Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

inschalen, plaatsengrade, order, place, range, rank, rate - opstellenstand - goedkeuren, voelenapprove - afkeuren, desapproberen, desavoueren, diskwalificeren, gispen, laken, misprijzendisapprove - goedachten, goeddunken, kiezenchoose - prejudiciëren, voorbarig oordelenprejudge - dankbaar zijn voor, evalueren, koersen, meten, monsteren, nabespreken, opnemen, ramen, schattenappraise, assess, evaluate, examine, measure, valuate, value - herschatten, overschattenreappraise - afstoten, afweren, afwijzen, verwerpen, wegwuivenreject, ward off, wave aside - aannemen, aanvaarden, geloven, honorerenaccept, credence - menen, vinden, zeggenbelieve, conceive, consider, think - berekenen, uitwerken, weddencalculate, count on, estimate, figure, forecast, reckon, weigh, weigh up - anticiperen, vooruitlopenexpect - aanwrijven, hechten, toedichten, toekennen, toerekenen, toeschrijvenascribe, assign, attribute, impute - assign, attribute - afkeuren, desapproberen, desavoueren, diskwalificerendisapprove, reject - aangeven, verklarenadjudge, declare, hold - bespreken, herbezinnen, inspecteren, recenserencritique, review - laten zakken, tegenvallenfail - pass - doorvragen, examineren, ondervragen, overhoren, proberen, test, testen, toetsen, uitproberen, uittestenessay, examine, prove, test, try, try out - aansluiten bij zich, bijspringen, opkomen vooralign, array, stand up for, take someone's part[Spéc.]

beoordeling, het berekenen, inschatting, quotumassessment, judgement, judgment - jureringjudgement, judging, judgment - jurylid, rechter, richterevaluator, judge - te oordelen naarjudging from, to judge from[Dérivé]

aanmerken, aanmerkingen maken op, afkeuren, becritiseren, bekritiseren, bekritizeren, beoordelen, hekelen, kritiek hewbben op, kritiek leveren op, kritiseren, recenseren, terechtwijzencensure, criticise, criticize, knock, pick apart, pick holes in, reprove - onbewoonbaar verklarencondemn - vrijpleitenacquit, assoil, clear, discharge, exculpate, exonerate - schuldig bevinden, schuldig verklaren, veroordelenconvict, find guilty, pronounce guilty[Domaine]

aankijken (v. trans.) • bekijken (v. trans.) • bemiddelen (v.) • beoordelen (v.) • berekenen (v.) • beschouwen (v. trans.) • bezien (v. trans.) • een oordeel vellen over  • estimate  • evaluate (v.) • inschatten (v. trans.) • judge (v. trans.) • oordelen (v.) • pass judgment (v.) • schatten  • taxeren (v. trans.) • veroordelen (v.) • zien (v.)

-

 


   Publicidad ▼