» 

diccionario analógico

[]modināt, pamodināt, pamostiesdesadormecer, despertar, despertarse, espabilar, espabilarse, madrugar - paģībt, zaudēt samaņuaccidentarse, amortecerse, caer amortecido, desmayarse, desplomarse, desvanecerse, estar inconsciente, perder el conocimiento, perder la consciencia - atdzīvināt, atdzīvoties, atgūt samaņu, atžirgtreanimar, recobrar el conocimiento, volver en sí - sasprindzināt, sasprindzinātiesponerse tenso, tensarse - atbrīvot, atgūties, atpūsties, atslābināt, justies kā mājās, nomierinātiesesparcirse, mitigar, ponerse cómodo, relajarse, tomarse un respiro - notievēt, novājētadelgazar, adelgazarse, hacer régimen, perder peso - ajamonarse, echar carnes, engordar, engordarse, engrosar, engrosarse, hacerse gordo, hacerse más gordo, ponerse gordo, ponerse más gordo - apģērbtacicalarse, ataviarse, emperejilarse, emperifollarse, endomingarse, vestir - cross-fertilise, cross-fertilize (en) - dabūt bērnu, kļūt grūtaiconcebir, quedarse embarazada - secularizar - citrate (en) - equilibrate (en) - iemīlētiescaer - kļūt, taptconvertirse, devenir, hacer, hacerse, llegar a ser, ponerse, ser, volverse, volverse, convertirse - mazināties, pasliktinātiesdecaer, disminuir, empeorar - pilnveidot, pilnveidoties, uzlabot, uzlabotiesadelantar, ganar, mejorar, perfeccionar, progresar - disengage (en) - overgrow (en) - piesātināt, sabiezinātconcentrar - cambiar, cambiar de voz, mudar, mudar de voz, mudarse - acetificar, acidificar - alcalinizar - ionizar - osificar - catalyse, catalyze (en) - atkārtotiesagravarse, agudizarse, empeorar, recaer, tener una recaída - fluctuar, oscilar, variar - estallar, explotar - aiziet mūžībā, aiziet viņsaulē, iet bojā, nomirtdiñarla, espichar, estirar la pata, expirar, extinguirse, fallecer, fenecer, morir, morirse, palmar, pasar a mejor vida, perecer, reventar, reventarse, soltar el pellejo - nacer - encapotarse, nublarse, taparse - carbonise, carbonize (en) - atdzesēt, atdzist, atvēsināt, kļūt vēsākamenfriarse, refrescar - acalorarse, caldear, calentar - carbonizar, carbonizarse - saltcongelarse, helarse - vārīt, vārītieshervir - aizdegtiesabrasar, abrasarse, arder, arderse, consumirse, estar ardiendo, quemarse - emaciate (en) - Frenchify (en) - adelgazar, adelgazarse, enflaquecer, enflaquecerse - iebiezināt, sabiezētdensificar, densificarse, espesarse - solvate (en) - contestar, reaccionar - disolver - desalojar, descargar, descargarse, desocupar, vaciar - piepildīties, pildītiesllenar, llenarse - homogenise, homogenize (en) - homogeneizar - cuajar - saiet kunkuļos, sarecētarrequesonarse, coagular, coagularse, cuajar, cuajarse, engrumecerse, hacerse grumos, helarse, solidificarse - raudzēt, rūgtacibarar, agrazarse, agriarse, amargar, asperear, avinagrarse, fermentar, picarse, repuntarse - integrar - depositarse, posarse, precipitar - calcificar, calcificarse - koksēt - carnify (en) - chondrify (en) - emulsify (en) - denitrify (en) - esterify (en) - eterificar - thrombose (en) - atvērt, atvērtiesabrir, descorcharse, despegar, destapar - aizvērtiescerrar, cerrarse, concluir, terminar - sorb, take up (en) - apklusināt, apklust, nomierināt, nomierināties, norimt, rimtiesapaciguarse, calmar, calmarse, serenarse, tranquilizar, tranquilizarse - augt, labi augt, plaukt, zeltcrecer, estar en auge, medrar, prosperar - atbrīvot, emancipētemancipar - cīkstēties, strīdētiesenredarse en una discusión, enredarse en una discusión/riña, enzarzarse - pārvērst/pārvērsties šķidrumā - aizdedzināt, aizdegties, ciest ugunsgrēkā, iekurt, iekvēlināt, nodegt, uzliesmojums, uzliesmotalumbrar, encender, encenderse, estallar en llamas, incendiarse, inflamarse, prender, prender fuego, prenderse - atvērtabrir[Spéc.]

turning (en) - pagrieziens, pēkšņa pārmaiņagiro, recodo, sesgo, vuelta[Dérivé]

Viņas mati nosirmoja.convertirse, hacerse, tornar, volver, volverse - apiet, griezt, griezties, kļūt, tapttornar, volver[Domaine]

convertirse (v.) • transformarse (v.)

-

 


   Publicidad ▼