» 

diccionario analógico

felébreszt, felizgatarouse, awaken, rouse, wake, waken, wake up - elaltatcause to sleep, lull to sleep, put to sleep - affect - freshen, refresh, refreshen - megtermékenyít, termékenyítfecundate, fertilise, fertilize, inseminate - indispose - ríni, sírnicry - etiolate - animalise, animalize, brutalise, brutalize - convert - opalise, opalize - arterialise, arterialize - get, make - counterchange, interchange, transpose - vascularise, vascularize - decrepitate - suburbanise, suburbanize - forradalmasítoverturn, revolutionise, revolutionize - etiolate - barbarise, barbarize - alkalinise, alkalinize - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize - allegorise, allegorize - demythologise, demythologize - bring, land - coarsen - hat vmireaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on - alchemise, alchemize - alcoholise, alcoholize - form, shape - round, round down, round off, round out - felakasztsuspend - sober - reconstruct - felemelincrease, put through - ease off, ease up, let up - assimilate - dissimilate - átváltoztatcommute, convert, exchange - vitalise, vitalize - tisztítclear, unclutter - működésbe hozactivate - activate - activate, aerate - activate - deactivate, inactivate - gyengít, tompítblunt, deaden, dull - reconstruct, redo, remodel - sajtó alá rendezedit, redact - cut, edit, edit out - chasten, subdue, tame - chasten, moderate, temper - megjavulameliorate, amend, better, improve, improve on, meliorate - rosszabbodik, súlyosbítaggravate, exacerbate, exasperate, make worse, worsen - be-, bepisil, bevizez, megnedvesítwet - felszárít, megszárad, szárítdry, dry off, dry out, dry up, wipe dry - lubricate - megerősítbeef up, fortify, reinforce, strengthen, tone - fortify, lace, spike - legyengít, legyengülweaken - blunt - oxidáloxidate, oxidise, oxidize - beolvad, egyesít, egyesülconflate, merge, unify, unite - öregszikage - érik, megérikmature, ripen - antiquate, antique - antiquate - develop, make grow - lágyít, meglágyítsoften - megkárosít, megrongál, tönkreteszbe bad for, cause damage, cause damage to, damage, deteriorate, do damage, do harm, harm, impair, injure, prejudice, put at a disadvantage - ossify - acerbate - megszilárdítfirm up, stabilise, stabilize, steady - destabilise, destabilize - sensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize - desensitise, desensitize - belejön, hozzászokik vmihez, rászokik vmireaccustom, be in the habit of, be wont to, get into the habit of, get the feel of, habituate, make a habit of, make a practice of, make sth. a habit - bepiszkít, elront vmit, eltol, feldúl, összekócol, szétzilál, „szórakozik” vmiveldisarrange, disarray, disorder, make a mess of, mess about/around, mess up, upset - átfest, elhalványít, elszíntelenítdiscolor, discolour - kiszínez, színezcolor, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourize - bepiszkítstain - hue - elcsúfítuglify - untune - beállítadjust, correct, set - set - alkalmatlanná teszdisqualify, indispose, unfit - megszelídítbreak in, domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame, train - widen - dehydrogenate, dehydrogenize - hydrogenate, hydrogenize - oxygenise, oxygenize - megfeketedikblacken, darken - felderít, fényesít, kifényesítbrighten, lighten, lighten up - blear, blur - blot out, hide, obliterate, obscure, veil - eltakar, eltörölblot out, hide, obliterate, obscure, veil - elkészítcook - slenderise, slenderize - reped, szétrepedcrack - dismiss, dissolve - befejeződik, elvág, véget vet vminekbring to an end, close, discontinue, end, put an end to, scotch, stop, terminate - párátlanítdefog, demist - concentrate, condense, contract - hűt, lehűtchill, cool, cool down, cool off, ice, refrigerate - megmelegít, melegítheat, heat up - felmelegít, melegítheat, heat up, warm, warm up - boil - fagyasztfreeze - felhólyagzikblister - átkapcsol, kapcsolchange over, shift, switch - transpose - change over, convert - transform - transform - transform - transmute - átalakítchange, transform, transmute, transubstantiate - behamvazash - transform, translate - reclaim, rectify, reform, regenerate - megtérítconvert, proselytize - Islamise, Islamize - megfordítinvert, reverse, turn back - invert - customise, customize - megszemélyesít, megtestesítindividualise, individualize, personalise, personalize - depersonalise, depersonalize, objectify - sharpen - drop, flatten - disintegrate - mágnesezmagnetise, magnetize - degauss, demagnetise, demagnetize - egyszerűsít, leegyszerűsítsimplify, streamline - komplikálcomplicate, elaborate, rarify, refine - refine - komplikálcomplicate, perplex - pressurise, pressurize, supercharge - központosítcentralise, centralize, concentrate - decentralizál, szétosztdecentralise, decentralize, deconcentrate - socialise, socialize - biztosítfix, gear up, make provision for, prepare, ready, set, set up - internationalise, internationalize - bolshevise, bolshevize, communise, communize - Europeanise, Europeanize - Europeanise, Europeanize - bestialise, bestialize - Americanise, Americanize - Frenchify, gallicize - civilizálcivilise, civilize - államosítnationalise, nationalize - privatizál, reprivatizáldenationalise, denationalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - naturalise, naturalize - denaturalise, denaturalize - even, even out - equal, equalise, equalize, equate, level, level off, level out, match - stiffen - elenged, elereszteni, elválaszt, kibont, kioldódik, lazul, meglazít, meglazul, oldódikdetach, loose, loosen, release, slacken, undo, unfasten - megszorítfasten, tighten - transitivise, transitivize - detransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize - besűrítinspissate, thicken - full - változatossá teszdiversify - deaden - check, delay, retard - a minimálisra csökkentcurtail, cut back, cut back on, cut down, cut down on, decrease, decrease by, diminish, lessen, minify, minimise, minimize, reduce, skimp, skimp on, stint, stint on - turmixolliquefy, liquidise, liquidize, liquify - solvate - dissolve - validate - declare invalid, invalidate, vitiate, void - kiürít, ürítempty - feltölt, teletöltfill, fill up, make full, pump up, top up - saturate - clot, coagulate - louden - normalise, normalize, renormalise, renormalize - morph - neutralise, neutralize - üzleti alapokra helyezcommercialise, commercialize, market, offer for sale, put up for sale - purge, purify, sanctify - mechanise, mechanize - automatizálautomate, automatise, automatize - automatise, automatize - mechanise, mechanize - harmonizálchord, harmonise, harmonize - polarise, polarize - dicsér, feldicsérglorify - contaminate - leértékeldevalue - insulate - calcify - urbanise, urbanize - urbanise, urbanize - emulsify - demulsify - decarboxylate - nazify - megtermékenyít, termékenyítfecundate, fertilise, fertilize - clarify - megjelölmark - barb - nick - alkalmatlanná teszdeactivate, disable, disenable, incapacitate, put out of order, turn off - képessé/lehetővé teszenable - háttérbe szorítde-emphasise, de-emphasize, destress - lágyít, puhíttender, tenderise, tenderize - charge - ease, sweeten - iodinate - ionate - archaizál, régiessé teszarchaise, archaize - inform - officialise, officialize - elnyugatosítoccidentalise, occidentalize, westernise, westernize - orientalise, orientalize - acetylate, acetylise, acetylize - achromatise, achromatize - collimate, parallel - camp - klasszikus stílusúvá teszclassicise, classicize - conventionalise, conventionalize - decimalise, decimalize - dizzy, make dizzy - megmérgezenvenom, poison - exteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify - dicsőítglamorise, glamorize, glamourise, glamourize - introvert - elvilágiasítlaicise, laicize - politizálpoliticise, politicize - proof - romanticise, romanticize - rusticate - sauce - shallow, shoal - megfeszíttense - steepen - összezavarscramble - megfejtmake sense, unscramble - unsex - vitrify - pall - saponify - expand, extend - set aside, suspend - besározmake turbid, mud, muddy - transform - emel, felemelelevate, lift, raise - eldurvítcoarsen, harshen - dinge - demonise, demonize - devilise, devilize, diabolise, diabolize - etherealize, etherialise - immaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize - animate, animise, animize - clear - dynamise, dynamize - dynamise, dynamize - rarefy, sublimate, subtilize - elpárologtatvaporise, vaporize, volatilise, volatilize - uniformise, uniformize - szimmetrikussá teszsymmetrise, symmetrize - halhatatlanná tesz, megörökíteternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalize - denature - denature - denature - sanitise, sanitize - verbify - shift - sputter - draw - make - dope - prostrate - excite - energise, energize, excite - shake - outmode - spice, spice up - shorten - think - make - deflate - inflate - reflate - digitalise, digitalize, digitise, digitize - gelatinise, gelatinize - recombine - effeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize - masculinise, masculinize, virilise, virilize - masculinize - disharmonize, dissonate - sexualise, sexualize - outline, schematise, schematize - patent - constitutionalise, constitutionalize - rationalise, rationalize - plasticise, plasticize - rarefy - pogánnyá tesz, pogánnyá válikheathenize, paganise, paganize - incandesce - deaminate, deaminize - angulate - circularize - sensitise, sensitize - sensitise, sensitize - depolarizáldepolarise, depolarize - intensify - isomerise, isomerize - legitimate - elpárolog, párologevaporate, vaporise, vaporize - industrialise, industrialize - opacify - opsonize - militarise, militarize - nationalise, nationalize - recommend - sentimentalise, sentimentalize - solemnise, solemnize - territorialise, territorialize - transaminate - glorify, spiritualize, transfigure - unsanctify - vesiculate - visualise, visualize - mottle, variegate - ventilate - vivify - vulgarise, vulgarize - supple - make businesslike, make professional, professionalise, professionalize - smut - still - weaponize - blur, confuse, obnubilate, obscure - moderate, tame, tone down - elsötétít, összezavarobfuscate - synchronise, synchronize - mérsékel, mérséklődikmince, moderate, soften - militarise, militarize - break down, crush - hizlal, meghizlalfat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump out - disturb, tamper, touch - dull - letompít, tompítabate, blunt, dull - hegyez, kihegyezsharpen - coarsen - loosen - kibontloose, loosen, undo, untie - felhúroz, húrozstring - straighten, straighten out - bring - keveredik, összekeveredikamalgamate, combine, commix, merge, mingle, mix, unify - charge - put - kitakarítclean, clean out, do out, make clean, purify - bepiszkítbegrime, bemire, colly, dirt, dirty, foul, grime, smirch, soil - depress, lower - deform - break, break up - megváltozik, megváltoztatalter - díszít, szépítadorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament - emberré teszhumanise, humanize - megalázhumble - elidegenítalien, alienate, disaffect, estrange - right - desensitise, desensitize - dezodorál, szagtalanítdeodorise, deodorize, deodourise - develop - blur - blind - change intensity - change taste - capture - adadd, bestow, bring, contribute, impart, lend - reestablish, reinstate, restore - liberalise, liberalize - jóváteszcompensate, correct, redress, right - democratise, democratize - neutralize - corrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate - loosen, relax - flocculate - turn - cohere - transfer, transplant, transpose - cloud, dim, dip, obscure - brighten - soften - shade - lelassítdecelerate, slow, slow down - felgyorsul, gyorsít, gyorsulaccelerate, pick up speed, speed, speed up - embrittle - bubble - radicalize - eroticize, sex up - piggyback - port - lifehack - cloud - helyettesít, kicserél, kiszorít, kivált, pótol, pótolnidisplace, exchange, interchange, replace, substitute - unify, unite[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

megváltozás, változáschange - adjustment, alteration, change, modification - változáschange - módosítás, változás, változatosság, változtatásalteration, change, modification - changer, modifier - változáschange - változáschange - módosíthatóeditable, modifiable - alterable[Dérivé]

alter (v.) • change (v.) • megváltozik (v.) • megváltoztat (v.) • modify (v. trans.)

-