Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ช่วงทดสอบ - กรอบของเวลา, กรอบเวลา - ชั่วโมง - inatividade formadaช่วงหยุด - Uptimeช่วงเวลาให้บริการ - horas de trabalhoเวลางาน, เวลาทำงาน - fériasช่วงวันหยุดหรือไม่ไปทำงาน, เวลาพัก - ช่วงเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล, ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาล - ช่วงเวลาเดินทาง, ระยะเวลาเดินทาง - dia, época, era, hora, período, tempo, tempo (parâmetro)ช่วงเวลา, เวลา - เวลาที่ล่วงเลย - continuidade, duraçãoช่วงเวลา, ระยะเวลา - semanaจำนวนเวลาที่ใช้ในการทำงานในหนึ่งสัปดาห์, วีก, สัตวาร , สัปดาห์ , อาทิตย์ - ช่วงประสบความสำเร็จ - ao longo da vida, duração, duração de uma vida, duração de vida, vidaช่วงชีวิต, ช่วงอายุ, รูปแบบการดำเนินชีวิต - vidaชีวิต - vida - milenário, milénio1000 ปี, ระยะเวลาหนึ่งพันปี, สหัสวรรษ - ช่วงเวลาสองพันปี, เวลาสองพันปี - ocupaçãoช่วงระยะเวลาการยึดครอง, ช่วงเวลายึดครอง - passadoชีวิตในอดีต, สิ่งที่เกิดในอดีต, อดีต, เวลาก่อนปัจจุบัน - duração, Prazo de validade, prazo para vendaระยะเวลาที่ไม่หมดอายุ - ระยะหลังคลอด - ระยะหลั่งน้ำนม - época, períodoอายุขัย - diaวันปฏิทิน - festividadeช่วงเทศกาล - dia, jornadaกลางวัน, ช่วงวัน, ช่วงเวลากลางวัน, วัน - alva, amanhecer, madrugada, manhãตอนเช้า, เวลาเช้า - escuridão, fim de tarde, noitada, noite, tarde, trevasกลางคืน, ค่ำคืน, ค่ำมืด, ยามวิกาล, รัตติกาล, เวลากลางคืน - noiteกลางคืน, คืน, ตอนกลางคืน - noiteกลางคืน, คืน - noiteช่วเวลาที่มืดมน - ช่วงก่อนเหตุการณ์ - noite, tarde - semanaช่วงระยะเวลา 7 วันติดต่อกัน, วันธรรมดา, วันธรรมดาที่ไม่ใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์, สัตวาร, สัปดาห์, หนึ่งสัปดาห์, หนึ่งอาทิตย์, อาทิตย์ - quinzenaรายปักษ์ - Fim de Semana, Fim-de-semana, final de semanaวันสุดสัปดาห์, วันหยุดสุดสัปดาห์, วีกเอนด์, สุดสัปดาห์ - veranicoช่วงอากาศอบอุ่นตอนปลายฤดูใบไม้ร่วง - anoปี - anoเวลาเรียน - ano12 เดือน, ขวบ, ปี, พรรษา, ระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม, เวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ 365.5 วัน - anoปี, อายุ - semestreครึ่งปี - bimestreระยะเวลา 2 เดือน - olimpíadaสี่ปี - ระยะเวลา 5 ปี - Decada, Década, Décadas, decênioคริสต์ทศวรรษ, ทศวรรษ - centúria, Século, Séculosร้อยปี, ศตวรรษ - meio séculoกึ่งศตวรรษ - ยี่สิบห้าปี - trimestreช่วงเวลาสามเดือนของปีปฏิทิน, สามเดือน, ไตรมาส - faseข้างขึ้นข้างแรม, ข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์ - diaระยะเวลาหนึ่งวัน - lua, mêsเดือน, เดือนตามปฏิทิน - กลางเดือนมกราคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์ - การเดือนมีนาคม - กลางเดือนเมษายน - กลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนมิถุนายน - กลางเดือนกรกฎาคม - กลางเดือนสิงหาคม - กลางเดือนกันยายน - กลางเดือนตุลาคม - การเดือนพฤศจิกายน - กลางเดือนธันวาคม - límite de tempo, prazoเวลาจำกัด - períodoภาคเรียน, ระยะเวลาที่กำหนด, เทอม - trimestreระยะเวลาสามเดือน - hora, momento - ช่วงที่ไม่มีข่าว - era douradaยุคทอง - ยุคเงิน - ยุคสัมฤทธิ์ - ยุคเหล็ก - año platónico (es) - ช่วงเวลาแข่งขัน, ระยะเวลาการแข่งขัน - prorrogaçãoช่วงต่อเวลา, ช่วงต่อเวลาพิเศษ, ช่วงทดเวลา - estação, Estação do ano, Estações do ano, período, tempoฤดู, ฤดูกาล - วันที่ร้อนอบอ้าว - pleno invernoกลางฤดูหนาว, ช่วงกลางฤดูหนาว - estação, tempo, temporadaฤดู - estação, estações (clima), tempo, temporadaฤดูกาล, ฤดูกาลสำหรับ, หน้า - época, idadeเวลาอันยาวนาน - ระยะยาว - seca, Secasความขาดแคลน - época, era, Escala de tempo geológico, idade, período, século, tempoช่วงเวลาสำคัญในอดีต, ยุค, ยุคสมัย, ศักราช, สมัย - geração - Pre história, Pré história, Pré-História, Pre-Históriaยุคก่อนประวัติศาสตร์ - reinadoรัชสมัย - ช่วงเวลาที่เครื่องจักรทำงาน - juventude - รุ่งอรุณ - fim/entardecer, noite, tardeวาระสุดท้าย - tempoเวลา - ano, sesta, sonoเวลานอน - arrendamento, escrituras de arrendamentoกำหนดเวลาตามสัญญา - Meia vida, meia-vida, período de semidesintegração, semividaครึ่งชีวิต - maréช่วงน้ำขึ้นน้ำลง - estádio, etapa, fase, períodoระยะ, เฟส - multistage (en) - vigíliaการอยู่ยามกลางคืน, ช่วงเฝ้ายาม - tempo de pazช่วงปลอดสงคราม, ช่วงสันติภาพ, ช่วงเวลาอันสงบสุข, ช่วงเวลาแห่งสันติภาพ - tempo de guerraช่วงสงคราม, ช่วงเวลาที่มีศึกสงคราม, ยามศึกสงคราม - alistamiento (es) - Lua de mel, lua-de-melช่วงหวานชื่น - ช่วงเวลา 15 ปี - Lei Seca, proibiçãoยุคห้ามสุรา - Período de incubaçãoระยะฟักตัว - dia chuvoso, dia de azar, tempo de privações - noviciado - apogeu, flor, floraçãoช่วงเวลาที่ออกดอกสะพรั่ง, ช่วงเวลาออกดอกออกผล, สมัยที่รุ่งเรืองที่สุด - duraçãoช่วงเวลาของรายการทีวี, ระยะเวลาที่รายการทีวีออกอากาศ - ระยะเวลาที่เลือดกลายเป็นลิ่มเลือด - ช่วงหลบภัยจากการทิ้งระเบิด - วาระการตั้งกระทู้ถามสด - เรียลไทม์, เวลาจริง - เรียลไทม์, เวลาจริง - คาบอิสระ - กำหนดเวลาใช้เงินตามธรรมเนียม - window (en) - จุดหนึ่งของเวลา, จุดเวลา - Peçaระยะเวลาในการเล่น - intervalo, intervalo de tempo, tempoช่วง, ช่วงเวลา - fazerumapausa, interrupção, intervalo, pausa, quebra, suspensãoการหยุด, การหยุดชั่วขณะ, ช่วงพัก, ช่วงเวลา, หยุดพักเป็นช่วง ๆ, เวลาพัก - acessoช่วงเจ็บป่วย, ช่วงเวลาสั้น ๆ - ยุคสมัยใหม่, ยุคโมเดิร์น, ยุคใหม่ - กลางสัปดาห์ - 4 ปี, ระยะเวลาสี่ปี - ระยะเวลาห้าปี - Edade de bronço, Idade do Bronzeยุคสำริด - Idade do ferroยุคเหล็ก - Idade da pedraยุคหิน - ยุคหินแรก - Paleolitico, paleolíticoยุคหิน, ยุคหินเก่า - Paleolítico Inferiorยุคหินเก่าตอนต้น - Paleolítico Médioยุคหินเก่าตอนกลาง - Paleolítico Superiorยุคหินเก่าตอนปลาย - Mesolíticoยุคเมโซลิทิก - Neolitico, neolíticoยุคหินใหม่ - Grande Cisma do Orienteการแตกแยกครั้งใหญ่[Spéc.]

cuartanal (es)[Dérivé]

etapa (n.) • período (n.) • tempo (n.) • ช่วงเวลา  • ระยะเวลา (n.)

-

 


   Publicidad ▼