» 

diccionario analógico

mover involuntariamente, mover reflexivamente - quicken (en) - stretch, stretch out (en) - chasquear (es) - bend, flex (en) - cundir, difundirse, divulgarse, extenderse, propagarse (es) - estender-sesträcka sig - ocuparse en fruslerías (es) - dançar, edançardansa - para trás ficarfalla tillbaka, sakta ner - hit the deck, hit the dirt (en) - gravitar - correr, voar - afastar-se, ceder a mãolämna företräde, maka ihop sig - cut to (en) - balouçarkränga, stampa - agitar, sacudirskaka, skaka om, skumpa - abaixar-seducka - boiardingla, guppa, studsa - wallow, welter (en) - debater-se, enroscar-se, espernear, estrebuchar, torcer, torcer-sevrida sig - oscilarkränga, vingla, wobbla - sashay, sidle (en) - deslizar, ziguezaguearbana [], gå i sidled - etc. altaneiramente, passar/entrarsegla, svepa - vasculhar, vassourar - agitar, mexer, movimentarvicka, vifta, vippa - chop (en) - mutuar, reciprocar - move back and forth (en) - cabecear, inclinarse, ladearse, oscilar (es) - bater - bater, pulsarslå - oscilarstappla, svikta, vackla - saltargöra bocksprång, hoppa och sparka bakut - chanfrar, empurrar, falar em jargão, inclinar, rodearanvända skenheligt tal, snedslipa, stjälpa - oscilarkränga, vingla, wobbla - agitar, bater, estar confusovara förvirrad - esgueirar-sesmyga - abanar, estremecerskaka - vibrarvibrera - jerk, twitch (en) - flip, twitch (en) - partirbryta, gå av, knäcka, knäckas - baterröra, röra sig mot - bater, provocarväcka - dançardansa - andar aos tropeçOes, tropeçarsnava, snubbla, stappla - hesitar, vacilarstappla, vackla - bater, ondularbölja, fladdra - agitar-segå, irra omkring, trampa - dar a volta, virar-serunda, svänga runt, vända [], vika om - saltar, sobressaltarhoppa till, rycka till - mope, mope around (en) - montar, subirbestiga, gå, i, klättra upp på, springa uppför, stiga - climb (en) - atirar-se, saltarhoppa, hoppa [], hoppa över, rusa, skutta - bolt (en) - get down (en) - bater, levarta - balançargunga upp och ner - abandonar, apagar, desligar, partir, sairslippa ut - separar, separar-seseparera, skiljas, skiljas åt - bifurcar, divergirdela sig, gå åt olika håll - escorar (es) - bater, mexer - unir-se - apressar-seflänga runt - mexer-seinte kunna vara stilla - fazer cera, levar o seu temposåsa, söla, ta den tid man behöver - assustar-se, coice (da arma), encolher-se, recuobäva, bli skrämd, få en chock, huka sig, krypa ihop, rygga, skälva - arremessar, atirar-se a, precipitar-segöra ett utfall, rusa, störta, susa, vina - descer a pique, mergulhar sobreslå, svepa ner - luirflyta, strömma - correr, fluirflyta, rinna, strömma - flurry (en) - streak (en) - heave (en) - bater - ribombar, trovoar - chasquear (es) - baterdaska, klappa, slå, smälla - agitar, bater - brincar, cojear, saltar (es) - rodarsnurra, vrida - ceder, desviar-se, esquivarsidsteppa, ta ett steg åt sidan - escafeder-se, escapar-se, esquivar-se, tirardunsta [], hoppa åt sidan, slänga av, smita, undvika, vika undan - throw (en) - afastar-se, deixar entrar, deixar passarbereda plats åt, gå undan, gå ur vägen för, släppa igenom, ta ett steg åt sidan - bailar, balouçar, dançargunga - grab (en) - cut (en) - close (en) - hervir (es) - carregar, colocar, meter, pôr, posarlägga, placera, placera ut, posera, sätta, ställa - impulsionar, propulsar, propulsionar, tocardriva, framdriva - mudar, mudar de casa, mudar-se, viagemflytta - estremecergunga, skälva - transportarbefordra, forsla, frakta, transportera - congregar-se, reunir-sesamla ihop, samlas, skockas - strike out (en) - jump, jump off, leap (en) - slip (en)[Spéc.]

deslocamento, movimento, mudançaåtbörd, gest, mekanism, rörelse, tecken[Dérivé]

mobilizarcirkulera, sprida - deslocar, mover, removerflytta [], förskjuta, rubba - quitar, retirar, sacar (es)[Cause]

exercitar, malhar, treinar, treinar-semotionera, träna - carregar, transportarbära - enxertar, transplantarplantera om, transplantera, ymp - empurrar, forçartränga sig fram[Domaine]

detenerse, pararse (es)[Ant.]

-