Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

esitellä, ilmaista, näyttää toteen, osoittaa todeksi, todistaa, tuoda ilmi, tuoda julki, vahvistaademostrar, enseñar, hacer una demostración de, manifestar, mostrar, probar, señalar - edellyttää - ehdottaa, esittää, lainata, siteerata, tuoda esiinaducir, alegar, entablar, plantear, proponer[Spéc.]

attestation (fr) - suositteleminen, suositus, suosituslausuntocertificado, recomendación[Nominalisation]

osoitus, todiste, todisteetbase, evidencia, fundamento - merkki, osoitus, todisteevidencia, indicio, señal - todiste, todisteellisuus, todistustestimonio - todistajanlausunto, todiste, todistustestimonio - evidenssi, näyttö, osoitus, todiste, todistusaineistoevidencia, indicio, prueba - todistajadeclarante, deponente[Dérivé]

acreditar  • atestar (v. intr.) • atestiguar (v. intr.) • certificar (v. trans.) • dar fe (v.) • declarar (v.) • demostrar (v. trans.) • manifestar (v. trans.) • näyttää (v.) • näyttää toteen (v.) • olla kunniaksi  • olla todisteena (v.) • osoittaa (v.) • ser testigo de (v.) • testificar (v. intr.) • testimoniar (v. intr.) • todistaa (v.) • vahvistaa (v.)

-

 


   Publicidad ▼