Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

estraperlista, mercado negro traficante en elผู้ขายสินค้าในตลาดมืด - proveedorคนที่ขายหรือให้บริการด้านอาหาร - ผู้จัดหายาเสพย์ติด - farmacéutico, maquina expendedoraผู้จำหน่าย, เครื่องจำหน่าย, เจ้าหน้าที่จ่ายยา - distribuidorผู้จำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย - abastecedor, abastecedora, asentista, proveedor, proveedora, suministrador, suministradora - reclutador - almacenista, distribuidor, proveedorผู้เก็บสินค้าสำหรับขายปลีกหรือขายส่ง - cantinero[Spéc.]

agenciar, comprar, conseguir algo para alguien, facilitar, guarnecer, mantener, procurar, proporcionar, proveer, suministrar, surtirจัดหาให้, จัดให้, หาเงินได้, เตรียมของบางสิ่งให้กับคนบางคน, ให้สิ่งจำเป็น[Dérivé]

abastecedor (n.m.) • aprovisionador (n.) • asentista (n.) • suministrador (n.m.) • ซัปพลายเออร์ (n.) • ผู้จัดหาสินค้า (n.)

-

 


   Publicidad ▼