Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

a se aranjarefrescarse - a se îmbrăca, echipa, îmbrăca, înveşmântaacicalarse, revestirse, vestir, vestirse - căpăta - regenerar, regenerarse - gel (en) - animalise, animalize, brutalise, brutalize (en) - transforma, trece - a schimba, suferi o mutaţiecambiar, demudarse - a avea, avea, cunoaşte, suferirecibir, tener - decrepitate (en) - suburbanise, suburbanize (en) - roll, roll up (en) - a deveni sticlosvolverse vidriosos - [se] modifica, [se] schimbaconvertirse, hacerse, tornar, volver, volverse - barbarise, barbarize (en) - alkalinise, alkalinize (en) - [se] întoarce, a întoarce pe dos, a se întoarcecambiar, girar, invertir, poner del revés - cambiar físicamente - a deforma, deformadeformar - convertirse, transformarse - [se] acomoda, [se] adaptaacomodar, acomodar a, acomodarse a, acostumbrarse, adaptar, adaptarse a, adecuar, ajustar, ajustarse a, amoldar, amoldar a, amoldarse, amoldarse a, hacer adecuado, hacer conveniente, plegarse a - a ajunge, creşte, săriascender, subir - asimila - disimila - dissimilate (en) - cambiar de magnitud - modifica - alelarse, animalizarse, embotarse, embrutecerse, entontecerse, entorpecerse - [se] lăsa, ceda - [se] dărăpăna, [se] degrada, [se] nărui, [se] ruina, [se] surpaarruinar, arruinarse, decaer, derrumbarse, desmoronarse, deteriorarse - agusanarse, carcomerse, cubrirse de moho, enmohecerse - hydrate (en) - usca, zbici, zvântaaridecerse, desecarse, deshidratarse, enjugar, secar, secarse - fortifica, întăriconsolidar, reforzar - alambicar, alquitarar, destilar - dezoxidadesoxidar - descompune - oxidaoxidar, oxidarse - oxida - grow (en) - [se] cuminţi, [se] linişti, [se] maturizaablandarse, atemperar, desarrollarse, dulcificarse, hacerse, serenar - înmuia, muiaablandar, dulcificarse, enternecer, reblandecer, reblandecerse, suavizar - ionise, ionize (en) - face stabil, stabilizaestabilizarse - destabilizadesestabilizar - luminailuminarse - decolora, spălăcidecolorar, decolorarse, descolorar, descolorarse, ponerse decolorado - discolor (en) - îngusta, strâmta, strângeestrechar - a se întuneca, înnegura, înnora, întunecabroncearse, encapotarse, ennegrecer, ennegrecerse, escurecerse, oscurecer, oscurecerse - diminuaatenuar, ofuscar, oscurecer - [se] fisuraagrietar, agrietarse, averiarse, cuartearse, hacerse pedazos, resquebrajar, soltar un gallo - divulgarse, filtrarse, saberse - resume, take up (en) - modifica suprafaţa - sublimate, sublime (en) - cool, cool down, cool off (en) - warm up (en) - înfierbântacaldear, caldearse, calentar, calentarse, recalentar, recalentarse, temperarse, templar - [se] metamorfoza, [se] preface, [se] transformaconvertir-se, transformar, transformarse, transmutar, trasmutar - [se] converti - deslustrarse, desteñir, desteñirse, empalidecer, palidecer, perder el brillo - complexify, ramify (en) - Americanise, Americanize (en) - develop, modernise, modernize (en) - împietri, încremeni, înlemni, înmărmuri, înţepeni, paralizaacartonarse, agarrotarse, atiesar, encallarse, endurecer, endurecerse, fortalecer, poner rígido, ponerse consistente, quedarse rígido - încorda, întinde, tensionaangostar, apretar, contraerse, estirarse, estrechar, estrecharse, tensarse - [se] defecta, [se] deregla, [se] strica, a face o pană, a func­ţiona prost, a nu mai funcţiona, a se stricaagarrotarse, atascarse, atrancarse, averiarse, dejar de funcionar, encasquillarse, estropearse, fallar, paralizarse, pararse, romper, romperse - ceda, slăbiceder - consolida, întăriacorcharse, aterronarse, encallecer, endurecerse, fraguar, helar, helarse, insensibilizarse, ponerse impasible, solidificarse - întăriencallecer, endurecer, engrudar, fraguar, hacer duro, solidificar - suffuse (en) - callar, callarse - normalise, normalize (en) - reorienta - purify (en) - [se] asimila, [se] digera, [se] mistui - regress (en) - foul (en) - decalcify (en) - industrialise, industrialize (en) - decarboxylate (en) - spot (en) - obţine, primiobtener - acetylate, acetylise, acetylize (en) - a căpăta, adopta, a primi, dobândi, luaadoptar, adquirir, asumir, reaccionar ante, tomar, tomarse - prim (en) - capacitate (en) - caseate (en) - caseate (en) - clinker (en) - conserva - [se] crăpa de ziuă, [se] lumina, [se] revărsa zorile, a începe, a se crăpa de ziuăamanecer - salinate (en) - desalar - shallow, shoal (en) - volverse más empinado - superannuate (en) - ulcerarse - vitrificar, vitrificarse - vulcanise, vulcanize (en) - a deveni mai puţin interesantaburrir, cansar, hacerse pesado - become flat, die, pall (en) - saponify (en) - go, move, run (en) - ajunge - lua - a prindeponerse de moda - [se] dezvolta, [se] mări, creştecrecer, desarrollarse - fly (en) - a căpăta, formaadquirir, contraer - assibilate (en) - smoothen (en) - turn on (en) - trece - break into (en) - [se] schimba, [se] transforma - concretise, concretize (en) - a decădea, a putrezi, descompune, descompunere, putrefacţie, putrezi, putrezirecariarse, corromper, descomponer, descomponerse, deteriorarse, podrir, pudrir, pudrirse - commute, transpose (en) - introject (en) - shift (en) - fluctua, oscila, pendula - fall (en) - fall (en) - reflate (en) - hydrolyse, hydrolyze (en) - plia - gelatinise, gelatinize (en) - felt, felt up, mat, matte, matte up, matt-up, mat up (en) - recombine (en) - feminise, feminize (en) - obsolesce (en) - plastificar - [se] atenua, [se] estompa, a cădea, a se retra­gerecular, retroceder - defervesce (en) - incandesce (en) - calcify (en) - drift (en) - play out (en) - conjugate (en) - isomerise, isomerize (en) - evaporate, vaporise (en) - indurate (en) - gradate (en) - keratinise, keratinize (en) - opacify (en) - a ajunge la scadenţăvencer - rejuvenate (en) - sequester (en) - transaminate (en) - vesiculate (en) - undulate (en) - vascularise, vascularize (en) - a da faliment, cădea, prăbuşicaer en quiebra, fracasar, hacer bancarrota, hacer quiebra, quebrar - professionalise, professionalize (en) - shift (en) - flip, flip out (en) - sintetiza - reveni în mod periodicasentir, cambiar de idea, dejarse convencer, llegar, recobrar el conocimiento, venir, venir a ver, visitar, volver en sí - promote (en) - desfacedividir, dividirse, escindir, partir, separar, separarse - a aranja, a for­mata, dimensiona, formataformatear - become infatuated with, fall for (en) - avansa, promovaascender, subir - [-şi] schimba poziţia - settle (en) - a se prăbuşi, a se pră­buşi, dărâma, nărui, prăbuşi, ruinaaportillarse, ceder, derrumbarse, desplomarse, fallar, venirse abajo - solarise, solarize (en) - occult (en) - pasar, transferir - [se] retrage, a părăsi, a plecaabandonar, dejar, irse, largarse, marcharse, retirarse, salir de - liberalise, liberalize (en) - fragmenta, împărţi, scinda, stratifica - democratizademocratizar - a o lăsa mai moalerelajar, suavizar - reticulate (en) - flocculate (en) - carbonate (en) - come in (en) - go out (en) - înfrâna, opri, stăvili - [se] preface, [se] schimba, [se] transforma, face - a îngheţahelar, helarse - mythicise, mythicize, mythologise, mythologize (en) - a dete­riora, a strica, defecta, stricaafectar, averiar, causar daño, causar daño a, causar daño en, causar perjuicio a, dañar, estropear, hacer daño a, ocasionar daño en, perjudicar a, romper, ser nocivo para - deplasa, mutamover, moverse, trasladar - a se deco­loraconvertirse, matizar - creolize (en) - form (en) - a fierbe, fierbecocer, cocerse, hacer hervir, hervir, recocer, recocerse - a încleia - repress (en) - shear (en) - damage (en) - a îndura, a suferi, a trece prin, avea, cunoaşte, suferisufrir[Spéc.]

ajustare, modificaremodificación, reciclaje[Nominalisation]

change again (en)[A Nouveau]

changeable (fr)[QuiPeutEtre]

tornasolado[Qui~]

modificare, schimbare - devenire, modificare, prefacere, schimbarealteración, cambio, modificación - modificare, schimbare[Dérivé]

altera, altul, modifica, preface, schimba, transformaalterar, cambiar, cambiarse, modificar[Cause]

[se] menţine, [se] păstra, rămânemantenerse, quedarse[Ant.]

[se] schimba (v.) • cambiar (v. intr.) • sufrir un cambio (v.)

-

 


   Publicidad ▼