» 

diccionario analógico

acontecer - uppkomma, uppståprovir, surgir - intervene (en) - transpire (en) - give (en) - acontecer - tillkommaacontecer inesperadamente, acontecer logo depois, seguir-se, sobrevir - avlöpa, gådecorrer, ir, prosseguir - komma, nalkas, stundachegar, vir - fall (en) - anticipate (en) - desarrollarse (es) - återkommaacontecer de novo, repetir-se, repitir, vir outra vez, voltar - ir, resultar - come around, roll around (en) - förverkligas, gå i uppfyllelsematerializar, tornar-se realidade - bli av, drabba, hända, inträffa, skeacontecer, ocorrer - drabba, händaacontecer - sammanfalla, sammanträffacoincidir - råkaacontecer, acontecer de - break (en) - fall, shine, strike (en) - resultar - sincronizar - ha till följdacabar em, conduzir a, resultar em - misslyckas, slå slintsair pela culatra[Spéc.]

desenrolamento[Nominalisation]

händelseevento, ocorrência - händelse, turacaso, casualidade, coberta, destino, sorte, ventura[Dérivé]

genomföracausar, fazer, ocasionar, produzir - sätta i gång, utlösa, vara den tändande gnistan tillactivar, fazer recomeçar, provocar[Cause]

acontecer (v.) • äga rum  • falla sig (v.) • gå till  • hända (v.) • hända []  • inträffa (v.) • ocorrer (v.) • pågå  • possuir (v.) • ske (v.)

-