Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

acumular - spike (en) - add to (en) - gain, gather (en) - estallar, explotar - pyramid (en) - aumentar sin parar - [se] acumula, [se] aduna, [se] concentra, [se] înmagazina, [se] strânge, a se aduna, a se strângeacumularse, amontonarse, apiñarse, hacinarse, juntar, juntarse, recolectar, reunirse - adăuga, a intensificaadicionar, agregar, agregarse, añadir, añadirse a, aumentar - intensifica, înteţiintensificar, intensificarse, profundizar - a creşte, intensificaagudizarse, aumentar, intensificar, intensificarse - [se] mări, a creşte, a se mări, creşteaumentar, crecer - pullulate (en) - a lărgi, lărgialargarse, ampliar, ampliarse, dilatar, dilatarse, ensanchar, ensancharse, estirarse, extender - a creşteaumentar, aumentar su valor - ensanchar - a creşte galopantdispararse - [se] mări, a încăle­ca pe, a se înălţa, a se ridica, a se umfla, a urca pe, creşte, sporiascender, crecer, elevarse, montar, subir - a creştecrecer - crescendo (en) - [se] intensifica, creşte[Spéc.]

aumento, incremento - extensión[Nominalisation]

adaos, câştig, creştere, spor, suplimentaumento, incremento - creştereacrecencia, acrecentamiento, acrecimiento, aumento, crecimiento, elevación, incremento - adaos, dependinţă, nou-venit, sporadición, incremento - creştereaumento, crecimiento, incremento[Dérivé]

urca preţurileaumentar proporcionalmente, cubrirse de incrustaciones[Domaine]

a des­­creşte, a scădea, descreşte, împuţina, micşora, reduce, scădeabajar, disminuir, reducir, reducirse[Ant.]

acrecentar (v. intr.) • a creşte (v.) • agrandarse (v. intr.) • aumentar (v. intr.) • crecer (v. intr.) • creşte (v.) • incrementar (v. trans.) • incrementarse (v. intr.) • subir (v. intr.)

-

 


   Publicidad ▼