» 

diccionario analógico

noticiar - a iniţia, a in­strui, a învăţa, instruiaprender, ensinar, instruir - anunţa, încunoştinţa, informa, înştiinţa, vestiadvertir - inoculate (en) - dar a conhecer, noticiar, notificar - a preveniavisar - a denunţa, da informaţii, denunţa, pârî, turnaalcagüetar, dar informações, dedurar, informar, noticiar, notificar - a destăinui, a pune, a pune/a fi la curent, a pune la curentexplicar, informar, partilhar, pôr/estar a par - update (en) - a dezinfor­ma, a induce în eroare, a informa greşit, dezinformaenganar, informar mal - a minimaliza, a nu da im­por­tanţă, bagateliza, minimalizaatenuar, ligar pouco, minimizar - a anunţa, a denunţa, a pârî, a raporta, a re­la­ta, denunţa, pârî, reclama, spuneacusar, comunicar, delatar, denunciar, informar, mexericar - undeceive (en) - avertiza, preveniadvertir, alertar - a anunţa, anunţa, încunoştinţa, înştiinţa, vestiadvertir, anunciar, avisar, comunicar, informar, mandar dizer, noticiar, notificar - familiarizainformar, noticiar, notificar - a sufla, reamintidar o ponto - a oferioferecer - a iniţia, face cunoştinţă, prezentaapresentar, introduzir - a-i părea rău, a regretalamentar, sentir - a indica, arăta, indicaapontar, apresentar, mostrar - schiţaassinalar, indicar - indica, prescrie, recomanda - nark (en) - a explica, a lămuri, desluşi, lămuriesclarecer, explicar - comunica, spune, transmite, ziceinformar - a povesti, a po­vesti, a relata, expune, istorisi, nara, povesti, relata, spunecontar, falar, narrar, recontar, relatar - narrar - a explica, a raporta din nou, descrie, reda, reprezenta, zugrăviapresentar um relatório, descrever, informar, relatar - reclama - a transmite, a transmite/a face un reportaj desprefazer a cobertura - anunţa, declaramostrar - aduce la realitate, trezidesabusar, desenganar, desiludir - apontar, assinalar, mostrar - a atesta, a depune mărturie, a fi rezultatul a..., demonstra, dovedi, probadar testemunho, testemunhar[Spéc.]

cunoaştere, cunoştinţă, documentare, învăţăturăinformação, informe - informaţie, informaţii, ştireinformação - anunţare, încunoştinţare, informare, înştiinţare, vestireinformação - dateDados, informação - informatorinformador - mar­tor, martor ocularinformador - informativo, instrutivo, noticioso - lămu­­ritoresclarecedor, informativo, noticioso - informativinformativo, noticioso[Dérivé]

a avertiza (v.) • a informa (v.) • anunţa (v.) • comunica (v.) • încunoştinţa (v.) • informa (v.) • informar (v.) • înştiinţa (v.) • vesti (v.)

-