak, ilerlemekcircular, desplazarse, moverse - repair, resort (en) - seyir hızında yol almakcruzar, ir a velocidad de crucero, navegar - dolaşmakir por - gelmekacercarse, llegar, venir - dönmek, etrafını dolaşmakgirar, virar - gitmek, ilerlemek, sürüp yürütmek - push (en) - travel purposefully (en) - flamear, ondear - aylak aylak dolaşmak, başıboş gezinmek, boş boş gezmek, sürtmek, uzun uzun yürümekapartarse, caminar mucho, dar una caminata, deambular, desviarse, errar, hacer excursiones, pasearse sin propósito, recorrer, vagabundear, vagar - yürüyüş yapmak - kıvrıla kıvrıla ilerlemek, kıvrılarak gitmek, kıvrılarak ilerlemek, zikzak çizerek ilerlemekarremolinar, culebrear, hacer culebra, hacer eses, serpentear, zigzaguear - forge, spirt, spurt (en) - ağır ağır ilerlemek, emeklemek, sürünerek ilerlemek, sürünmekandar a cuatro pies, andar a gatas, arrastrar, arrastrarse, avanzar lentamente, deslizarse, gatear, reptar - çabalamakluchar entre sí por, pelearse por, salir de prisa - sıyrılmakdeslizarse, resbalar - dönmek, yuvarlanmakdar vueltas, rodar - süzülmekdeslizarse, planear - sıçramakbotar, hacer botar, rebotar, saltar - entrar como unas pascuas - sürüklenmek, yüzmekflotar, flotar en la superficie, moverse con el aire, nadar, salir volando, sobrenadar, viento - play (en) - yüz-, yüzmekflotar, nadar - yürümekandar, caminar, pasear - dönmek, sapmakdoblar, girar, torcer - circle (en) - slice into, slice through (en) - ayrılmak, başıboş dolaşmak, birikmek, sapmak, sürüklenmek, yığılmakdejarse llevar, extraviarse, moverse empujado, perderse - run (en) - adım atmak, adımlamak, yürümekcaminar - otomobille gezmekir en coche, manejar - gitmekir, ir en coche, rodar, rodar, ir, viajar - kayak yapmakesquiar - uçmaknavegar, volar - buhar enerjisiyle hareket etmek - pistte ilerlemek, rule yapmakcarretear, rodar por la pista - transportar en transbordador - binmek - prance (en) - yüzmeknadar - çıkmakalzar, alzarse, ascender, elevar, erguir, erguirse, levantar, subir - tırmanmak - azalmak, düşmek, inmekbajar, descender - düşmekbajar, caerse, descender - zikzak çizmekculebrear, zigzaguear - ...-den gitmekseguir - ilerlemekadelantarse, avanzarse, dirigirse a, internarse, ir hacia adelante - çekilmek, geri çekilmekalejarse, andar de espaldas, apartarse, dar un paso hacia atrás, ir hacia atrás, moverse hacia atrás, recular, retirarse, retroceder - retrograde (en) - ilerlemekavanzar, continuar, proceder, seguir - geri geri gitmek, geri geri sürmek/gitmekdar marcha atrás, echarse atrás, echarse para atrás, hacer marcha atrás - hareketli bir nesneyi kamerayla izlemekpanoramizar - izlemek, takip etmek, tutmak, uymakperseguir, seguir - önde gitmek, önden gitmek, öne düşüp yol göstermek, yol göstermekanteceder, enseñar/mostrar el camino, ir adelante, preceder - izini sürmek, izini takip etmek, izlemek, peşinden gitmek, takibe almak, takip etmekcorrer tras, correr tras/detrás de, de cerca seguir, ir detrás de, irse tras, ir tras, ir tras de, ojear, perseguir, pisarle los talones a alguien, rastrear, seguir, seguir a alguien, seguir la pista - dönmek, dönüş yapmak, geri dönmek, geri gelmekregresar, retornar, volver, volver a, volverse atrás - descarrilar - congregarse - birlikte gitmek, eşlik etmek, yanında bulunmakacompañar, ir con, venir con - billow (en) - dolaşmak, yayılmakcircular - daire çizmek, daire içine almak, dönmekmoverse en círculo, rodear, trazar un círculo - angle (en) - geçmekatravesar - geçmek, yanından geçmekpasar, pasar por - uçmakacelerar, apresurarse, darse prisa - hız limitini aşmakir con exceso de velocidad - zoom (en) - drive (en) - hızla gitmek, hız yapmak, şimşek gibi gitmek, yıldırım gibi geçip gitmekabalanzarse, acelerar, apresurarse, a toda prisa ir, correr, darse prisa, ir a toda velocidad, ir corriendo, lanzarse, pasar como un rayo, precipitarse - yorgun argın yürümekarrastrarse, caminar penosamente, ir arrastrando los pies, ir con aire desanimado - transportar en transbordador - hiss, whoosh (en) - birden alıp götürmek, hızla alıp ortadan kaldırmakllevar rápidamente - çılgınca bir süratle gitmek, tam gaz gitmekcorrer, correr a toda velocidad, ir a toda velocidad - devretmek, dolaşmak, etrafında dönmek, turneye çıkmakcircundar, rodear - lance (en) - go around, outflank (en) - propagarse - draw (en) - change, transfer (en) - swash (en) - pace (en) - basmak, üstüne basmakhollar, pisar, pisotear - step (en) - abalanzarse, arrojarse, precipitarse - çekilmek - 'vızzzz' diye ses çıkarmak, vınlamak, vızlamak, ıslık/vınn sesi çıkarmakentrar zumbar, pasar silbando, pasar zumbando, pasar zumbando/silbando/volando - island hop (en) - güçlükle ilerlemek - yalpalamaktambalearse, titubear, vacilar - sift (en) - fall (en) - drag (en) - run (en) - bang (en) - precess (en) - move around, travel (en) - binmekmontar a, montar a/en - kar ayakkabısı ile yürümek - beetle (en) - hareket etmek - swim (en) - tram (en) - caravan (en)[Spéc.]

kımıldama, yer değişikliğimovimiento, traslado - hareketlocomoción - hareket kuvveti, tahrik kuvvetifuerza motriz, locomoción, motilidad, motricidad - faaliyet, hareketmovimiento - hareket etme, seyahatdesplazamiento - yolcuviajero - mover (en) - Haydi bakalım!, Ya Allah!que sea lo que Dios quiera, vamos allá - harekete geçiren, hareket ettiricilocomotor, motor[Dérivé]

gezmek, seyahat etmekviajar[Cause]

steer (en) - belli bir duruma gelmek, erişmek, isabet etmek, ulaşmak, varmak, vurmakalcanzar, dar en, llegar, llegar a, llevar a, terminar en - bulamamak, vuramamakfallar, faltar, no asistir - başka yere koymak, yerini değiştirmekdesplazar, mover[Domaine]

çıkmak, evden taşınıp ayrılmakirse, marcharse, mudar, mudar de casa, mudarse, mudarse de casa - artmak, çıkmak, tırmanmak, yükselmekascender, aumentar, crecer, elevarse, encaramarse a, encaramarse sobre, escalar, montar, subir, subirse a, subirse sobre, trepar, trepar a - batmakesconderse, hundirse, poner, ponerse - batmakhundir, hundirse, irse a pique, naufragar, sumergirse, sumirse - araya girmek, geçip gitmek, geçmekavanzar, caducar, correr, expirar, pasar, sucederse, transcurrir[Analogie]

stay in place (en)[Ant.]

desplazarse (v.) • gitmek (v.) • ir (v.) • moverse (v. intr.) • viajar (v.) • yayılmak (v.)

-

 


   Publicidad ▼