Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

affinity, phylogenetic relation (en) - linhagemfiliacja - powinowactwo, spowinowacenie - Consanguinidade, Consangüinidadeparantela, pobratymstwo, pokrewieństwo, więzy krwi - ascendência, paternidade, raizes, sanguekorzenie, krew, ród - paternidadeojcostwo - maternidademacierzyństwo, stan rodzicielski - hermandad (es) - fraternidade, irmandadebraterstwo - marital bed, marital relationship (en) - κουμπαριά (el)[Spéc.]

parenteczłonek rodziny, krewna, krewniak, krewny - conexão, relação, relatóriopowiązanie, związek - família, parente - clA, clã, familia, família, parentela, triboklan[Dérivé]

parenté (fr)[Similaire]

koligacja (n.) • parentela (n.f.) • parentesco (n.) • pokrewieństwo (n.) • powiązanie rodzinne (n.) • relação (n.) • spowinowacenie (n.)

-

 


   Publicidad ▼