» 

diccionario analógico

engendrarolla isä, saada jälkikasvua, saada perillinen, siittää, synnyttää - causar, criar, engendrar, generar, procrear, producir, reproducirjatkaa sukua, lisääntyä - kasvaa uudestaan, uudentua, uudistua - raivata, selvittää - destilar, extraerekstrahoida, tislata, uuttaa - desarrollarse, desplegarse, evolucionarjohtua, kehittyä - vaahdota - fijar, imponerasettaa, säätää - pincharpuhkaista, punktoida - punoa - uurtaa - jättää jäljet - panna alulle - abreviar, atajarmennä oikosulkuun, oikosulkea, tehdä oikosulku - recrearantaa realistinen kuva, henkiin, herättää henki, luoda uudelleen - engendrar, generaraiheuttaa, saada aikaan, synnyttää - iniciar, instaurar, poner en marchaaloittaa, panna alulle, perustaa - antaa, saada aikaan, tuottaa - causar, dar, proporcionar, provocaraiheuttaa, aikaansaada, tehdä, tuoda, tuottaa - evocarherättää, kaivaa esiin, kutsua, nostattaa, ottaa esiin, peräänkuuluttaa, saada aikaan, synnyttää, tuoda esiin - luoda aivotyöllä, luoda henkisesti - crear, hacertehdä - realizaraktualisoida, tehdä todeksi, toteuttaa, toteutua, vahvistaa - causar, haceraiheuttaa, aikaan, saada aika, saada aikaan, tuottaa - aiheuttaa, luoda, saada aikaan, synnyttää - suorittaa, tehdä - kantaa hedelmää, tuottaa, valmistaa - elaborar, fabricartehdä raaka-aineista - carpintear, construir, edificar, levantarmuodostaa, pystyttää, rakentaa, valmistaa - establecer, establecerse, fundar, instituiralulle, kasvattaa, käynnistää, luoda, panna alku, panna toimi, perustaa, toimeen - armar, constituir, ensamblar, juntar, montar, recomponer, reconstruir, reunirasentaa, harsia, kasata, kiinnittää, kokoontua, koota, kursia, kutsua koolle, liittää, yhdistää - dar estilo, estilizarmuodistaa, stailata - encenderiskeä, raapaista, sytyttää - copiar, imitar, recrearjäljentää, jäljitellä, kopioida, kopsata - luoda sanallisesti - componer, escribir, escribirse, redactarmuodostaa, säveltää, sepittää - hacer la coreografíalaatia koreografia, suunnitella koreografia - ohjata - cubrirse, nublarsefilmata, kuvata, sumentaa, sumentua - tehdä elokuvia - luoda uudelleen - tehdä syvennys - rascar, rasparraaputtaa, rahistaa - brotar, echar, producirtehdä, tuottaa, työntää, työntää esiin - aiheuttaa, saada aikaan, synnyttää, tuoda - painella - prepararvalmistella - cortar, hacer, recortarleikata - kaivaa, uurtaa - räyhätä - muovata, tampata - despertar, estimular, incitarherättää, innoittaa, nostattaa, paljastaa, saada aikaan, synnyttää - perustaa, sisällyttää, yhtiöittää - muodostaa, organisoida - adaptar, arreglarsäveltää, sovittaa - hioa - hakata - valmistaa - pommittaa, räjäyttää[Spéc.]

animal, bestia, bicho, creatura , criatura, faunaeläimellinen, eläimistö, eläin, elävä olento, elollinen olento, elukka, fauna, järjetön luontokappale, olio , otus, selkärankainen - confección, construcción, creación, fábrica, fabricación, factura, hechuralaatiminen, tuotanto, valmistus - criaturaihminen, inehmo[Dérivé]

crear, imaginar, inventar, tramarkeksiä, sepittää, tarinoida, tekaista[Analogie]

aiheuttaa (v.) • causar (v. trans.) • construir (v.) • crear (v.) • fabricar (v.) • herättää (v.) • luoda (v.) • obligar (v.) • realizar (v. trans.) • saada (v.) • saada aikaan (v.) • saada tekemään (v.)

-

 


   Publicidad ▼