Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

bedeti, obuditi, osvestiti se, prebuditi, prebuditi se, prebujati, zavedati se, zbuditi, zbuditi sedesadormecer, despertar, despertarse, espabilar, espabilarse, madrugar - omedleti, onesvestiti seaccidentarse, amortecerse, caer amortecido, desmayarse, desplomarse, desvanecerse, estar inconsciente, perder el conocimiento, perder la consciencia - obuditi, oživeti, oživeti, obuditi, priti/spraviti k sebi, zavedeti sereanimar, recobrar el conocimiento, volver en sí - ponerse tenso, tensarse - odpočiti se, odviti, odviti se, počutiti se kakor doma, popustiti, sprostiti se, udobno se namestiti, zrahljati seesparcirse, mitigar, ponerse cómodo, relajarse, tomarse un respiro - hujšati, razredčiti se, shujšati, tanjšati se, zmanjšati, zmanjšati se, znižatiadelgazar, adelgazarse, hacer régimen, perder peso - dobiti, izboljšati se, pridobitiajamonarse, echar carnes, engordar, engordarse, engrosar, engrosarse, hacerse gordo, hacerse más gordo, ponerse gordo, ponerse más gordo - lepotičiti se, obleči, odetiacicalarse, ataviarse, emperejilarse, emperifollarse, endomingarse, revestir, vestir - cross-fertilise, cross-fertilize (en) - pojmiti, zanositiconcebir, quedarse embarazada - secularizar - citrate (en) - equilibrate (en) - biti, pasti, poleči se, spuščati se, zaljubiti se, zaspati, zgoditi secaer - biti, dobiti, iti, naučiti se, oditi, podati se, postati, spodobiti seconvertirse, devenir, hacer, hacerse, llegar a ser, ponerse, ser, volverse, volverse, convertirse - nazadovati, poslabšati se, zmanjšati sedecaer, disminuir, empeorar - boljšati, izboljšati, izboljšati se, izpopolniti, izpopolniti se, meliorirati, poboljšati se, popraviti, popraviti se, popravljati se, povečati seadelantar, ganar, mejorar, perfeccionar, progresar - rešiti se, sprostiti se - overgrow (en) - združiti se, zgostiticoncentrar - ločiti se, mutirati, poslabšati se, razpočiti secambiar, cambiar de voz, mudar, mudar de voz, mudarse - acetificar, acidificar - alkalizirati, lužitialcalinizar - ioniziratiionizar - osificar - catalyse, catalyze (en) - vrniti seagravarse, agudizarse, empeorar, recaer, tener una recaída - majati sefluctuar, oscilar, variar - razpočiti seestallar, explotar - !?izdahniti, !?izdihniti, !?preminiti, biti, ginevati, giniti, hoditi, iti, izdihniti, končati se, miniti, oditi, pocrkati, pogibati, poginiti, ponesrečiti se, poteči, preminiti, slabeti, umirati, umreti, uničiti, venetidiñarla, espichar, estirar la pata, expirar, extinguirse, fallecer, fenecer, morir, morirse, palmar, pasar a mejor vida, perecer, reventar, reventarse, soltar el pellejo - nacer - encapotarse, nublarse, taparse - carbonise, carbonize (en) - ohladitienfriarse, refrescar - vneti seacalorarse, caldear, calentar - carbonizar, carbonizarse - oledeneti, zaledeneti, zamrzniti, zmrzniticongelarse, helarse - dušiti se, vretihervir - goreti, vžgati se, zgorevatiabrasar, abrasarse, arder, arderse, consumirse, estar ardiendo, quemarse - izmozgati - Frenchify (en) - razredčiti se, tanjšati se, zmanjšati seadelgazar, adelgazarse, enflaquecer, enflaquecerse - okrepiti se, pomnožiti se, pooblačiti se, povečati se, zgostiti, zgostiti sedensificar, densificarse, espesarse - solvate (en) - razdražiti se, reagiraticontestar, reaccionar - raztopitidisolver - izprazniti, izprazniti se, sprazniti se, sprožiti sedesalojar, descargar, descargarse, desocupar, vaciar - napolniti se, zamašiti sellenar, llenarse - homogenise, homogenize (en) - homogeneizar - sesiriti se, strditi, zasiriticuajar - strditi searrequesonarse, coagular, coagularse, cuajar, cuajarse, engrumecerse, hacerse grumos, helarse, solidificarse - biti čemern, delati, delovati, mrščiti se, obračati se, posrečiti se, postati, prevračati se, spremeniti se, stružiti se, vreti, zateči seacibarar, agrazarse, agriarse, amargar, asperear, avinagrarse, fermentar, picarse, repuntarse - integrar - depositarse, posarse, precipitar - calcificar, calcificarse - coke (en) - carnify (en) - chondrify (en) - emulsify (en) - denitrify (en) - esterify (en) - eterificar - thrombose (en) - odpretiabrir, descorcharse, despegar, destapar - bližati se, približati se, zaklopiti se, zapirati, zapreti, zapreti secerrar, cerrarse, concluir, terminar - sorb, take up (en) - poleči se, umiriti seapaciguarse, calmar, calmarse, serenarse, tranquilizar, tranquilizarse - biti uspešen, cveteti, imeti srečo, napredovati, procvitati, prosperirati, širokoustiti se, uspevaticrecer, estar en auge, medrar, prosperar - osvoboditiemancipar - zaplesti seenredarse en una discusión, enredarse en una discusión/riña, enzarzarse - stopiti - pogoreti, vneti, vneti se, vzplameneti, zanetitialumbrar, encender, encenderse, estallar en llamas, incendiarse, inflamarse, prender, prender fuego, prenderse - odpretiabrir[Spéc.]

turning (en) - preobratgiro, recodo, sesgo, vuelta[Dérivé]

obračati se, postati, prevračati se, rasti, spremeniti se, stružiti se, večati se, višati se, zateči seconvertirse, hacerse, tornar, volver, volverse - biti, obračati se, postati, prevračati se, spremeniti se, stružiti se, zateči setornar, volver[Domaine]

convertirse (v.) • obračati se (v.) • prevračati se (v.) • spremeniti se (v.) • stružiti se (v.) • transformarse (v.) • zateči se (v.)

-

 


   Publicidad ▼