Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

plaatsen; aanleggen; zetten; smijten; smakken; wurmen inmettre qqch auprès de, à côté d'une autre[ClasseHyper.]

faire entrer une chose dans une autre[Classe]

plaatsen; aanbrengen; installeren; neerleggenmettre X sur qqch[ClasseHyper.]

plaatsenmettre qqch à un lieu qui lui est attribué[ClasseHyper.]

opbrengen; opsmeren; aanbrengen; aanbrengen op; plaatsen; installeren; neerleggen; aanleggen; zetten; smijten; smakken; wurmen inmettre qqch contre une autre[ClasseHyper.]

mettre dans une position donnée (sans changer de place)[Classe]

mettre qqch dans une disposition causant une modification d'état[ClasseHyper.]

factotum (en)[Domaine]

Putting (en)[Domaine]

bewegen, verplaatsen, verroerenbouger, déplacer - omgooienbouger, changer de position, déplacer[Hyper.]

plaats, plekplace[GenV+comp]

ligging, oriëntatie, oriëntering, plaatsing, placement, tafelschikkinglocalisation, mise en position, orientation, placement - positionnement - actionneur rotatif, dispositif de mise en place, place-volet - placement, tafelschikkingpositionnement - lege plek, tussenruimteespace - ligging, plek, stek, stekkieemplacement, place - position - gelegenheid, pl., plek, stek, stekkie, tentendroit, lieu, place[Dérivé]

doorsteken, inbrengen, indoen, inlassen, inleggen, insereren, insteken, interpoleren, invoegen, inweven, inzetten, tussenvoegen, vatteninsérer - inscrire sur le rôle de la journée - de haan spannenarmer - postposer - antéposer, préposer - mâter - herplaatsen, terugdoen, terugduwen, terugleggen, terugplaatsen, terugzettenramener, remettre, replacer - stratifier - infiltrer, placer en infiltration - intercaler - pelotonner, se blottir (contre) - opstapelenempiler - opstellen, ordenen, rangschikken, schikken, structureren, vormgevenaligner, arranger, dresser, mettre en ordre, ranger, régler - plaatsen bovenop, superpronerensuperposer - superposer - parkeren, stationerengarer, placer, stationner - verdekt opstellen, verschansenétablir - placer - replacer (une arme) - per schip transporterenexpédier par bateau - mettre sous - mettre dans un fossé - caser - van planken voorzienmettre en rayon, mettre sur étagère - knarsenécorcher - faire reposer - mettre des signes - dubbelvouwencentrer, mettre au mileu, placer au centre, placer au milieu - paralléliser - aboucher - mettre dans un recoin, mettre dans un renfoncement - verzettenrepositionner - lancer - mettre sur le tee - placer sur un rack - kisten, opbarenmettre en bière - naar bed brengencoucher - apposer - neerpoten, neerzetten, planten, poten, zettendéposer - bezaaien, inzaaien, uitzaaien, zaaienensemencer, semer - misplaatsenmal placer - naast elkaar leggen, naast elkaar plaatsenjuxtaposer - établir - bottelen, inmakenembouteiller, mettre <qqch> en bouteilles - mettre dans un seau - kuipen - afhangenposer sur le sol - laten rusten als op een kussen, liggen, liggend, rustenreposer - kwijtmaken, kwijtraken, misleggen, verliezen, zoekmakenégarer, paumer, perdre - mettre à l'envers, retourner - aanschikken, laten zittenasseoir - aanleggen, leggen, neerzettencoucher - neerzetten, overeind zetten, zettenmettre droit, mettre en position verticale - achteruit leunenêtre allongé - aanplanten, aanpoten, afleggen, beplanten, inplanten, planten, potenplanter - bevestiging, installeren, monteren, opstellen, uitrusteninstaller, mettre en place, monter - afzetten, neerzettendéposer - scheppenservir à la louche - suspendre en équilibre - aanleunen, leunenpresser, se presser - plaatsenflanquer - poser - plaatsen, zittenpercher - aan boord brengen, aan boord nemen, embarkeren, inladen, inschepenembarquer - opvullen, volproppen, volstoppen, volstouwenbourrer - zettenremettre en place, replacer, repositionner - hevelensiphonner - positionner - glycéroliser, mettre dans la glycérine - spatiëren, spatiëring, uiteenplaatsenespacer - ordenenrassembler - neerstrijken, neervlijen, nestelendéposer, s'installer - jeter - imbriquer - disposer - asseoir - asseoir[Spéc.]

placement[Nominalisation]

replacer[A Nouveau]

ligging, oriëntatie, oriëntering, plaatsing, placement, tafelschikkinglocalisation, mise en position, orientation, placement - positionnement - actionneur rotatif, dispositif de mise en place, place-volet - placement, tafelschikkingpositionnement - lege plek, tussenruimteespace - ligging, plek, stek, stekkieemplacement, place - position - gelegenheid, pl., plek, stek, stekkie, tentendroit, lieu, place[Dérivé]

plaçable[QuiPeut~]

overbrengencommuniquer - aanbrengen, opbrengen, opleggen, van kracht zijnêtre valable, mettre - assemblage, assembleren, bijeenbrengen, componeren, construeren, in elkaar passen, in elkaar zetten, installatie, montage, monteren, opbouwen, samenkomen, samenroepen, samenstellen, zich verzamelenassembler, joindre, mettre ensemble, rassembler - oprichten, opslaan, optrekkenconstruire, dresser, élever, ériger - achter slot en grendel zetten, gevangenzetten, gevangen zetten, kerkeren, opsluiten, vastzettenemprisonner, encelluler, incarcérer, mettre au bloc, mettre en prison, mettre sous les verrous - aanhouden, een andere keer uitstellen tot, opschorten, opschuiven, uitnodiging voor een ander moment, uitstellen, verdagen, verschuiven, vertraagd, vertragen, verzettenajourner, différer, mettre en suspens, remettre, remettre à plus tard, reporter, repousser, retarder[Analogie]

deponeren (v. trans.) • doen (v. trans.) • leggen (v. trans.) • mettre (v. trans.) • neerleggen (v. trans.) • neerzetten (v.) • opstellen (v. trans.) • placer (v. trans.) • poseren (v.) • steken (v.) • stoppen (v.)

-

 


   Publicidad ▼