Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

hĺbať, lámať si hlavuessayer de comprendre, essayer de résoudre - examiner rationnellement, rationaliser - myslieťpenser - filozofovaťphilosopher - éclairer par des idées, faire jaillir des idées - meditovať, premýšľať, uvažovať, uvažovať oexcogiter, méditer, réfléchir - myslieťexaminer par la raison, raisonner - usúdiť, vyvodiť dôsledkyconclure - hodnotiť, odhadnúť, posudzovať, súdiť, vynášať súdapprécier, évaluer, juger, se faire une opinion - uvažovaťméditer - plánovať, zamýšľaťimaginer, planifier, projeter - napojiť, pripojiť, spájať, spájať si, spojiťassocier, connecter, relier - byť stredom, umiestniť do centracentrer, focaliser - dať pozor, vzdaťconsacrer, donner, faire, présenter - penser - myslieťpenser - think (en) - zvážiťconsidérer, méditer sur, réfléchir longuement, réfléchir mûrement - faire les comptes, tenir les comptes[Spéc.]

cogitation[Nominalisation]

premýšľanieintellection, réflexion, travail cérébral, travail intellectuel - úvahacogitation, réflexion - myšlienka, premýšľanie, uvažovaniepensée, réflexion - mysliteľcerveau, penseur, penseuse - mysliteľpenseur - cogitative (en)[Dérivé]

vymyslieť, vymyslieť sicombiner, concocter, imaginer, inventer[Analogie]

cogiter (v. trans.) • premýšľať (v.) • réfléchir (v.)

-

 


   Publicidad ▼