Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

aguardar, esperarodottaa - ottaa vastaan - reconsiderarharkita uudelleen - ottaa uudelleen esille - contar, contar entre, incluirlaskea mukaan, lukea kuuluvaksi, sisällyttää, sisältää - antaa arvoa - llamarpitää jonakin, sanoa - pitää - relativizarsuhteellistaa - samaistua, samastua - apoyar, aprobar, favorecer, preferirkannattaa, suosia - abstraerabstrahoida - cosificar, materializarhavainnollistaa, käsinkosketeltavaksi, konkretisoida, tehdä käsinkosketeltava - idealizaridealisoida, ihannoida - considerar, creer, dar con, encontrar, estimar, hallar, juzgar, parecernähdä, olettaa, olla jostakin jotakin mieltä, pitää jonakin - apreciar, considerar, estimar, respetar, valorararvossa, arvostaa, kunnioittaa, pitää arvo, pitää arvossa - burlarse, desestimar, mofarsehalveksia, olla kunnioittamatta, pitää pilkkanaan - pitää jnak - aktivoida - apreciar, apreciar mucho, atesorar, estimar, guardar como un tesoro, valorar, valorar mucho, valorizarantaa jllk arvoa, arvostaa, pitää arvossa, pitää hyvää huolta, pitää suuressa arvossa, tajuta, ymmärtää[Spéc.]

apreciación, conocimiento, convencimiento, creencia, criterio, idea, juicio, opinión, parecer, pensamiento, punto de vista, visiónajattelutapa, arvostus, kanta, käsitys, katsomus, mielipide, näkemys, vakaumus - perspectiva, visiónkanta, mielipide, näkökulma, perspektiivi - apreciación, concepto, criterio, opinión, parecer, sentirlausunto, mielipide, näkemys, näkökohta, pointti[Dérivé]

construir, interpretarkäsittää, kokea, selittää, tulkita[Domaine]

arvella (v.) • arvioida (v.) • considerar (v.) • contemplar (v.) • käsittää (v.) • katsoa (v.) • mirar (v.) • nähdä (v.) • observar (v.) • pitää (v.) • pitää jonakin (v.) • suhtautua (v.) • ver (v.)

-

 


   Publicidad ▼