Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

utiliser (fr)[Classe]

méthode (fr)[DomaineCollocation]

factotum (en)[Domaine]

realization (en)[Domaine]

uses (en)[Domaine]

aanwending, applicatie, applikatie, arbeidsproces, gebruik, gebruikmaking, toepassing, utilisatieiskorištenje, korištenje, poraba, uporaba, upotreba, upotrebljavanje - applicatie, gebruikmaking, toepassingaplikacija, primjena - bruikbaarheid, nut, nuttigheid, utiliteitiskoristivost, korisnost, upotrebljivost - gebruiker, verbruikerkorisnik - utiliser, utilizer (en) - available, usable, useable (en) - applicative, applicatory (en) - bruikbaar, gebruiksklaar, in orde, operationeelfunkcionalan, ispravan, koji radi - bruikbaariskoristiv - utilizable (es)[Dérivé]

gebruiken, praktizerenkoristiti, prakticirati, primijeniti, primjenjivati, rabiti, slijediti, upotrijebiti[Domaine]

bekleden, betreffen, gelden, kloppen, opgaan, strekken, uitkomen, uitstrekken, valideren, vigerenprimijeniti, primijeniti se, primjenjivati se, vrijediti[Cause]

aanbevelen, bekleden, besteden, bevelen, heiligen, inzetten, toevertrouwen, toewijden, verbinden, wijdendarivati, darovati, dati, davati, posvećivati, posvećivati se, posvetiti, posvetiti se, posvetiti se nečemu - odrediti, određivati, postaviti, postavljati - igrati, odigrati - pull out all the stops (en) - aanbreken - hanterenrukovati - adresirati - verspillenćerdati, izgubiti, potratiti, potrošiti, proćerdati, protepsti, protraćiti, protratiti, rasipati, rasprčkati, rastepsti, rasuti, razbacivati se, spiskati, spiskavati, straćiti, stratiti, traćiti, tratiti, trošiti - mishandelenzlouporabiti, zloupotrijebiti - baten, goeddoen, werken - overdrive, overuse (en) - aprovechar piezas de repuesto ya usadas en otra parte (es) - hergebruiken, herwinnen, recupereren, recyclen, recycleren, terugsluizen, terugwinnenoporabiti, pročistiti, reciklirati - benutten, exploiteren, melken, profiteren, uitbaten, uitbuiten, utilisereneksploatirati, iskorištavati, iskoristiti, izdrabljivati, izrabiti, izrabljivati - aanboren, aanspreken, benutten, melken, profiteren, utiliserengospodariti, iskorištavati, iskoristiti, koristiti, raspolagati, upravljati - gastarse (es) - doen gelden, oefenen, uitoefeneniskoristiti, koristiti, napregnuti, primijeniti, primjenjivati, upotrijebiti - genietenbiti izvrsna zdravlja, uživati - nemen - delendijeliti, podijeliti - uposliti, upošljavati, zaposliti, zapošljavati - implementirati - terugvallen op, zijn toevlucht nemen tot, zijn toevlucht zoeken inosloniti se na, pribjeci, pribjeći, sredstvo u nuždi[Spéc.]

gebruik, verwerking, werkgelegenheid - aanwending, applicatie, applikatie, arbeidsproces, gebruik, gebruikmaking, toepassing, utilisatieiskorištenje, korištenje, poraba, uporaba, upotreba, upotrebljavanje[Nominalisation]

utilisable (fr) - bruikbaarkoristan, uporabiv, uporabljiv, upotrebljiv, utilitaran[QuiPeutEtre]

inemployable (fr) - onbruikbaarbeskoristan, neupotrebljiv[QuiNePeutEtre]

applicatie, gebruikmaking, toepassingaplikacija, primjena - bruikbaarheid, nut, nuttigheid, utiliteitiskoristivost, korisnost, upotrebljivost - gebruiker, verbruikerkorisnik - utiliser, utilizer (en)[Dérivé]

gebruiken, praktizerenkoristiti, prakticirati, primijeniti, primjenjivati, rabiti, slijediti, upotrijebiti[Domaine]

employer (fr)[Similaire]

aanwenden (v. trans.) • bedienen (v. trans.) • behandelen (v. trans.) • benutten (v. trans.) • bezigen (v. trans.) • doorvoeren (v. trans.) • gebruiken (v. trans.) • hanteren (v. trans.) • implementeren (v. trans.) • introduceren (v. trans.) • invoeren (v. trans.) • koristiti (v.) • nemen (v. trans.) • omgaan (v. intr.) • overgaan (v.) • overschakelen (v.) • pakken (v. trans.) • primijeniti (v.) • rabiti (v.) • tewerkstellen (v. trans.) • toepassen (v. trans.) • uitoefenen  • uporabiti (v.) • upotrebljavati (v.) • upotrijebiti (v.) • uvježbati  • verwerken (v. trans.) • wijden (v. trans.)

-

 


   Publicidad ▼