» 

diccionario analógico

barman, camarera, camarerobarbediende, barkeeper, barman, kelner, ober - oficinistainktkoelie, kantoorbediende, kantoorklerk, kantoorknecht, klerk - company man (en) - amanuense, copiador, copiante, copista, escribiente, plumistaafschrijver, kopiist, kopiïst, schriftgeleerde, steller, stelmonteur, wetgeleerde - redactor de textos publicitarios, redactor publicitariocopywriter, tekstschrijver - crewman (en) - recadero, repartidoa, repartidorbezorger, bezorgster, boodschappenjongen, krullenjongen, loopjongen, wijkbezorger - dining-room attendant, restaurant attendant (en) - dispatcher (en) - dog catcher (en) - floater (en) - superintendenteafdelingschef - gardener (en) - gasista, inspector del contador de gasgasopnemer, meteropnemer - recadera, recaderoloopjongen, loopmeisje - hired help (en) - alquiladizo, mercenariopensionaris, raadpensionaris - jobholder (en) - line worker (en) - manegehouder, stalhouder - chico de los recados, mandadero, ordenanza - organization man (en) - drager - barman - landsdienaar - registrador - agente, comerciante, dependiente, representante, vendedorverkoper, vertegenwoordiger, vertegenwoordigster, winkelbediende - reclameman - spotter (en) - spotter (en) - personeelslid, redactielid - toneelknecht - barredora, barrendero, cepillo mecánicoveger - tolbeambte - carrilano, empleada de ferrocarriles, empleado de ferrocarriles, ferroviaria, ferroviariospoorbeambte, spoorwegarbeider, spoorwegbeambte - afsluitkraan - audiomecanógrafa, audiomecanógrafo, dactilógrafa, dactilógrafo, mecanógrafa, mecanógrafo, mecanógrafo de dictáfonoaudiotypist, dictafonist, dictafoniste, tikgeit, tikker, typist, typiste - currito, obrero, obrero especializado, trabajadorarbeider, gespecialiseerd arbeider, werker - samoupravlxacy (sr) - hire (en) - stocktaker, stock-taker (en)[Spéc.]

contratar, emplearaannemen, bekleden, bezighouden, huren, in dienst hebben, in dienst nemen, plaatsen, tewerkstellen[Dérivé]

amo, empresario, patrónwerkgever[Ant.]

arbeider (n.m.) • beambte (n.) • bediende (n.) • dependienta (n.f.) • dependiente (n.m.) • empleado (n.m.) • employé (n.m.) • kantoorbediende (n.) • loontrekker (n.) • oficial (n.m.) • tewerkgestelde (n.) • werknemer (n.m.) • winkelbediende (n.)

-