» 

diccionario analógico

arouse, awaken, rouse, wake, waken, wake upfelébreszt, felizgat - cause to sleep, lull to sleep, put to sleepelaltat - affect - freshen, refresh, refreshen - fecundate, fertilise, fertilize, inseminatemegtermékenyít, termékenyít - indispose - cryríni, sírni - etiolate - animalise, animalize, brutalise, brutalize - convert - opalise, opalize - arterialise, arterialize - get, make - counterchange, interchange, transpose - vascularise, vascularize - decrepitate - suburbanise, suburbanize - overturn, revolutionise, revolutionizeforradalmasít - etiolate - barbarise, barbarize - alkalinise, alkalinize - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize - allegorise, allegorize - demythologise, demythologize - bring, land - coarsen - affect, bear on, bear upon, impact, touch, touch onhat vmire - alchemise, alchemize - alcoholise, alcoholize - form, shape - round, round down, round off, round out - suspendfelakaszt - sober - reconstruct - increase, put throughfelemel - ease off, ease up, let up - assimilate - dissimilate - commute, convert, exchangeátváltoztat - vitalise, vitalize - clear, uncluttertisztít - activateműködésbe hoz - activate - activate, aerate - activate - deactivate, inactivate - blunt, deaden, dullgyengít, tompít - reconstruct, redo, remodel - edit, redactsajtó alá rendez - cut, edit, edit out - chasten, subdue, tame - chasten, moderate, temper - ameliorate, amend, better, improve, improve on, melioratemegjavul - aggravate, exacerbate, exasperate, make worse, worsenrosszabbodik, súlyosbít - wetbe-, bepisil, bevizez, megnedvesít - dry, dry off, dry out, dry up, wipe dryfelszárít, megszárad, szárít - lubricate - beef up, fortify, reinforce, strengthen, tonemegerősít - fortify, lace, spike - weakenlegyengít, legyengül - blunt - oxidate, oxidise, oxidizeoxidál - conflate, merge, unify, unitebeolvad, egyesít, egyesül - ageöregszik - mature, ripenérik, megérik - antiquate, antique - antiquate - develop, make grow - softenlágyít, meglágyít - be bad for, cause damage, cause damage to, damage, deteriorate, do damage, do harm, harm, impair, injure, prejudice, put at a disadvantagemegkárosít, megrongál, tönkretesz - ossify - acerbate - firm up, stabilise, stabilize, steadymegszilárdít - destabilise, destabilize - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize - desensitise, desensitize - accustom, be in the habit of, be wont to, get into the habit of, get the feel of, habituate, make a habit of, make a practice of, make sth. a habitbelejön, hozzászokik vmihez, rászokik vmire - disarrange, disarray, disorder, make a mess of, mess about/around, mess up, upsetbepiszkít, elront vmit, eltol, feldúl, összekócol, szétzilál, „szórakozik” vmivel - discolor, discolourátfest, elhalványít, elszíntelenít - color, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourizekiszínez, színez - stainbepiszkít - hue - uglifyelcsúfít - untune - adjust, correct, setbeállít - set - disqualify, indispose, unfitalkalmatlanná tesz - break in, domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame, trainmegszelídít - widen - dehydrogenate, dehydrogenize - hydrogenate, hydrogenize - oxygenise, oxygenize - blacken, darkenmegfeketedik - brighten, lighten, lighten upfelderít, fényesít, kifényesít - blear, blur - blot out, hide, obliterate, obscure, veil - blot out, hide, obliterate, obscure, veileltakar, eltöröl - cookelkészít - slenderise, slenderize - crackreped, szétreped - dismiss, dissolve - bring to an end, close, discontinue, end, put an end to, scotch, stop, terminatebefejeződik, elvág, véget vet vminek - defog, demistpárátlanít - concentrate, condense, contract - chill, cool, cool down, cool off, ice, refrigeratehűt, lehűt - heat, heat upmegmelegít, melegít - heat, heat up, warm, warm upfelmelegít, melegít - boil - freezefagyaszt - blisterfelhólyagzik - change over, shift, switchátkapcsol, kapcsol - transpose - change over, convert - transform - transform - transform - transmute - change, transform, transmute, transubstantiateátalakít - ashbehamvaz - transform, translate - reclaim, rectify, reform, regenerate - convert, proselytizemegtérít - Islamise, Islamize - invert, reverse, turn backmegfordít - invert - customise, customize - individualise, individualize, personalise, personalizemegszemélyesít, megtestesít - depersonalise, depersonalize, objectify - sharpen - drop, flatten - disintegrate - magnetise, magnetizemágnesez - degauss, demagnetise, demagnetize - simplify, streamlineegyszerűsít, leegyszerűsít - complicate, elaborate, rarify, refinekomplikál - refine - complicate, perplexkomplikál - pressurise, pressurize, supercharge - centralise, centralize, concentrateközpontosít - decentralise, decentralize, deconcentratedecentralizál, szétoszt - socialise, socialize - fix, gear up, make provision for, prepare, ready, set, set upbiztosít - internationalise, internationalize - bolshevise, bolshevize, communise, communize - Europeanise, Europeanize - Europeanise, Europeanize - bestialise, bestialize - Americanise, Americanize - Frenchify, gallicize - civilise, civilizecivilizál - nationalise, nationalizeállamosít - denationalise, denationalizeprivatizál, reprivatizál - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - even, even out - equal, equalise, equalize, equate, level, level off, level out, match - stiffen - detach, loose, loosen, release, slacken, undo, unfastenelenged, elereszteni, elválaszt, kibont, kioldódik, lazul, meglazít, meglazul, oldódik - fasten, tightenmegszorít - transitivise, transitivize - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize - inspissate, thickenbesűrít - full - diversifyváltozatossá tesz - deaden - check, delay, retard - curtail, cut back, cut back on, cut down, cut down on, decrease, decrease by, diminish, lessen, minify, minimise, minimize, reduce, skimp, skimp on, stint, stint ona minimálisra csökkent - liquefy, liquidise, liquidize, liquifyturmixol - solvate - dissolve - validate - declare invalid, invalidate, vitiate, void - emptykiürít, ürít - fill, fill up, make full, pump up, top upfeltölt, teletölt - saturate - clot, coagulate - louden - normalise, normalize, renormalise, renormalize - morph - neutralise, neutralize - commercialise, commercialize, market, offer for sale, put up for saleüzleti alapokra helyez - purge, purify, sanctify - mechanise, mechanize - automate, automatise, automatizeautomatizál - automatise, automatize - mechanise, mechanize - chord, harmonise, harmonizeharmonizál - polarise, polarize - glorifydicsér, feldicsér - contaminate - devalueleértékel - insulate - calcify - urbanise, urbanize - urbanise, urbanize - emulsify - demulsify - decarboxylate - nazify - fecundate, fertilise, fertilizemegtermékenyít, termékenyít - clarify - markmegjelöl - barb - nick - deactivate, disable, disenable, incapacitate, put out of order, turn offalkalmatlanná tesz - enableképessé/lehetővé tesz - de-emphasise, de-emphasize, destressháttérbe szorít - tender, tenderise, tenderizelágyít, puhít - charge - ease, sweeten - iodinate - ionate - archaise, archaizearchaizál, régiessé tesz - inform - officialise, officialize - occidentalise, occidentalize, westernise, westernizeelnyugatosít - orientalise, orientalize - acetylate, acetylise, acetylize - achromatise, achromatize - collimate, parallel - camp - classicise, classicizeklasszikus stílusúvá tesz - conventionalise, conventionalize - decimalise, decimalize - dizzy, make dizzy - envenom, poisonmegmérgez - exteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify - glamorise, glamorize, glamourise, glamourizedicsőít - introvert - laicise, laicizeelvilágiasít - politicise, politicizepolitizál - proof - romanticise, romanticize - rusticate - sauce - shallow, shoal - tensemegfeszít - steepen - scrambleösszezavar - make sense, unscramblemegfejt - unsex - vitrify - pall - saponify - expand, extend - set aside, suspend - make turbid, mud, muddybesároz - transform - elevate, lift, raiseemel, felemel - coarsen, harsheneldurvít - dinge - demonise, demonize - devilise, devilize, diabolise, diabolize - etherealize, etherialise - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize - animate, animise, animize - clear - dynamise, dynamize - dynamise, dynamize - rarefy, sublimate, subtilize - vaporise, vaporize, volatilise, volatilizeelpárologtat - uniformise, uniformize - symmetrise, symmetrizeszimmetrikussá tesz - eternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalizehalhatatlanná tesz, megörökít - denature - denature - denature - sanitise, sanitize - verbify - shift - sputter - draw - make - dope - prostrate - excite - energise, energize, excite - shake - outmode - spice, spice up - shorten - think - make - deflate - inflate - reflate - digitalise, digitalize, digitise, digitize - gelatinise, gelatinize - recombine - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize - masculinise, masculinize, virilise, virilize - masculinize - disharmonize, dissonate - sexualise, sexualize - outline, schematise, schematize - patent - constitutionalise, constitutionalize - rationalise, rationalize - plasticise, plasticize - rarefy - heathenize, paganise, paganizepogánnyá tesz, pogánnyá válik - incandesce - deaminate, deaminize - angulate - circularize - sensitise, sensitize - sensitise, sensitize - depolarise, depolarizedepolarizál - intensify - isomerise, isomerize - legitimate - evaporate, vaporise, vaporizeelpárolog, párolog - industrialise, industrialize - opacify - opsonize - militarise, militarize - nationalise, nationalize - recommend - sentimentalise, sentimentalize - solemnise, solemnize - territorialise, territorialize - transaminate - glorify, spiritualize, transfigure - unsanctify - vesiculate - visualise, visualize - mottle, variegate - ventilate - vivify - vulgarise, vulgarize - supple - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize - smut - still - weaponize - blur, confuse, obnubilate, obscure - moderate, tame, tone down - obfuscateelsötétít, összezavar - synchronise, synchronize - mince, moderate, softenmérsékel, mérséklődik - militarise, militarize - break down, crush - fat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump outhizlal, meghizlal - disturb, tamper, touch - dull - abate, blunt, dullletompít, tompít - sharpenhegyez, kihegyez - coarsen - loosen - loose, loosen, undo, untiekibont - stringfelhúroz, húroz - straighten, straighten out - bring - amalgamate, combine, commix, merge, mingle, mix, unifykeveredik, összekeveredik - charge - put - clean, clean out, do out, make clean, purifykitakarít - begrime, bemire, colly, dirt, dirty, foul, grime, smirch, soilbepiszkít - depress, lower - deform - break, break up - altermegváltozik, megváltoztat - adorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornamentdíszít, szépít - humanise, humanizeemberré tesz - humblemegaláz - alien, alienate, disaffect, estrangeelidegenít - right - desensitise, desensitize - deodorise, deodorize, deodourisedezodorál, szagtalanít - develop - blur - blind - change intensity - change taste - capture - add, bestow, bring, contribute, impart, lendad - reestablish, reinstate, restore - liberalise, liberalize - compensate, correct, redress, rightjóvátesz - democratise, democratize - neutralize - corrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate - loosen, relax - flocculate - turn - cohere - transfer, transplant, transpose - cloud, dim, dip, obscure - brighten - soften - shade - decelerate, slow, slow downlelassít - accelerate, pick up speed, speed, speed upfelgyorsul, gyorsít, gyorsul - embrittle - bubble - radicalize - eroticize, sex up - piggyback - port - lifehack - cloud - displace, exchange, interchange, replace, substitutehelyettesít, kicserél, kiszorít, kivált, pótol, pótolni - unify, unite[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

changemegváltozás, változás - adjustment, alteration, change, modification - changeváltozás - alteration, change, modificationmódosítás, változás, változatosság, változtatás - changer, modifier - changeváltozás - changeváltozás - editable, modifiablemódosítható - alterable[Dérivé]

alter (v.) • change (v.) • megváltozik (v.) • megváltoztat (v.) • modify (v. trans.)

-

 


   Publicidad ▼