» 

diccionario analógico

gå [], komma ut, sprida sigcircular, correr, desplegarse, difundirse, esparcirse, propagarse - carry (en) - flytta försiktigt påmover con cuidado - pasar zumbando - float (en) - swap (en) - seek (en) - whine (en) - fly (en) - ride (en) - come (en) - ghost (en) - betake oneself (en) - flyga över, överflyglasobrevolar - viajar - bege sig, begiva sigencaminarse a - do (en) - raft (en) - fortsätta gå, gå vidare, vara uppe och gå, vara ute och röra på sigcircular, desplazarse, moverse - repair, resort (en) - hålla marschfart, köra i lagom fartcruzar, ir a velocidad de crucero, navegar - ir por - kommaacercarse, llegar, venir - rundagirar, virar - rulla - push (en) - travel purposefully (en) - flamear, ondear - ströva, ströva omkring, vandra, vankaapartarse, caminar mucho, dar una caminata, deambular, desviarse, errar, hacer excursiones, pasearse sin propósito, recorrer, vagabundear, vagar - - kryssa, meandra, ringla sig, röra sig i sicksack, slingra, slingra sig, vindlaarremolinar, culebrear, hacer culebra, hacer eses, serpentear, zigzaguear - forge, spirt, spurt (en) - klänga, kräla, kravla, krypa, släpa sigandar a cuatro pies, andar a gatas, arrastrar, arrastrarse, avanzar lentamente, deslizarse, gatear, reptar - kivas om, slåssluchar entre sí por, pelearse por, salir de prisa - halka, hasa, kana, rutschadeslizarse, resbalar - himla, rulladar vueltas, rodar - glida, svävadeslizarse, planear - studsabotar, hacer botar, rebotar, saltar - entrar como unas pascuas - flytaflotar, flotar en la superficie, moverse con el aire, nadar, salir volando, sobrenadar, viento - play (en) - simmaflotar, nadar - gå, promenera , vandraandar, caminar, pasear - svängadoblar, girar, torcer - circle (en) - slice into, slice through (en) - driva, förirra sig, gå vilse, sväva utdejarse llevar, extraviarse, moverse empujado, perderse - run (en) - gå, kliva, stigacaminar - bilair en coche, manejar - åka, rullair, ir en coche, rodar, rodar, ir, viajar - åka skidor, skida esquiar - förse med vingar, ge vingar, vingskjutanavegar, volar - ånga - taxacarretear, rodar por la pista - transportar en transbordador - ride, sit (en) - prance (en) - simmanadar - gå upp, stiga alzar, alzarse, ascender, elevar, erguir, erguirse, levantar, subir - ascend, go up (en) - fara ner, gå, gå nedför, gå under, komma, stigabajar, descender - bajar, caerse, descender - gå i sicksack, sicksackaculebrear, zigzaguear - följaseguir - färdasadelantarse, avanzarse, dirigirse a, internarse, ir hacia adelante - dra sig tillbaka, gå undanalejarse, andar de espaldas, apartarse, dar un paso hacia atrás, ir hacia atrás, moverse hacia atrás, recular, retirarse, retroceder - retrograde (en) - fortsättaavanzar, continuar, proceder, seguir - back (en) - panorerapanoramizar - följa, lydaperseguir, seguir - föregå, framåt!, gå före, gå först, visa vägenanteceder, enseñar/mostrar el camino, ir adelante, preceder - följa efter, förfölja, skugga, spåra, springa eftercorrer tras, correr tras/detrás de, de cerca seguir, ir detrás de, irse tras, ir tras, ir tras de, ojear, perseguir, pisarle los talones a alguien, rastrear, seguir, seguir a alguien, seguir la pista - återgå, återkomma, återvända, avvisa, gå tillbaka, komma tillbaka, vända tillbakaregresar, retornar, volver, volver a, volverse atrás - descarrilar - congregarse - ackompanjera, följa, ledsagaacompañar, ir con, venir con - billow (en) - cirkuleracircular - cirkla, kretsa, ringa inmoverse en círculo, rodear, trazar un círculo - angle (en) - tväraatravesar - passera []pasar, pasar por - acelerar, apresurarse, darse prisa - köra för fortir con exceso de velocidad - zoom (en) - drive (en) - hasta, ila, köra med rasande fart, köra snabbt, rusa, sätta fart på, skynda på, susa, svischa förbiabalanzarse, acelerar, apresurarse, a toda prisa ir, correr, darse prisa, ir a toda velocidad, ir corriendo, lanzarse, pasar como un rayo, precipitarse - dra benen efter sig, släpa sig framarrastrarse, caminar penosamente, ir arrastrando los pies, ir con aire desanimado - transportar en transbordador - hiss, whoosh (en) - förpassa [], vispallevar rápidamente - fara, ila, rusacorrer, correr a toda velocidad, ir a toda velocidad - circundar, rodear - lance (en) - go around, outflank (en) - propagarse - draw (en) - change, transfer (en) - swash (en) - pace (en) - trampahollar, pisar, pisotear - step (en) - abalanzarse, arrojarse, precipitarse - dra sig tillbaka - svischa, vina, visslaentrar zumbar, pasar silbando, pasar zumbando, pasar zumbando/silbando/volando - island hop (en) - plöja - göra en överhalning, kränga, vingla tilltambalearse, titubear, vacilar - sift (en) - fall (en) - drag (en) - run (en) - bang (en) - precess (en) - move around, travel (en) - cykla, köra, ridamontar a, montar a/en - snowshoe (en) - beetle (en) - pull (en) - swim (en) - tram (en) - caravan (en)[Spéc.]

rörelsemovimiento, traslado - förflyttning, rörelselocomoción - fuerza motriz, locomoción, motilidad, motricidad - liv, rörelsemovimiento - desplazamiento - viajero - mover (en) - jaque sea lo que Dios quiera, vamos allá - rörelse-, rörliglocomotor, motor[Dérivé]

resaviajar[Cause]

steer (en) - komma fram till, komma till, nå, stöta på, ta vägen, träffa []alcanzar, dar en, llegar, llegar a, llevar a, terminar en - försumma, missafallar, faltar, no asistir - flytta [], rubbadesplazar, mover[Domaine]

flytta utirse, marcharse, mudar, mudar de casa, mudarse, mudarse de casa - bestiga, gå upp, gå uppför, höja sig, klättra, stigaascender, aumentar, crecer, elevarse, encaramarse a, encaramarse sobre, escalar, montar, subir, subirse a, subirse sobre, trepar, trepar a - gå ned, gå ner, gå underesconderse, hundirse, poner, ponerse - sänka, sjunkahundir, hundirse, irse a pique, naufragar, sumergirse, sumirse - dra, förflyta, förflytta, infalla, rullaavanzar, caducar, correr, expirar, pasar, sucederse, transcurrir[Analogie]

stay in place (en)[Ant.]

åka (v.) • desplazarse (v.) • färdas (v.) • (v.) • ir (v.) • moverse (v. intr.) • röra sig (v.) • viajar (v.)

-

 


   Publicidad ▼