Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

combattre (fr)[Classe]

combate, lutaไฟต์ - batalha, combateการต่อสู้, การรบ, การสู้รบ - batalha, colisão, combate, compromisso, conflito, confrontação, confronto, contratação, luta, recontroการดิ้นรน, การต่อสู้, การรบ, การสู้รบ, การแข่งขัน, การแข่งขันกัน, ความขัดแย้ง, สนามรบ - batalha, briga, combate, disputa, luta, luta de boxeการต่อสู้, การสู้รบตบมือ, การแข่งมวย - Aviões militares de caça, caça, caçadorเครื่องบินขับไล่, เครื่องบินประจัญบาน - combatente, guerreiro, lutadorนักรบ, นักสู้[Dérivé]

competirแข่ง, แข่งขัน[Domaine]

ทุ่มเท - ชกด้วยหมัดลุ่นๆ, สู้ด้วยกำปั้น - ต่อสู้กับ - arrastrar, remolcar (es) - lutar, resistirตอบโต้, โต้กลับ - ชำระแค้น, ทวงแค้น, ล้างตา, ล้างแค้น, แก้แค้น - resistirปิดป้อง, ป้องกันตัว - combater, lutar, lutar com/contraต่อต้าน, ต่อสู้, รบ, สู้รบ - lutarทำศึก, ทำศึกสงคราม, ทำสงคราม - atacarเข้าโจมตี, โจมตี - bater-se em duelo, duelarดวล, สู้กันตัวต่อตัว, แข่งขันระหว่าง 2 คน - combater, competir, justarประลองยุทธ์บนหลังม้า - เล่นขี่คอ, เล่นขี่ม้าชน - tourney (en) - luchar, pelearse (es) - กระทบกระทั่ง - แลกกำปั้น, แลกหมัด - esgrimirดวลดาบ, ประดาบ, ประลองดาบ, ฟันดาบ - boxar, boxearขึ้นชก, ขึ้นสังเวียน, ชก, ชกมวย, ดวลกำปั้น, ต่อย, ต่อยมวย - ตี, บิน, แทง, ใช้เดือยแทง - batalhar uns contra os outros, lutarตะลุมบอน - lutar, pugnarการต่อสู้ดิ้นรน, เล่นมวยปล้ำ - empreender, travar combateก่อสงคราม, หมั้นหมาย, เข้าร่วมต่อสู้[Spéc.]

combate, lutaไฟต์ - batalha, combateการต่อสู้, การรบ, การสู้รบ - batalha, colisão, combate, compromisso, conflito, confrontação, confronto, contratação, luta, recontroการดิ้นรน, การต่อสู้, การรบ, การสู้รบ, การแข่งขัน, การแข่งขันกัน, ความขัดแย้ง, สนามรบ - batalha, briga, combate, disputa, luta, luta de boxeการต่อสู้, การสู้รบตบมือ, การแข่งมวย - Aviões militares de caça, caça, caçadorเครื่องบินขับไล่, เครื่องบินประจัญบาน - combatente, guerreiro, lutadorนักรบ, นักสู้[Dérivé]

defenderดีเฟนด์, ปกป้อง, ป้องกัน, สนับสนุน, แก้ต่าง[Domaine]

combater (v.) • enfrentar (v.) • lutar (v.) • lutar contra (v.) • ดิ้นรนต่อสู้กับ (v.) • ต่อสู้ (v.) • ประลอง (v.) • สู้ (v.)

-

 


   Publicidad ▼