Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

clasificar, clasificarse, graduar, tasarbiti, namestiti, razporediti - stati - aprobar, tener un buen concepto debiti, odobravati, odobriti, pohvaliti, potrditi - desaprobar, rechazarne odobravati, ne odobriti, obsojati - izbrati, odločiti se - prejuzgarvnaprej soditi - evaluar, tasar, valorarbiti, ceniti, izmeriti, meriti, oceniti, ovrednotiti, taksirati, vrednotiti - reevaluar - apartar, desechar, rechazar, repelerodbiti, odbiti s kretnjo, odkloniti, zavrniti - aceptarbiti, privoliti, sprejemati, sprejeti - considerar, encontrarbiti, biti mišljenja, biti mnenja, imeti, imeti za, meniti, misliti, pomisliti, premišljati se, smatrati, ugotoviti, zanositi - calcular, estimar, evaluar, pesar, ponderar, prever, pronosticarbiti, izračunati, napovedati, oceniti, predvidevati, pretehtati, računati - mirar el futuro, mirar hacia adelantebiti, misliti na prihodnost, predvidevati, prevideti, upati - achacar, acusar, asignar, atribuir, imputardodeliti, obdolžiti, pripisovati, prištevati - dodeliti - desaprobarobsojati, odkloniti, zavreči, zavrniti - adjudicar, declarar, estimarimeti, izjaviti, obsoditi, obsojati, prijaviti, prisoditi, prisojati, razglasiti - hacer una crítica, revisaroceniti, pregledati - suspenderspodleteti - pasar a la segunda eliminatoria - examinar, hacer un análisis, probar, probar, examinardokazati, izkazati, izprašati, poskusiti, preiskovati, preizkušati, preizkusiti, preveriti, testirati - alinearse, de parte de ponerse alguien, ponerse del lado de alguienpotegniti se za, prestopiti na stran, zagovarjati koga[Spéc.]

criterio, juicio, parecer, valoraciónocena, ocenitev, presoja, presojanje - enjuiciamientosodba, sojenje - evaluador, juezocenjevalec, razsodnik - a juzgar porsodeč po[Dérivé]

amonestar, criticar, encontar defectos, hacer una crítica de, hacer una reseña de, realizar una crítica, reprender, reseñargrajati, kritizirati, najti šibke točke, oceniti - declarar en ruinaizločiti, obsoditi - descargarodvezati, opravičiti, oprostiti, osvoboditi, razbremeniti, razrešiti, rehabilitirati - condenar, declarar culpable, encontrar culpableobsoditi[Domaine]

estimar  • juzgar (v.) • obsojati (v.) • oceniti  • ocenjevati (v.) • opinar (v.) • presoditi (v.) • presojati (v.) • pronunciar sentencia sobre  • razsoditi (v.) • soditi (v.)

-

 


   Publicidad ▼