» 

diccionario analógico

desadormecer, despertar, despertarse, espabilar, espabilarse, madrugarbedeti, obuditi, osvestiti se, prebuditi, prebuditi se, prebujati, zavedati se, zbuditi, zbuditi se - accidentarse, amortecerse, caer amortecido, desmayarse, desplomarse, desvanecerse, estar inconsciente, perder el conocimiento, perder la conscienciaomedleti, onesvestiti se - reanimar, recobrar el conocimiento, volver en síobuditi, oživeti, oživeti, obuditi, priti/spraviti k sebi, zavedeti se - ponerse tenso, tensarse - esparcirse, mitigar, ponerse cómodo, relajarse, tomarse un respiroodpočiti se, odviti, odviti se, počutiti se kakor doma, popustiti, sprostiti se, udobno se namestiti, zrahljati se - adelgazar, adelgazarse, hacer régimen, perder pesohujšati, razredčiti se, shujšati, tanjšati se, zmanjšati, zmanjšati se, znižati - ajamonarse, echar carnes, engordar, engordarse, engrosar, engrosarse, hacerse gordo, hacerse más gordo, ponerse gordo, ponerse más gordodobiti, izboljšati se, pridobiti - acicalarse, ataviarse, emperejilarse, emperifollarse, endomingarse, revestir, vestirlepotičiti se, obleči, odeti - cross-fertilise, cross-fertilize (en) - concebir, quedarse embarazadapojmiti, zanositi - secularizar - citrate (en) - equilibrate (en) - caerbiti, pasti, poleči se, spuščati se, zaljubiti se, zaspati, zgoditi se - convertirse, devenir, hacer, hacerse, llegar a ser, ponerse, ser, volverse, volverse, convertirsebiti, dobiti, iti, naučiti se, oditi, podati se, postati, spodobiti se - decaer, disminuir, empeorarnazadovati, poslabšati se, zmanjšati se - adelantar, ganar, mejorar, perfeccionar, progresarboljšati, izboljšati, izboljšati se, izpopolniti, izpopolniti se, meliorirati, poboljšati se, popraviti, popraviti se, popravljati se, povečati se - rešiti se, sprostiti se - overgrow (en) - concentrarzdružiti se, zgostiti - cambiar, cambiar de voz, mudar, mudar de voz, mudarseločiti se, mutirati, poslabšati se, razpočiti se - acetificar, acidificar - alcalinizaralkalizirati, lužiti - ionizarionizirati - osificar - catalyse, catalyze (en) - agravarse, agudizarse, empeorar, recaer, tener una recaídavrniti se - fluctuar, oscilar, variarmajati se - estallar, explotarrazpočiti se - diñarla, espichar, estirar la pata, expirar, extinguirse, fallecer, fenecer, morir, morirse, palmar, pasar a mejor vida, perecer, reventar, reventarse, soltar el pellejo!?izdahniti, !?izdihniti, !?preminiti, biti, ginevati, giniti, hoditi, iti, izdihniti, končati se, miniti, oditi, pocrkati, pogibati, poginiti, ponesrečiti se, poteči, preminiti, slabeti, umirati, umreti, uničiti, veneti - nacer - encapotarse, nublarse, taparse - carbonise, carbonize (en) - enfriarse, refrescarohladiti - acalorarse, caldear, calentarvneti se - carbonizar, carbonizarse - congelarse, helarseoledeneti, zaledeneti, zamrzniti, zmrzniti - hervirdušiti se, vreti - abrasar, abrasarse, arder, arderse, consumirse, estar ardiendo, quemarsegoreti, vžgati se, zgorevati - izmozgati - Frenchify (en) - adelgazar, adelgazarse, enflaquecer, enflaquecerserazredčiti se, tanjšati se, zmanjšati se - densificar, densificarse, espesarseokrepiti se, pomnožiti se, pooblačiti se, povečati se, zgostiti, zgostiti se - solvate (en) - contestar, reaccionarrazdražiti se, reagirati - disolverraztopiti - desalojar, descargar, descargarse, desocupar, vaciarizprazniti, izprazniti se, sprazniti se, sprožiti se - llenar, llenarsenapolniti se, zamašiti se - homogenise, homogenize (en) - homogeneizar - cuajarsesiriti se, strditi, zasiriti - arrequesonarse, coagular, coagularse, cuajar, cuajarse, engrumecerse, hacerse grumos, helarse, solidificarsestrditi se - acibarar, agrazarse, agriarse, amargar, asperear, avinagrarse, fermentar, picarse, repuntarsebiti čemern, delati, delovati, mrščiti se, obračati se, posrečiti se, postati, prevračati se, spremeniti se, stružiti se, vreti, zateči se - integrar - depositarse, posarse, precipitar - calcificar, calcificarse - coke (en) - carnify (en) - chondrify (en) - emulsify (en) - denitrify (en) - esterify (en) - eterificar - thrombose (en) - abrir, descorcharse, despegar, destaparodpreti - cerrar, cerrarse, concluir, terminarbližati se, približati se, zaklopiti se, zapirati, zapreti, zapreti se - sorb, take up (en) - apaciguarse, calmar, calmarse, serenarse, tranquilizar, tranquilizarsepoleči se, umiriti se - crecer, estar en auge, medrar, prosperarbiti uspešen, cveteti, imeti srečo, napredovati, procvitati, prosperirati, širokoustiti se, uspevati - emanciparosvoboditi - enredarse en una discusión, enredarse en una discusión/riña, enzarzarsezaplesti se - stopiti - alumbrar, encender, encenderse, estallar en llamas, incendiarse, inflamarse, prender, prender fuego, prendersepogoreti, vneti, vneti se, vzplameneti, zanetiti - abrirodpreti[Spéc.]

turning (en) - giro, recodo, sesgo, vueltapreobrat[Dérivé]

convertirse, hacerse, tornar, volver, volverseobračati se, postati, prevračati se, rasti, spremeniti se, stružiti se, večati se, višati se, zateči se - tornar, volverbiti, obračati se, postati, prevračati se, spremeniti se, stružiti se, zateči se[Domaine]

convertirse (v.) • obračati se (v.) • prevračati se (v.) • spremeniti se (v.) • stružiti se (v.) • transformarse (v.) • zateči se (v.)

-

 


   Publicidad ▼