Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

adaptaatio, mukautuminen, sopeutuminen, sovitusadaptation, adaption, adjustment - agglutination - ikääntyminen, vanheneminenageing, aging, senescence - anovulaatio, munasolun irtoamattomuus, ovuloimattomuusanovulation - antiseptiikkaantisepsis, asepsis - imeytyminen, sulattaminenabsorption, assimilation - itsesäätelyautoregulation - bakteriostaasibacteriostasis - kukassa, kukinta, kukka, kukkiminenbloom, blooming, blossom, flower - ruumiintoiminto, toimintoactivity, bodily function, bodily process, body process - hiilikiertocarbon cycle - hajottava aineenvaihdunta, katabolia, katabolismicatabolism, destructive metabolism, dissimilation, katabolism - solunjakautuminencell division, cellular division - geenien vaihduntacrossing over, crossover - lehtikato, neulas- ja lehtikatodefoliation - luukatodeossification - ''alt. spelling:'' ruuansulatus, ruoansulatusdigestion - kovettuminendentin eburnation, eburnation - ihonalainen verenvuoto, mustelmabruise, ecchymosis - kutistumineneffacement - erytropoieesi, punasolujen muodostuserythropoiesis - evoluutio, fylogeneesi, kehitys, lajinkehitys, luonnollinen kehitysevolution, organic evolution, phylogenesis, phylogeny - ilmentymäexpression - purkautuminenextravasation - gastrulaatiogastrulation - glykogeneesiglycogenesis - aikuistuminen, kasvaminen, kasvu, kehittyminen, kehitys, kypsyminen, ontogeneesi, ontogenia, yksilönkehitysdevelopment, growing, growth, maturation, ontogenesis, ontogeny - haematogenesis, haematopoesis, haematopoiesis, hematogeneesi, hematopoeesi, hematopoieesi, veren muodostuminen, verenmuodostusblood cell production, haematogenesis, hæmatogenesis, haematopoiesis, hæmatopoiesis, hæmatosis, haemogenesis, haemopoiesis, hematogenesis, hematopoiesis, hemogenesis, hemopoiesis, sanguification - perinnöllisyysheredity - maatuminenhumification - epistaasi, hypostaasiepistasis, hypostasis - implantaatio, istutus, kiinnittyminenimplantation, nidation - estämineninhibition - tuppeumainfolding, introversion, intussusception, invagination - involuutio, palautumineninvolution - solunjakautuminen, sytokineesicytokinesis - karyokineesi, tuman jakautuminenkaryokinesis - sarveistuminenkeratinisation, keratinization - Krebsin sitruunahappokierto, Krebsin sykli, sitruunahappokierto, trikarboksyylihappokiertocitric acid cycle, Krebs citric acid cycle, Krebs cycle, tricarboxylic acid cycle - imusolujen muodostuminen, lymfopoieesilymphopoiesis - lysogenisaatiolysogenisation, lysogenization - kypsyminenmaturation, maturement, ripening - aineenvaihdunta, aineenvaihduntaprosessi, metaboliametabolic process, metabolism - aineenvaihdunta, metabolia, metamorfoosimetabolism, metamorphosis - typen kiertokulku, typen kierto luonnossanitrogen cycle - typensidonta, typen sidontanitrogen fixation - kehitysvajenondevelopment - ravinnonsaanti, ravitsemus, ravitsemustiedenutrition - organisoituminenorganification - luunmuodostusossification - ovulaatioovulation - oksidatiivinen fosforylaatiooxidative phosphorylation - lisääntyminen, synnyttäminen, synnytysbirth, birthing, giving birth, parturition - patologinen prosessipathological process, pathologic process - perennoiminenperennation - quellung-reaktioquellung, quellung reaction - elävöityminenquickening - regeneraatio, uudentuminenregeneration - sääntelyregulation - kahdentuminen, replikaatioreplication - lisääntyminen, suvun jatkaminenreproduction - imeytyminenreabsorption, resorption - kypsytysageing, aging, ripening - erittyminen, erityssecernment, secretion - segregaatiosegregation - karvanlähtö, nahanluonti, vuodatusshedding, sloughing - yhteisvaikutussummation - liitos, symfyysi, yhteenkasvamasymphysis - synapsisynapsis - synizesissynezesis, synizesis - transkriptiotranscription - transduktiotransduction - translaatiotranslation - poimutus, proteiinin poimutusfolding, protein folding - siirto, translokaatiotranslocation - ravinnonsiirtotranslocation - haihdunta, transpiraatiotranspiration - paisuminen, turpoaminentumefaction - haavautuminenulceration - vaskularisaatiovascularisation, vascularization - rakkuloille nousu, rakkuloituminenblistering, vesication, vesiculation - rehevöitymineneutrophication - säilöntäpreservation[Spéc.]

biological process (n.) • biologinen prosessi (n.) • luonnollinen prosessi (n.) • organic process (n.)

-

 


   Publicidad ▼