» 

diccionario analógico

นักบุญเเอนดรูว์, นักบุญแอนดรูว์, เซนต์เเอนดรูว์André, Santo André - เจมส์, เซนต์เจมส์Santiago de Compostela - จอห์นอีแวนเจลลิส, นักบุญจอห์น, เซนต์จอห์นJohn - จูดาส, จูดาส์ อิสคาริออทJudas, Judas Iscariotes - จูดัส, จูดาส, นักบุญจูดสาวกSao judas tadeu, São Judas Tadeu - เซนต์เเมทธิว, เซนต์แมตทิว, เซนต์แมตธิว, เซนต์แมทธิว, เลวีMateus - นักบุญปีเตอร์, เซนต์ปีเตอร์, ไซมอน ปีเตอร์Pedro, Peter, São Pedro - เซนต์ ไซมอน, ไซมอนo Zelote, Simão - เซนต์โทมัสThomas, Tomás, Tomé[Spéc.]

apostolado - dignidade e função de apóstolo[Dérivé]

ซึ่งมาจากผู้เผยแพร่คริสตศาสนาครั้งแรก, ที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาapostolar, apostólico[Rel.App.]

apóstolo (n.m.) • Apóstolos (n.) • ผู้เผยแผ่คริสตศาสนาครั้งแรก ซึ่งมีจำนวน 12 คน (n.) • อัครสาวก (n.)

-

 


   Publicidad ▼