Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

hiperventilarเพิ่มอัตราการหายใจ - massagearจับเส้น, นวด, บีบ, บีบนวด - purgarถ่ายท้อง, ระบาย - แก้ไข - พ่นเข้าไป, รักษาโดยการพ่นเข้าร่างกาย - ดีท็อกซ์, ล้างพิษ - ล้างแผล - รักษาด้วยไอโอดีน - medicarรักษา, ให้การรักษา - รักษา - tratarพยาบาล, รักษาพยาบาล - manipularนวด, รักษาด้วยการนวด, รักษาด้วยมือ - dispensar, ministrarจ่ายยา, แจกจ่าย, ให้, ให้การรักษา - aliviar, curar, remediarทำให้ดีขึ้น, บรรเทา, ผ่อนคลาย, ไม่มีความเจ็บปวดหรือความกังวล - fazer curativoทำแผล, พันผ้าพันแผล, รักษาแผล - colocar em talas, colocar talas emเข้าเฝือก, ใส่เฝือก - operarผ่าตัด - medicarรักษาด้วยยา, ใช้ยารักษา, ให้ยารักษา - aborrecer, incomodar, molestar, sangrarถ่ายเลือด - รักษาด้วยถ้วยลนไฟ - ช็อต, ใช้ไฟช็อต - พัน - cauterizarทำให้แผลไหม้ด้วยความร้อนหรือสารเคมี, ใช้ไฟจี้ - analisarรักษาด้วยวิธีจิตวิเคราะห์, วิเคราะห์จิต[Spéc.]

sanitario (es) - soigneux (fr) - profissional de saúdeคนดูแลเด็ก[Qui~]

cura, terapia, tratamentoการดูแล, การบำบัดโรค, การรักษาพยาบาล - assintência, cuidadoการช่วยเหลือ, การดูแล, การดูแลรักษา, การดูแลเอาใจใส่[CeQui~]

curar, sararรักษา, เยียวยา[Domaine]

cuidar de (v.) • curar (v.) • tomar cuidado de (v.) • tratar (v. trans.) • บำบัด (v.) • รักษา (v.) • เยียวยา (v.) • ให้การรักษา (v.)

-

 


   Publicidad ▼