Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

probni rok - time frame (en) - horas (es) - downtime (en) - vrijeme neprekidnog rada - radno vrijeme - חוֹפֶשodmor, slobodan dan, slobodno vrijeme, stanka - hospitalization (en) - transit time, travelling time, travel time (en) - זְמַן, זמןdoba, vrijeme - elapsed time (en) - המשך, מֶשֶך זְמָן, מֶשֶך זָמן, מֶשֶׁךְduracija, nastavljanje, protezanje, protezanje kroz vrijeme, trajanje - שְׁבוּעַ עֲבוֹדָה, שָׁבוּעַ, שבועkalendarski tjedan, radni tjedan, sedmica, tjedan - field day (en) - חַיִים, מֶשֶך חַיִיםrok trajanja, trajanje, vrijednosna dob, život, životni vijek - život - život - 1000 שָׁנִים, מִילֶניוּםmilenij, tisućljeće - bimillenary, bimillennium (en) - כיבוש, תְּקוּפָת כִּיבּוּשokupacija, zauzetost - הֶעָבָר, עָבָרprošlost, u prošlim vremenima - conservabilidad, estabilidad, inalterabilidad, período de conservación para la venta (es) - babinje - lactation (en) - doba života, faza života, životna dob, životna faza - civilni dan, kalendarski dan - !פֶסְטִיבָלfestival - יְמָמָה, יום, שְׁעוֹת הָיוֹםdan, danje svjetlo, kalendarski dan, na taj određeni dan - בּוֹקֶר, בוקרdopodne, jutro, prijepodne, zora - לַילָהnoć, noćno doba - לַילָהmrak, noć, večer - noć - mračni vijek, mračno doba, tama - eve (en) - evening (en) - שְׁבוּעַ עֲבוֹדָה, שָׁבוּעַsedmica, tjedan, tjedan do vikenda - שְׁבוּעַיִים14 dana, dva tjedna - סוֹף שָׁבוּעַ, סוף שבועvikend - veranillo de San Martín (es) - שָׁנָהgodina - škola - שָנָה, שָׁנָהgodina - שָׁנָה, שנהgodina - medio año, semestre (es) - bimestre (es) - olimpiada, olimpíada (es) - lustro (es) - עָשׂוֹר, עשורdekada, desetljeće - מֵאָה, מאהstoljeće, vijek - medio siglo (es) - cuarto de siglo (es) - רִבעוֹן, רבעוןkvartal, tromjesečje - fase de la Luna, fase lunar (es) - dan - חֹדֶשׁ, חוֹדֶשkalendarski mjesec, mjesec - mid-January (en) - mid-February (en) - mid-March (en) - mid-April (en) - mid-May (en) - mid-June (en) - mid-July (en) - mid-August (en) - mid-September (en) - mid-October (en) - mid-November (en) - mid-December (en) - הַגבַּלַת זְמַןrok, vremenski rok, vremensko ograničenje - תְקוּפָהmandat, polugodište, rok, semestar, trajanje, zatvorska kazna - trimestre (es) - doba, trenutak - silly season (en) - edad de oro (es) - edad de plata (es) - bronze age (en) - edad de hierro (es) - año platónico (es) - tiempo reglamentario (es) - prórroga (es) - עוֹנָהdoba godine, godišnje doba, sezona - canícula (es) - אֶמצָע הָחוֹרֶףsredina zime, zimska suncostaja - עוֹנָהblagdansko vrijeme, doba - עוֹנָה, עונהdoba godine, razdoblje poslovanja, sezona - נצחdugo, dugo vremena, godinama - long haul, long radius, long range, long run, long term, long-term (en) - יֹבֶשׁ - עִדָּן, עִידָן, תְקוּפָה, תְּקוּפָהdoba, epoha, era, period, razdoblje - generacija - prahistorija, prahistorijska kultura, prapovijesna kultura, prapovijest, prethistorija, prethistorijska kultura, pretpovijesna kultura, pretpovijest - מַלכוּתprevladavati - run (en) - početna faza, rana faza - dawn (en) - בְּעֲרוֹב יְמֵי-jesen, suton života - vrijeme - שֵׁנָהdrijemanje, drijemež, san, spavanje - arrendamiento (es) - מחצית חייםvrijeme poluraspada - periodo lunar, período lunar (es) - פָזָה, שְלָב, שָׁלָבfaza, period, stupanj razvoja - multistage (en) - שְׁמִירָהnoćna straža - תְּקוּפַת שָׁלוֹםdoba mira - תְקוַּפת מִלחָמָהratno vrijeme - služenje vojnog roka, vojna služba, vojni rok - luna de miel (es) - indiction (en) - época de la prohibición, prohibición (es) - inkubacija - día lluvioso (es) - novicijat - תְּקוּפָת שְׂגשוּגcvat, puni jek, vrhunac - minutado (es) - clotting time, coagulation time test, whole blood clotting time test (en) - air alert (en) - question time (en) - real time (en) - real time (en) - study hall (en) - usance (en) - window (en) - שָלָבčas, moment, točka u vremenu, tren, trenutak, trenutak u vremenu, u tom času - trajanje, vrijeme igre - interval, period vremena, vremenski interval, vremenski razmak - הַפְסָקָה, הַפסָקָהmeđuprostor, pauza, predah, prekid, razmak, stanka, suspenzija, zastoj - תְקוּפָהnapadaj - contemporary world, modern times, modern world, present times (en) - midweek (en) - quadrennium (en) - quinquennium (en) - brončano doba - תקופת הברזלželjezno doba - תקופת האבןkameno doba - Eolithic, Eolithic Age (en) - Starije kameno doba - Lower Paleolithic (en) - Middle Paleolithic (en) - Upper Paleolithic (en) - mesolítico, período mesolítico (es) - Neolítico, período neolítico (es) - Great Schism (en)[Spéc.]

cuartanal (es)[Dérivé]

period (n.) • razdoblje (n.) • vrijeme (n.) • פֶּרֶק-זְמָן (n.) • תְקוּפָה

-

 


   Publicidad ▼