Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

havahtua, herätä, herättääarouse, awaken, rouse, wake, waken, wake up - nukuttaa, vaivuttaa uneencause to sleep, lull to sleep, put to sleep - vaikuttaaaffect - elävöittää, piristää, virkistääfreshen, refresh, refreshen - hedelmöittää, lannoittaa, siittääfecundate, fertilise, fertilize, inseminate - voida huonostiindispose - itkeä, parkua, vollottaacry - kalventaaetiolate - eläimellistää, raaistaaanimalise, animalize, brutalise, brutalize - muuttaachange, convert - opalisoidaopalise, opalize - muuttua valtimovereksiarterialise, arterialize - saada jku tekemään jtak, tehdä jksikget, make - korvatacounterchange, interchange, transpose - vaskularisoidavascularise, vascularize - hienontaa kuumentamalladecrepitate - rakentaa lähiöitäsuburbanise, suburbanize - mullistaaoverturn, revolutionise, revolutionize - tehdä värittömäksi riistämällä valoetiolate - raaistaa, tehdä raaemmaksibarbarise, barbarize - muuttaa alkaliseksi, muuttaa emäksiseksialkalinise, alkalinize - käsitellä myyttinä, mytologisoida, tehdä myytiksimythicise, mythicize, mythologise, mythologize - allegorisoidaallegorise, allegorize - demytologisoida, selittää rationaalisestidemythologise, demythologize - saada, saattaabring, land - raaistaacoarsen - koskea, koskettaa, liittyä, vahingoittaa, vaikuttaaaffect, bear on, bear upon, impact, touch, touch on - muuttaa alkemiallisestialchemise, alchemize - käyttääalcoholise, alcoholize - muotoilla, muovataform, shape - pyöristää, pyöristää alas, pyöristää ylösround, round down, round off, round out - suspensoidasuspend - selvittää, vakavoittaasober - uudelleenkouluttaareconstruct - kasvattaa, korottaa, laajentaa, lisätä, nostaa, suurentaa, ulottaaincrease, put through - hellittääease off, ease up, let up - mukauttaa, sopeuttaa, sulauttaa, yhtäläistääassimilate - erilaistaadissimilate - lieventää, lieventää rangaistusta, muuntaa, vaihtaacommute, convert, exchange - elävöittäävitalise, vitalize - järjestää, raivata, selvittääclear, unclutter - aktivoida, käynnistää, ottaa käyttöönactivate - aktivoidaactivate - aktivoida, ilmastaa, ilmataactivate, aerate - aktivoidaactivate - deaktivoida, inaktivoida, kytkeä pois, kytkeä pois päältädeactivate, inactivate - latistaa, tylsistää, vaimentaa, vaimentuablunt, deaden, dull - rakentaa uudelleen, remontoida, rempata, uusiareconstruct, redo, remodel - toimittaaedit, redact - editoida, leikatacut, edit, edit out - alistaa, kurittaa, lannistaachasten, subdue, tame - hillitä, pitää aisoissa, taltuttaachasten, moderate, temper - jalostaa, kohentaa, korjata, panna paremmaksi, parantaa, parantuaameliorate, amend, better, improve, improve on, meliorate - heikentää, huonontaa, huonontua, lisätä, pahentaa, pahentua, vaikeuttaaaggravate, exacerbate, exasperate, make worse, worsen - kastellawet - kuivata, kuivattaa, kuivuadry, dry off, dry out, dry up, wipe dry - voidellalubricate - linnoittaa, vahvistaa, voimistaa, voimistuabeef up, fortify, reinforce, strengthen, tone - lisätä, terästääfortify, lace, spike - heikentää, heiketäweaken - tylsyttääblunt - hapettaaoxidate, oxidise, oxidize - sulautua, sulautua yhteen, yhdistää, yhtyäconflate, merge, unify, unite - ikääntyäage - kypsyä, kypsyttää, tuleennuttaamature, ripen - antiikkikäsitellä, antikisoida, tehdä vanhan näköiseksi, vanhanaikaistaa, vanhennuttaaantiquate, antique - vanhanaikaistaaantiquate - kehittää, saada kasvamaandevelop, make grow - pehmentää, pehmentyäsoften - heikentää, vaarantaa, vaurioittaabe bad for, cause damage, cause damage to, damage, deteriorate, do damage, do harm, harm, impair, injure, prejudice, put at a disadvantage - luuduttaaossify - katkeroittaa, tehdä katkeraksiacerbate - tasapainottaa, vakauttaafirm up, stabilise, stabilize, steady - horjuttaadestabilise, destabilize - herkistää, herkistyäsensibilise, sensibilize, sensify, sensitise, sensitize - tehdä tunteettomaksi, turruttaadesensitise, desensitize - päästä vauhtiin, sopeuttaa, tottua, totuttaaaccustom, get into the habit of, get the feel of, habituate, make a habit of, make sth. a habit - häiritä, panna sekaisin, penkoa, pilata, saattaa epäjärjestykseen, sekoittaa, sotkeadisarrange, disarray, disorder, disturb, make a mess of, mess about/around, mess up, upset - haalistaa, tahrata, värjätädiscolor, discolour - värittää, värjätäcolor, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourize - tahrata, tahriastain - värittyähue - rumentaauglify - muuttaauntune - asettaa, korjata, oikaista, säätää, tarkistaaadjust, correct, set - antaa, pannaset - estää pääsy, jäävätä, tehdä kelpaamattomaksidisqualify, indispose, unfit - kesyttääbreak in, domesticate, domesticise, domesticize, reclaim, tame, train - leventääwiden - poistaa vetyädehydrogenate, dehydrogenize - vedyttäähydrogenate, hydrogenize - hapettaaoxygenise, oxygenize - tummentaadarken - kirkastaa, kirkastua, piristää, valaistabrighten, lighten, lighten up - samentaa, sumentaablear, blur - hämärtää, peittää, pimittää, sekoittaa, verhotablot out, hide, obliterate, obscure, veil - häivyttää, peittää näkyvistäblot out, hide, obliterate, obscure, veil - keittää, kypsyä, valmistaacook - hoikentaa, hoikistaaslenderise, slenderize - murtaa, murtua, rikkoacrack - hajottaadismiss, dissolve - lopettaa, loppua, päättää, päättyä, pysäyttää, sulkeaclose, end, stop, terminate - poistaa huurre, poistaa huurudefog, demist - keskittää, supistaa, tiivistääconcentrate, condense, contract - jäähdyttää, kylmentää, viilentäächill, cool, cool down, cool off, ice, refrigerate - kuumentaa, lämmetä, lämmittääheat, heat up - lämmetä, lämmitellä, lämmittääheat, heat up, warm, warm up - keittää, kiehuttaaboil - jäädyttää, olla pakkanen, pakastaa, pakkastafreeze - nostaa rakkuloille, nostaa rakoille, nousta rakkuloilleblister - siirtyächange over, shift, switch - transponoidatranspose - change over, convert - muuttuatransform - muuttuatransform - muuntaa, muuttaatransform - muuntaatransmute - muuntua, muuttaa, muuttaa täysin, muuttuamodify, remodel, transform, transmute, transubstantiate - tuhkataash - muuntaa, muuttaatransform, translate - korjata, luoda uudestaan, oikaista, parantaareclaim, rectify, reform, regenerate - käännyttääconvert, proselytize - islamisoidaIslamise, Islamize - kääntää, kääntää nurin, kääntää nurin päininvert, reverse, turn back - invertoida, kääntääinvert - kustomoida, muuttaa toive, muuttaa toiveiden mukaiseksi, toiveiden mukaiseksicustomise, customize - personoida, tehdä henkilökohtaiseksi, yksilöidä, yksilöllistääindividualise, individualize, personalise, personalize - esineellistää, tehdä persoonattomaksidepersonalise, depersonalize, objectify - korottaasharpen - alentaadrop, flatten - hajotadisintegrate - magnetoidamagnetise, magnetize - demagnetoida, poistaa magneettisuusdegauss, demagnetise, demagnetize - pelkistää, yksinkertaistaasimplify, streamline - hioa, jalostaa, kehittää, monimutkaistaa, mutkistaacomplicate, elaborate, rarify, refine - kohentaa, parantaarefine - monimutkaistaa, tehdä sekavaksi, vaikeuttaacomplicate, perplex - ahtaa, paineistaa, ylikuormittaapressurise, pressurize, supercharge - keskittääcentralise, centralize, concentrate - hajauttaadecentralise, decentralize, deconcentrate - sosialisoidasocialise, socialize - panna kuntoon, pohjustaa, turvata, valmistautua, valmistella, varautua, varustaa, varustautuafix, gear up, make provision for, prepare, ready, set, set up - kansainvälistääinternationalise, internationalize - muuttaa bolsevistiseksi, muuttaa kommunistiseksibolshevise, bolshevize, communise, communize - eurooppalaistaaEuropeanise, Europeanize - siirtää Euroopan unionin hallintaanEuropeanise, Europeanize - raa'istaa, tehdä julmaksi, tehdä raakalaismaiseksibestialise, bestialize - amerikkalaistaaAmericanise, Americanize - ranskalaistaaFrenchify, gallicize - sivistääcivilise, civilize - kansallistaa, sosialisoidanationalise, nationalize - yksityistäädenationalise, denationalize - antaa kansalaisoikeudetnaturalise, naturalize - riistää kansalaisuusdenaturalise, denaturalize - tehdä luontevaksinaturalise, naturalize - tehdä luonnottomaksidenaturalise, denaturalize - tasoittuaeven, even out - saattaa samanarvoiseksi, tehdä yhdenvertaiseksi, yhdenmukaistaa, yhtäläistääequal, equalise, equalize, equate, level, level off, level out, match - jähmettää, jäykistää, kangistaa, sakeuttaastiffen - avata, hellittää, höllentää, höllentyä, höltyä, irrottaa, löysätä, löysentää, päästää irti, vapauttaadetach, loose, loosen, release, slacken, undo, unfasten - kiinnittää, kiristää, napittaa, tiivistyä, tiukentaafasten, tighten - muuttaa transitiiviseksitransitivise, transitivize - muuttaa intransitiiviseksidetransitivise, detransitivize, intransitivise, intransitivize - paksuntaa, saetainspissate, thicken - pöyhentääfull - monipuolistaa, monipuolistuadiversify - väljähdyttäädeaden - estää, hidastaa, jarruttaa, lykätä, siirtää tuonnemmaksi, viivästyttää, viivyttäächeck, delay, retard - minimoida, pienentää, vähentääcurtail, cut back, cut back on, cut down, cut down on, decrease, decrease by, diminish, lessen, minify, minimise, minimize, reduce, skimp, skimp on, stint, stint on - nesteyttää, soseuttaa, sulattaaliquefy, liquidise, liquidize, liquify - solvatoidasolvate - häivyttäädissolve - saattaa voimaan, tarkistaa, validoidavalidate - kumota, mitätöidädeclare invalid, invalidate, vitiate, void - tyhjentää, tyhjentyäempty - täyttääfill, fill up, make full, pump up, top up - kyllästääsaturate - hyydyttää, koaguloidaclot, coagulate - nostaa ääntälouden - normaalistaa, normalisoida, palauttaa normaaliksi, vakioidanormalise, normalize, renormalise, renormalize - muuttaa muotoamorph - neutraloidaneutralise, neutralize - kaupallistaa, markkinoidacommercialise, commercialize, market, offer for sale, put up for sale - puhdistaa, pyhittääpurge, purify, sanctify - koneellistaa, koneistaamechanise, mechanize - automatisoida, tehdä automaattiseksiautomate, automatise, automatize - automatisoidaautomatise, automatize - mekaanistaa, tehdä konemaiseksimechanise, mechanize - soinnuttaachord, harmonise, harmonize - polarisoidapolarise, polarize - kaunistella, olla kunniaksiglorify - saastuttaacontaminate - alentaa arvoadevalue - eristääinsulate - kalkitacalcify - kaupunkimaistaaurbanise, urbanize - kaupunkilaistua, kaupunkimaistuaurbanise, urbanize - emulgoida, maidostaaemulsify - hajottaa emulsiodemulsify - poistaa karboksyylidecarboxylate - natsilaistaanazify - ravita, ruokkiafecundate, fertilise, fertilize - kirkastaaclarify - jättää jälki, merkitä, tahratamark - varustaa väkäsinbarb - typistäänick - estää, kytkeä pois päältä, lamauttaa, poistaa, poistaa käytöstä, tehdä toimintakyvytön, toimintakyvyttömäksidisable, disenable, incapacitate, put out of order, turn off - mahdollistaa, tehdä kykekeväksi, tehdä mahdolliseksienable - jättää taka-alalle, kiinnittää vähemmän huomiotade-emphasise, de-emphasize, destress - kypsentää, mureuttaa, riiputtaa, tenderöidätender, tenderise, tenderize - varatacharge - kaunistella, sulostuttaa, tehdä miellyttävämmäksiease, sweeten - jodioidaiodinate - muuttaaionate - arkaisoidaarchaise, archaize - painaa leimansainform - vahvistaa, virallistaaofficialise, officialize - länsimaistaaoccidentalise, occidentalize, westernise, westernize - itämaistaaorientalise, orientalize - asetyloidaacetylate, acetylise, acetylize - akromatoidaachromatise, achromatize - yhdensuuntaistaacollimate, parallel - liioitellacamp - tehdä klassiseksiclassicise, classicize - saattaa sovinnaiseen muotoonconventionalise, conventionalize - muuttaa desimaaliluvuiksidecimalise, decimalize - huimatadizzy, make dizzy - myrkyttääenvenom, poison - antaa muoto, havainnollistaa, tuoda esilleexteriorise, exteriorize, externalise, externalize, objectify - antaa hohtoa, romantisoidaglamorise, glamorize, glamourise, glamourize - kääntyä sisäänpäin, sulkeutuaintrovert - vapauttaa kirkon hallinnastalaicise, laicize - politisoidapoliticise, politicize - kohottaaproof - romantisoidaromanticise, romanticize - maalaistaarusticate - lisätä kastikettasauce - madaltaa, mataloittaashallow, shoal - kiristäätense - jyrkentäästeepen - vääristääscramble - selvittää, tulkitamake sense, unscramble - muuttuaunsex - lasittaavitrify - laimentaapall - saippuoidasaponify - laajentaa, levittää, ulottaaexpand, extend - lykätä, panna syrjään, varataset aside, suspend - liata, samentaamake turbid, mud, muddy - muuntaatransform - antaa ylennys, kohottaa, korottaa, nostaa, ylentääadvance, elevate, hoist, lift, put up, raise - olla ankara, tehdä karkeaksi, tulla karkeaksicoarsen, harshen - sotkeadinge - demonisoida, muuttaa paholaiseksidemonise, demonize - julmentaa, kierouttaa, raaistaadevilise, devilize, diabolise, diabolize - tehdä eteeriseksietherealize, etherialise - immaterialisoida, muuttaa aineettomaksi, muuttaa olemattomaksiimmaterialise, immaterialize, unsubstantialise, unsubstantialize - animoida, elollistaaanimate, animise, animize - kirkastaaclear - dynamisoidadynamise, dynamize - aktivoitua, innostuadynamise, dynamize - hienostaa, sublimoidararefy, sublimate, subtilize - höyrystäävaporise, vaporize, volatilise, volatilize - yhtenäistääuniformise, uniformize - symmetrisoida, symmetristää, symmetroidasymmetrise, symmetrize - ikuistaa, tehdä ikuiseksi, tehdä kuolemattomaksieternalise, eternalize, eternise, eternize, immortalise, immortalize - denaturoidadenature - denaturoidadenature - denaturoidadenature - siistiäsanitise, sanitize - muuttaa teonsanaksiverbify - siirtääshift - sputteroidasputter - tulla vedetyksi, viedädraw - tehdä jksikmake - seostaadope - lamauttaaprostrate - herättääexcite - virittääenergise, energize, excite - ravistaa, ravistellashake - tehdä vanhanaikaiseksioutmode - höystää, maustaaspice, spice up - lyhentääshorten - lietsoathink - tehdä jksikmake - parantaa rahan arvoadeflate - kasvattaa inflatorisestiinflate - elvyttääreflate - digitalisoida, digitoidadigitalise, digitalize, digitise, digitize - hyytelöityä, hyytyägelatinise, gelatinize - yhdistää uudelleenrecombine - naisellistaa, naismaistaa, tehdä naismaiseksieffeminise, effeminize, feminise, feminize, womanize - miehistää, miesmäistyttäämasculinise, masculinize, virilise, virilize - miesmäistyttäämasculinize - aiheuttaa riitasointu, dissonoida, olla epäsointuinendisharmonize, dissonate - seksualisoida, sukupuolistaasexualise, sexualize - kaavioidaoutline, schematise, schematize - tuoda esiinpatent - ottaa perustuslakiinconstitutionalise, constitutionalize - järkiperäistää, rationaalistaarationalise, rationalize - pehmentääplasticise, plasticize - ohentuararefy - pakanallistaaheathenize, paganise, paganize - hehkuaincandesce - deaminoidadeaminate, deaminize - tehdä kulmikkaaksi, tulla kulmikkaaksiangulate - pyöristääcircularize - herkistää valollesensitise, sensitize - herkistääsensitise, sensitize - depolaroidadepolarise, depolarize - kirkastaaintensify - isomeroidaisomerise, isomerize - laillistaa, legitimoidalegitimate - haihduttaa, höyrystää, höyrystyäevaporate, vaporise, vaporize - teollistaa, teollistuaindustrialise, industrialize - samentaaopacify - opsonoidaopsonize - aseistaa, militarisoidamilitarise, militarize - kansallistaa, tehdä koko maata koskevaksinationalise, nationalize - olla kunniaksi, puhua puolestaanrecommend - tehdä tunteelliseksisentimentalise, sentimentalize - juhlistaasolemnise, solemnize - alueellistaa, tehdä paikalliseksiterritorialise, territorialize - transaminoidatransaminate - kirkastaaglorify, spiritualize, transfigure - peruaunsanctify - rakkuloidavesiculate - havainnollistaa, tehdä näkyväksivisualise, visualize - vaihdellamottle, variegate - varustaa tuuletuksellaventilate - elävöittäävivify - vulgaaristaavulgarise, vulgarize - tulla taipuisaksisupple - ammattilaistaa, ammattimaistaamake businesslike, make professional, professionalise, professionalize - tahriasmut - pysäyttäästill - käyttää aseenaweaponize - hämärtää, hämmentää, sekoittaa, sumentaablur, confuse, obnubilate, obscure - kohtuullistaa, laimentaa, miedontaa, tasoittaamoderate, tame, tone down - sekoittaaobfuscate - synkronoidasynchronise, synchronize - hellittää, lieventää, pehmentäämince, moderate, soften - aseistaamilitarise, militarize - murtaa, poistaabreak down, crush - lihoa, lihottaa, pulskistaafat, fatten, fatten out, fatten up, fill out, flesh out, plump, plump out - koskea, peukaloida, sotkeadisturb, tamper, touch - himmentäädull - tylsyttääabate, blunt, dull - teroittaasharpen - karhentaacoarsen - möyhentääloosen - avata, irrottaa, löysätäloosen, undo, untie - panna johonkin jänne, panna johonkin kielet, varustaa kielillästring - oikaista, tasoittaastraighten, straighten out - kasvattaabring - sekoittaa, sulauttaa yhteen, ujuttautua joukkoon, yhdistääamalgamate, combine, commix, merge, mingle, mix, unify - ahtaa täyteencharge - saadaput - puhdistaa, putsata, siivotaclean, clean out, do out, make clean, purify - kurata, liata, mustata, noeta, ryvettää, sotata, tahratabegrime, bemire, colly, dirt, dirty, foul, grime, smirch, soil - alentaa, madaltaa, painaa alasdepress, lower - muuttaa muotoadeform - hajottaa, rikkoabreak, break up - oikaistaalter - juhlistaa, kaunistaa, komistaa, koristaa, koristella, somistaaadorn, beautify, decorate, embellish, grace, ornament - humaanistaa, inhimillistäähumanise, humanize - nöyryyttäähumble - etäännyttää, saada vihamieliseksi, tehdä tyytymättömäksi, vieraannuttaaalien, alienate, disaffect, estrange - suoristaaright - tehdä tunteettomaksi, turruttaa, vähentää valonherkkyyttädesensitise, desensitize - deodoroida, poistaa hajudeodorise, deodorize, deodourise - kehittäädevelop - hämärtääblur - sokaista, sokeuttaa, tehdä jku sokeaksiblind - muuttaa tehoachange intensity - muuttaa makuachange taste - siepatacapture - antaa, antaa oma lisänsä, lahjoittaa, lisätä, suoda, tuoda mukanaan, vaikuttaa osaltaanadd, bestow, bring, contribute, impart, lend - ottaa takaisin käyttöön, palauttaa, saattaa voimaan uudelleenreestablish, reinstate, restore - liberaalistaaliberalise, liberalize - hyvittää, korjata, oikaistacompensate, correct, redress, right - demokratisoidademocratise, democratize - julistaa puolueettomaksineutralize - demoralisoida, johtaa harhaan, korruptoida, turmellacorrupt, debase, debauch, demoralise, demoralize, deprave, misdirect, pervert, profane, subvert, vitiate - höllentää, lieventää, löysentääloosen, relax - saostaa höytäleiksiflocculate - muuttuaturn - pitää yhdessäcohere - muuntaa, sovittaatransfer, transplant, transpose - himmentää, mustata, mustua, sumentaa, vaihtaa puolivalotblacken, cloud, dim, dip, obscure - brighten - heikentää, pehmentääsoften - muuttua vähitellenshade - hidastaa, hiljentää vauhtiadecelerate, slow, slow down - kaasuttaa, kiihdyttää, kiihdyttää vauhtia, lisätä nopeutta, nopeuttaa, nostaa nopeuttaaccelerate, pick up speed, speed, speed up - haurastuttaaembrittle - kuohuttaabubble - radikaalistaa, radikalisoidaradicalize - erotisoidaeroticize, sex up - kytkeä, liittääpiggyback - siirtääport - tehostaalifehack - hämärtää, sumentaacloud - korvata, vaihtaadisplace, exchange, interchange, replace, substitute - yhdistääunify, unite[Spéc.]

action de faire devenir, action de rendre (fr)[Nominalisation]

muutos, vaihtochange - muokkaaminen, muuttaminen, sovittaminenadjustment, alteration, modification - vaihtoehtochange - muuntelu, muutos, vaihtelualteration, change, modification - muuttelijachanger, modifier - muutoschange - muutoschange - muunnettavaeditable, modifiable - muutettavissa oleva, muuttuvaalterable[Dérivé]

alter (v.) • change (v.) • modify (v. trans.) • muuttaa (v.) • muuttua (v.)

-

 


   Publicidad ▼