Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

นักสมุฏฐานวิทยา - Howard Floreyฟลอรีย์, เซอร์โฮเวิร์ด วอลเตอร์ ฟลอรีย์, โฮเวิร์ด ฟลอรีย์ - Karl Landsteinerคาร์ล แลนด์สไตเนอร์ - พาเกต, เซอร์เจมส์ พาเกต - Francis Rousพีย์ตัน รอส, ฟรานซิส พีย์ตัน รอส, รอส - Rudolf Virchowรูดอล์ฟ คาร์ล เวียร์ชอว์, รูดอล์ฟ เวียร์ชอว์, เวียร์ชอว์[Spéc.]

doença, patologiaพยาธิวิทยา - patologiab=kพยาธิวิทยา, พยาธิวิทยา - nosologiaวิทยาการจำแนกโรค, ศาสตร์การวินิจฉัยโรค[Dérivé]

patologista (n.) • นักพยาธิวิทยา (n.)

-

 


   Publicidad ▼