Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

peep (en) - erupt (en) - oluşmak, ortaya çıkmakaparecer, expresarse, manifestarse - arrastrar a la playa, arrojar - açığa çıkmak, anlaşılmak, belli olmak, öğrenilmek, ortaya çıkmakaflorar, a la salir luz, aparecer, asomar, hacerse ver, hacerse visible, hacer su aparición, presentarse, revelarse, salir, salir a la luz, salir a luz, ser descubierto - bulunmak, gelmek, meydana çıkmak, ortaya çıkmakaparecer, manifestarse, mostrarse, revelarse, salir, surgir - aparecer, emerger, salir, surgir - ortaya çıkmak, patlak vermek, yeryüzüne çıkmakaflorar - flash (en) - flash (en) - iştirak etmek, katılmakacudir, a la salir calle, asistir, asistir, acudir, salir a la calle - çıkmak, ortaya çıkmakaflorar - burst out, pop out (en) - tekrar görünmek/meydana çıkmakaparecer, reaparecer - ortaya/meydana çıkmakaparecer, emerger, salir, surgir - break through, come through (en) - llevar a cabo, pasar por, salir - oluk gibi akmak, yağmaken abundancia llegar, entrar a raudales, llegar, presentarse, volver en - come to mind, spring to mind (en) - burst forth, leap out, rush out, sally out (en) - emerger, salir, surgir - açıkça görünmek, görülmek, görünmeknotarse, verse - baş göstermek, birden belirmek, birden ortaya çıkmak, gelmek, görünmekacontecer, aparecer, celebrarse, materializarse, ocurrir, pasar, presentarse, presentarse, venir, producirse, producirse inesperadamente, realizarse, salir por, sobrevenir, surgir, tener lugar, venir - appear, come along (en)[Spéc.]

apparition (en) - görünüşapariencia, aspecto - appearance (en)[Dérivé]

proyectar - üretmeklanzar, producir, sacar[Cause]

gözden kaybolmak, kaybolmak, ortadan kalkmak, ortadan kaybolmak, sırra kadem basmak, yok olmakdesaparecer, desaparecr, disiparse, esfumarse[Ant.]

aparecer (v.) • asomar (v. intr.) • belirmek (v.) • comparecer (v.) • görünmek (v.) • nacer (v. intr.) • ortaya çıkmak (v.) • salir (v. intr.)

-

 


   Publicidad ▼