» 

diccionario analógico

rejeter, ne pas inclure (fr)[Classe]

factotum[Domaine]

Ordering[Domaine]

afdwingen, bevelen, commanderen, dicteren, gebieden, gelasten, ordonneren, prescriberen, verordonneren, voorschrijvencommand, require[Hyper.]

remmingforbiddance, inhibition, prohibition - ban, proscriptie, relegatie, verbanning, vogelvrijverklaringbanishment, outlawing, proscription - veto, vetorechtrejection, veto - ban, embargo, handelsembargo, inhibitie, interdictie, proscriptie, verbod, vogelvrijverklaringban, bar, prohibition, proscription - interdict, interdiction - interdiction - ban, embargoban, banning, forbiddance, forbidding[Dérivé]

approberen, autoriseren, autorizeren, de bevoegdheid geven, fiatteren, goedkeuren, ingaan op, laten, permitteren, toestaan, vergunnen, veroorlovenallow, authorize, countenance, let, license, permit[Ant.]

verbiedenban, forbid - uitzonderenabate, bar, debar, exclude - enjoin - vogelvrij verklarencriminalise, criminalize, illegalise, illegalize, outlaw[Spéc.]

rejetable (fr)[QuiPeutEtre]

remmingforbiddance, inhibition, prohibition - ban, proscriptie, relegatie, verbanning, vogelvrijverklaringbanishment, outlawing, proscription - veto, vetorechtrejection, veto - ban, embargo, handelsembargo, inhibitie, interdictie, proscriptie, verbod, vogelvrijverklaringban, bar, prohibition, proscription - interdict, interdiction - interdiction - ban, embargoban, banning, forbiddance, forbidding[Dérivé]

approberen, autoriseren, autorizeren, de bevoegdheid geven, fiatteren, goedkeuren, ingaan op, laten, permitteren, toestaan, vergunnen, veroorlovenallow, authorize, countenance, let, license, permit[Ant.]

afkeuren (v. trans.) • afstemmen (v. trans.) • ban (v.) • defeat (v. trans.) • disallow (v. trans.) • dismiss (v. trans.) • droogleggen (v. trans.) • flout (v. trans.) • forbid (v. trans.) • interdict (v.) • niet toelaten (v. trans.) • nix (v.) • overrule (v. trans.) • prohibit (v. trans.) • proscribe (v.) • repudiate (v. trans.) • spurn (v. trans.) • van de hand slaan (v. trans.) • van de hand wijzen (v. trans.) • verbieden (v.) • veteren (v.) • veto (v.) • vote down (v. trans.)

-

 


   Publicidad ▼