Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

olla isä, saada jälkikasvua, saada perillinen, siittää, synnyttäähervorbringen, zeugen, zustande bringen - jatkaa sukuafortpflanzen - kasvaa uudestaan, uudentua, uudistuaregenerieren - raivata, selvittääreinigen - ekstrahoida, tislatabrennen, destillieren - johtua, kehittyä - vaahdotaschäumen - asettaa, säätääherstellen - puhkaista, punktoidadurchstechen - punoa - uurtaaspalten - jättää jäljetnachspüren - panna alullebringen - mennä oikosulkuun, oikosulkea, tehdä oikosulkukurzschließen - antaa realistinen kuva, henkiin, herättää henki, luoda uudelleennachbilden, wieder erschaffen - aiheuttaa, saada aikaan, synnyttää - aloittaa, panna alulle, perustaaanbahnen, aufbringen, ins Leben rufen - antaa, saada aikaan, tuottaa - aiheuttaa, aikaansaada, tehdä, tuoda, tuottaaanrichten, auslassen, bringen, stiften - herättää, kaivaa esiin, kutsua, nostattaa, ottaa esiin, peräänkuuluttaa, saada aikaan, synnyttää, tuoda esiinheraufbeschwören, stiften - luoda aivotyöllä, luoda henkisesti - tehdäkreieren - aktualisoida, tehdä todeksi, toteuttaa, toteutua, vahvistaa - aiheuttaa, aikaan, saada aika, saada aikaan, tuottaaauslösen, hervorrufen, veranlassen, verursachen, zufügen - aiheuttaa, luoda, saada aikaan, synnyttää - suorittaa, tehdä - kantaa hedelmää, tuottaa, valmistaa - tehdä raaka-aineistaverarbeiten - muodostaa, pystyttää, rakentaa, valmistaaanbauen, aufbauen, bauen, erbauen, errichten, konstruieren, schreinern, tischlern, zimmern, zurechtzimmern - alulle, kasvattaa, käynnistää, luoda, panna alku, panna toimi, perustaa, toimeeneinführen, einrichten, einsetzen, gründen, herstellen, initiieren, instituieren - asentaa, harsia, kasata, kiinnittää, kokoontua, koota, kursia, kutsua koolle, liittää, yhdistäämontieren, versammeln, zusammenbauen, zusammenberufen, zusammenbringen, zusammensetzen - muodistaa, stailatafrisieren, stylen - iskeä, raapaista, sytyttääentzünden, schlagen - jäljentää, jäljitellä, kopioida, kopsatakopieren, übertragen - luoda sanallisesti - muodostaa, säveltää, sepittäädichten, komponieren, vertonen, zusammensetzen - laatia koreografia, suunnitella koreografia - ohjata - filmata, kuvata, sumentaa, sumentuatrüben - tehdä elokuvia - luoda uudelleen - tehdä syvennys - raaputtaa, rahistaascharren - tehdä, tuottaa, työntää, työntää esiinhervorbringen, treiben - aiheuttaa, saada aikaan, synnyttää, tuoda - painella - valmistella - leikataabschneiden, aus-, schneiden - kaivaa, uurtaa - räyhätä - muovata, tampata - herättää, innoittaa, kiihottaa, nostattaa, paljastaa, saada aikaan, synnyttää, sytyttääentfachen, entfesseln, erregen, erwecken, evozieren, reizen, stimulieren, wecken, zünden - perustaa, sisällyttää, yhtiöittää - muodostaa, organisoidaorganisieren, zusammenschließen - säveltää, sovittaabearbeiten - hioa - hakata - valmistaa - pommittaa, räjäyttää[Spéc.]

eläimellinen, eläimistö, eläin, elävä olento, elollinen olento, elukka, fauna, järjetön luontokappale, olio , otus, selkärankainenBestie, Biest, Geschöpf, Kreatur, Lebewesen, Tier, Tier-, Viech, Vieh - laatiminen, tuotanto, valmistusAnfertigung, Bauart, Fabrikat, Fabrikation, Fabrikation; -herstellend, Fertigung, Herstellung, Verfertigung - ihminen, inehmoWicht[Dérivé]

keksiä, sepittää, tarinoida, tekaistaausbrüten, ausdenken, aushecken, erbrüten, erdichten, erfinden, ersinnen, sich ausdenken[Analogie]

aiheuttaa (v.) • bringen zu (v.) • erzeugen (v. trans.) • herättää (v.) • luoda (v.) • saada (v.) • saada aikaan (v.) • saada tekemään (v.) • schaffen (v.)

-

 


   Publicidad ▼