» 

diccionario analógico

สุขภาพ; สภาพร่างกายsaúde[ClasseHyper.]

อำนาจ; พลัง; ประเทศมหาอำนาจ; กำลัง; คนหรือสิ่งที่มีอำนาจหรืออิทธิพลser capaz de; poder; capacidade; potància; energia; potência[Classe]

(การบำบัดโรค; การดูแล)(tratamento; terapia)[termes liés]

medicine (en)[Domaine]

ComplementFn (en)[Domaine]

ความมีสุขภาพดี, สวัสดิภาพbem-estar, eudemonismo, saúde[Hyper.]

ซึ่งมีสุขภาพดี, ที่สุขภาพดีsalubre, são, saudável - ที่สุขภาพไม่ดีnão saudável - ดี, อารมณ์[Dérivé]

ความเจ็บป่วย, ความเจ็บไข้, โรค , โรคภัยไข้เจ็บ , โรคาพยาธิafecção, afeição, distúrbio, doença, enfermidade, enjoo, nausea[Ant.]

 


   Publicidad ▼