Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

[se] deştepta, [se] scula, [se] trezi, a se trezi, a trezi, trezidesadormecer, despertar, despertarse, espabilar, espabilarse, madrugar - a leşina, a-şi pierde cu­noştinţaaccidentarse, amortecerse, caer amortecido, desmayarse, desplomarse, desvanecerse, estar inconsciente, perder el conocimiento, perder la consciencia - [-şi] reveni, a-şi reveni, a-şi veni în sim­ţirireanimar, recobrar el conocimiento, volver en sí - [se] încorda, [se] tensionaponerse tenso, tensarse - [se] deconecta, [se] destinde, [se] relaxa, a se destinde, a se face comod, a se simţi ca acasăesparcirse, mitigar, ponerse cómodo, relajarse, tomarse un respiro - a face cură de slăbire, a slăbi, a ţine cură de slăbire, slăbiadelgazar, adelgazarse, hacer régimen, perder peso - câştiga în greutate, lua în greutateajamonarse, echar carnes, engordar, engordarse, engrosar, engrosarse, hacerse gordo, hacerse más gordo, ponerse gordo, ponerse más gordo - a îmbrăca, îmbrăcaacicalarse, ataviarse, emperejilarse, emperifollarse, endomingarse, revestir, vestir - cross-fertilise, cross-fertilize (en) - a ră­mâne însărcinată, concepe, procrea, zămisliconcebir, quedarse embarazada - secularizar - citrate (en) - equilibrate (en) - caer - [se] face, a deveni, a de­veni, a fi, ajunge, a se face, deveniconvertirse, devenir, hacer, hacerse, llegar a ser, ponerse, ser, volverse, volverse, convertirse - [se] înrăutăţi, a fi în declin, înăspridecaer, disminuir, empeorar - [se] ameliora, [se] îmbunătăţi, [se] îndrepta, a îmbunătăţi, a se îmbunătăţiadelantar, ganar, mejorar, perfeccionar, progresar - desface, desprinde, detaşa, separa - overgrow (en) - a concentraconcentrar - a se înmuiacambiar, cambiar de voz, mudar, mudar de voz, mudarse - acetificar, acidificar - alcalinizar - ionizar - osificaosificar - catalyse, catalyze (en) - [se] înrăutăţiagravarse, agudizarse, empeorar, recaer, tener una recaída - fluctua, oscilafluctuar, oscilar, variar - estallar, explotar - [se] duce, [se] prăpădi, [se] sfârşi, [se] stinge, a muri, a pieri, deceda, dispărea, pieri, răposa, sucombadiñarla, espichar, estirar la pata, expirar, extinguirse, fallecer, fenecer, morir, morirse, palmar, pasar a mejor vida, perecer, reventar, reventarse, soltar el pellejo - naştenacer - [se] închide, [se] înnoraencapotarse, nublarse, taparse - carbonise, carbonize (en) - răci, răcorienfriarse, refrescar - se încălzi, se încinge, se înfierbântaacalorarse, caldear, calentar - carbonizar, carbonizarse - îngheţacongelarse, helarse - a fierbe, fierbehervir - a arde, arde, mistuiabrasar, abrasarse, arder, arderse, consumirse, estar ardiendo, quemarse - emaciate (en) - Frenchify (en) - se subţiaadelgazar, adelgazarse, enflaquecer, enflaquecerse - [se] îngroşa, [se] învârtoşadensificar, densificarse, espesarse - solvate (en) - contestar, reaccionar - disolver - evacua, golidesalojar, descargar, descargarse, desocupar, vaciar - umplellenar, llenarse - homogenise, homogenize (en) - homogeneizar - cuajar - arrequesonarse, coagular, coagularse, cuajar, cuajarse, engrumecerse, hacerse grumos, helarse, solidificarse - [se] acri, [se] duce, [se] înăcri, [se] oţeti, a fermenta, fermentaacibarar, agrazarse, agriarse, amargar, asperear, avinagrarse, fermentar, picarse, repuntarse - adunare, reunire, unificare, unireintegrar - depositarse, posarse, precipitar - calcificar, calcificarse - cocsifica - carnify (en) - chondrify (en) - emulsify (en) - denitrify (en) - esterify (en) - eterificar - thrombose (en) - deschideabrir, descorcharse, despegar, destapar - a se închide, închidecerrar, cerrarse, concluir, terminar - sorb, take up (en) - [se] calma, [se] domoli, [se] linişti, [se] potoli, [se] tempera, a se calma, a se liniştiapaciguarse, calmar, calmarse, serenarse, tranquilizar, tranquilizarse - [îi] merge bine, [se] îmbogăţi, [se] înavuţi, înflori, propăşi, prosperacrecer, estar en auge, medrar, prosperar - emancipar - a se lua la harţă cuenredarse en una discusión, enredarse en una discusión/riña, enzarzarse - [se] lichefia, [se] topi - a aprinde, a da foc, a iz­bucni, a lua foc, aprinde, a se aprinde, incendia, izbucni în flăcări, lua focalumbrar, encender, encenderse, estallar en llamas, incendiarse, inflamarse, prender, prender fuego, prenderse - a deschide, deschideabrir[Spéc.]

turning (en) - întorsătură, lovitură de teatrugiro, recodo, sesgo, vuelta[Dérivé]

[se] modifica, [se] schimbaconvertirse, hacerse, tornar, volver, volverse - [se] face, [se] preface, [se] transforma, devenitornar, volver[Domaine]

convertirse (v.) • transformarse (v.)

-

 


   Publicidad ▼