Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ensemble (réunion d'éléments) (fr)[Classe...]

(καταστρατήγηση; παράβαση; παρανομία; παραβίαση; καταπάτηση; υπέρβαση)(contravention; transgression; invasion; offense; penal offence; breach of the law; infraction of the law; infringement of the law; transgression of the law; violation of the law; lapse; misdemeanor; misdemeanour; infraction; violation; infringement; breach; desecration; evildoing), (legal rule; rule of law), (justice)[termes liés]

law[Domaine]

Law[Domaine]

σειρά, συλλογή, συσσώρευσηaccumulation, aggregation, assemblage, collection, piling up[Hyper.]

δικαστής, ειρηνοδίκης, κριτής, νομικόςjudge, jurist, justice, lawyer, magistrate - jurist, legal expert[Dérivé]

εκκλησιαστικό δίκαιο, κανονικό δίκαιοcanon law, ecclesiastical law - διεθνές δίκαιοinternational law, law of nations - Law of Moses, Mosaic law - Islamic law, sharia, shariah, shariah law, sharia law - fıkıh (tr)[Spéc.]

νομοθετικόςlegislative[Rel.Pr.]

legal - medicolegal - δικαστής, ειρηνοδίκης, κριτής, νομικόςjudge, jurist, justice, lawyer, magistrate[Dérivé]

adjective, procedural - essential, substantive - απαλλοτριώσιμοσ, απαλοτριώσιμοσ, μεταβιβάσιμοςalienable, transferable - υπέρμετρος, υπερβολικόςundue - alterable - unalterable - incompetent, unqualified - consensual - επιστρεπτόσrevertible - fungible - κληρονομικός, πατρογονικόσancestral, hereditary, patrimonial, transmissible - intra vires - ultra vires - major - minor, nonaged, underage, under age - covert - moot - testate - intestate - άκυροσnull, void - evidentiary - εφεσείωνappellant, appellate - residuary - ανακλητόσ, αναστρεπτικόσreversionary - δι'αυτό, διά τούτοtherefor - scienter - impounding, impoundment, internment, poundage - κατακύρωσηaward, awarding - appointment - remission, remit, remitment - ανανέωση σύμβασησnovation - υποκατάστασηsubrogation - disbarment - derogation - ακύρωση, αναίρεσηrecission, rescission - abatement of a nuisance, nuisance abatement - production - law, practice of law - δικηγορική άσκησηlaw practice - αδίκημα, ζημιάcivil wrong, tort - εγκληματικότητα ανήλικωνdelinquency, juvenile delinquency - comparative negligence - concurrent negligence - contributory negligence - κολάσιμη αμέλεια, ποινική παράλειψηcriminal negligence, culpable negligence - παράβαση καθήκοντοςneglect of duty - ψευδείς ισχυρισμοίfalse pretence, false pretences, false pretense - resisting arrest - ανταρσία, στάση, στασιασμόςsedition - σεξουαλική κακοποίησηsex crime, sex offense, sexual abuse, sexual assault - απαγωγήabduction, kidnaping, kidnapping, ravishing, snatch - actual possession - constructive possession - criminal possession - intervention - ένστασηobjection - recusation - recusal, recusation - alienation - θεσμοθεσία, νομοθέτηση, νομοθεσίαlawmaking, legislating, legislation - trust busting - αναπαράσταση, θέσπιση, ψήφιση νόμουenactment, passage - law enforcement - legal duty, legal obligation - false imprisonment - imprisonment - μείωση ποινήςcommutation, re-sentencing - απείθειαcontempt - contempt of Congress - ασέβεια προσ το δικαστήριοcontempt of court - civil contempt - contumacy - criminal contempt - obstruction of justice - διεξαγωγή δίκης, πορεία αγωγήςdue process, due process of law - αγωγή, δικαστική αγωγή, μήνυσηaction, action at law, criminal prosecution, legal action, legal proceedings - αγωγή, δικαστική υπόθεση, υπόθεσηcase, causa, cause, lawsuit, legal proceedings, legal suit, plea, suit, trial - civil suit - class action, class-action suit - countersuit - criminal suit - moot - bastardy proceeding, paternity suit - antitrust case - ανταπαίτησηcounterclaim - custody case - lis pendens - διαδικασίαlegal proceeding, proceeding, proceedings - adoption - έκκληση, έφεσηappeal - ανατροπήreversal - επικύρωσηaffirmation - bankruptcy - συνδικίαreceivership - αγωγή, διαδικασία, δικαστική ενέργεια, δικαστικός αγώναςjudicial proceeding, litigation, proceedings - custody battle - vexatious litigation - notification, presentment - πολιτογράφησηnaturalisation, naturalization - απόφαση, απόφαση δικαστηρίου, βούλευμα, ετυμηγορία, καταδίκη, κρίσηadjudication, decision, decree, judgement, judgment, judicial decision, pronouncement, sentence, sentencing, verdict - cognovit judgement, cognovit judgment, confession of judgement, confession of judgment - ερημοδικίαdefault judgement, default judgment, judgement by default, judgment by default, judgment in absence, judgment in contumacy - non pros, non prosequitur - τελεσίδικη απόφασηfinal decision, final judgment - judgement in personam, judgment in personam, personal judgement, personal judgment - judgement in rem, judgment in rem - dismissal, judgement of dismissal, judgment of dismissal - judgement on the merits, judgment on the merits - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment - επίσημη απόφασηopinion, ruling - Bakke decision - finding - finding of fact, verdict - conclusion of law, finding of law - compromise verdict - directed verdict - false verdict - general verdict - quotient verdict - special verdict - αθώωσηacquittal - murder conviction - rape conviction - robbery conviction - έξωσηdispossession, eviction, legal ouster - ouster - actual eviction - constructive eviction, eviction - retaliatory eviction - νομιμοποίησηauthentication, legalisation, legalization, legitimation - legitimation - δίκηtrial - Scopes trial - επανεξέτασηreview - judicial review - plea - double jeopardy - μήνυση, μηνυτής, ποινική δίωξηcriminal procedure, criminal prosecution, prosecution - test case, test suit - απάντηση στο κατηγορητήριο, διάψευσηdefence, defense, demurrer, denial, plea, repudiation - entrapment, in-cloud scavenging, rainout, rain-out - κακοδικίαmistrial - επανάληψη δίκηςretrial - ακροαματική διαδικασία, εκδίκασηhearing, session, sitting, trial - administrative hearing - competence hearing - fair hearing - quo warranto - διαζύγιοdivorce, divorcement - χωρισμόςlegal separation, separation - απαγόρευσηcondemnation - drug war - annulment, invalidation - dissolution of marriage - αμνηστία, χάρηamnesty, free pardon, pardon - spoliation - permissive waste, waste - parole - αστυνομική επιτήρησηprobation - απονομή χάριτοςreprieve, respite - εδώλιοbar - αίθουσα δικαστήριουcourt, courtroom - δικαστικό μέγαροcourthouse - εδώλιο κατηγορουμένουdock - messuage - color of law, colour of law - effect, force - infection - advowson - ανθρώπινα διακαιώματαhuman right - easement - privilege - δικαίωμαentitlement, right - αστικές ελευθερίες, πολιτικά δικαιώματαcivil liberties/rights, civil right, civil rights - civil liberty - habeas corpus - ανεξιθρησκείαfreedom of religion, freedom of religious beliefs, freedom of worship, religious freedom - ελευθερία έκφρασης, ελευθερία λόγουfreedom of speech, free speech - freedom of the press - freedom of assembly - freedom to bear arms - freedom from search and seizure - right to due process - freedom from self-incrimination, privilege against self incrimination - freedom from double jeopardy - right to speedy and public trial by jury - right to an attorney - right to confront accusors - freedom from cruel and unusual punishment - freedom from involuntary servitude - equal protection of the laws - δικαίωμα ψήφου, ψήφος, ψηφοφορίαfranchise, right to vote, suffrage, vote - freedom from discrimination - equal opportunity - eminent domain - enfranchisement, franchise - patent right - right of election - right of entry - right of re-entry - right of offset - right of privacy - enjoyment, use - επικαρπίαusufruct - visitation right - δικαιοδοσίαjurisdiction, legal power - venter - presumption - αιτιολογία, αρχέσ, λογικήgrounds, motive, principle, rationale - δόλοςcriminal intent, malice aforethought, malicious intent, mens rea - premeditation - ελαφρυντικόmitigating circumstance - ενοχοποιητικό στοιχείοprobable cause, reasonable and probable cause, reasonable and probable ground, reasonable ground - nuisance - νόμιμο σύστημαlegal system - bail - jury system - patent system - φορολογικό σύστημαtax law, tax system - electoral system, voting system - judicial doctrine, judicial principle, legal principle - jus sanguinis - jus soli - preemption, pre-emption - relation, relation back - rundown, summation, summing up - επίσημο έγγραφο, πράξηact, certificate, deed, instrument, juridical act, legal act, legal document, legal instrument, legal transaction, official document, official paper, record - derivative, derivative instrument - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security - docket - διαβατήριοpassport - ship's documents, ship's papers, ships papers - δηλωτικόmanifest - αντίγραφοcopy, counterpart, duplicate, print, transcript - joint resolution - debenture - power of attorney - letters of administration - letters testamentary - θεσμοθέτηση, νόμοςact, enactment - νόμοςlaw - νόμος για την καταπολέμηση των ναρκωτικώνanti-drug law - νόμος για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματοςanti-racketeering law, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO, RICO Act - αντικοινοπρακτικός νόμοςantitrust law, antitrust legislation - όριο παραγραφήςstatute of limitations - σύνταγμαconstitution, fundamental law, organic law - σύνταγμα της ΕλλάδαςConstitution, Constitution of the United States, U.S. Constitution, United States Constitution, US Constitution - δημόσιο δίκαιοpublic law - γραπτό δίκαιοlegislation, statute law - enabling legislation - federal job safety law, occupational safety and health act - advice and consent - κώδικας νόμωνstatute book - πρόταση νόμουbill, measure - appropriation bill, bill of supply - bill of attainder - bottle bill - farm bill - trade bill - blue law - νόμος ρύθμισης χρηματιστηρίουblue sky law - gag law - game act, game law - homestead law - νόμος κοινωνικής αρωγήςpoor law - νόμος καταστολής διαδήλωσηςRiot Act - ποινικό δίκαιοcriminal law - court order - διάταγμαdecree, edict, fiat, order, rescript - consent decree - απαγόρευση κυκλοφορίαςcurfew - decree nisi - divestiture - judicial separation, legal separation - ποτοαπαγόρευσηprohibition - stay - deadline, delay, reprieve, stay, stay of execution, term, time limit - cease and desist order, enjoining, enjoinment, injunction - mandatory injunction, obligation to do a particular thing - final injunction, permanent injunction, standing injunction - interim injunction, interlocutory injunction, temporary injunction - brief, legal brief - amicus curiae brief - διαθήκηtestament, will - probate, probate will - κωδίκελλοσ διαθήκη, προσθήκη στη διαθήκηνcodicil - living will - deed, deed of conveyance, title - εκχωρητήριοassignment - bill of sale - deed poll - enfeoffment - deed of mortgage, mortgage deed, mortgage document - τίτλος ιδιοκτησίαςbill of sale, deed of purchase, deed of sale, title deed - deed of trust, trust agreement, trust deed, trust indenture, trust instrument - τίτλος κυριότηταςconveyance - quitclaim, quitclaim deed - έγγραφαmuniments - ένταλμαwarrant - ένταλμα έρευναςsearch warrant - arrest warrant, bench warrant - διαταγή εκτελέσεωσdeath warrant - cachet, lettre de cachet - reprieve - commutation - άδεια, αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης προϊόντος ή υπηρεσίαςclearance, franchise, licence, license, permit - letters patent, patent - judgement, judgment, legal opinion, opinion - concurring opinion - dissenting opinion - majority opinion - αμνηστίαamnesty, pardon - acquittance, quittance, receipt, release, voucher - ένταλμα, δικαστικό έγγραφοjudicial writ, writ - assize - certiorari, writ of certiorari - charging order, execution, garnishee order, garnishes order, process bearing the executive formula, warrant for attachment, writ of execution - execution, execution of instrument - habeas corpus, writ of habeas corpus - venire facias - mandamus, writ of mandamus - attachment - fieri facias - scire facias - sequestration - writ of detinue - election brief, writ of election - writ of error - writ of prohibition - writ of right - authorisation, authorization, mandate, proxy, warrant - process, summons - κλήση, κλήτευσηsubpoena, subpoena ad testificandum, summons - subpoena duces tecum - gag, gag order, non-publication order, publication ban - διακόσμηση, ειδοποίηση κατάσχεσησattachment of wages, garnishment, garnishment of wages, impounding of wages, seizure by garnishment, seizure of salary, seizure of wages, wage garnishment - interdict, interdiction - citation - monition, process of monition - κλήση, κλήση της τροχαίαςpolice report, report of an offense, ticket - bill of Particulars - πρότασηplea, pleading - affirmative pleading - alternative pleading, pleading in the alternative - answer - διφορούμενη απάντησηevasive answer - plea - counterplea - dilatory plea - libel - defective pleading - demurrer - objection, rebuttal, rebutter, refutation - replication - rejoinder - special pleading - surrebuttal, surrebutter - plaintiff's surrejoinder, reply to the duplique, surrejoinder - plea bargain, plea bargaining - νόμοςlegislative act, statute - enabling act, enabling clause - ordinance - emergency act, emergency legislation, special act, special statute - rule of evidence - legal code - criminal code, penal code - U. S. Code, United States Code - building code, building regulation - fire code - health code, sanitary code - specification - ανοχήconnivance, secret approval, tacit consent - libel - Bill of Rights - First Amendment - Fifth Amendment - Fourteenth Amendment - Eighteenth Amendment - submission - αποδείξεις, μαρτυρίαevidence - testimony - corpus delicti - direct evidence - res gestae - circumstantial evidence, indirect evidence - corroborating evidence - hearsay evidence - state's evidence - declaration - ένορκη βεβαίωση, ένορκη γραπτή κατάθεσηaffidavit - verification - subornation - alibi - caveat - jactitation - dictum, obiter dictum - written agreement - issue of law, legal matter, matter of law, question of law - sidebar - pretrial, pretrial conference - arbitration - citation - προανάκρισηdeposition, statement - ανάκριση, αντιπαράσταση, εξέταση σε αντιπαράθεσηcross-examination - direct examination - νέα εξέταση μάρτυροσredirect, redirect examination, reexamination - disclaimer - ένσταση, αντίρρησηargument, demur, demurral, demurrer, objection - διάσταση, διαφωνίαdissent - δικογραφίαdiscovery - συμφωνία, σύμβαση, όροςjudicial admission, stipulation - allegation - subornation of perjury - combination in restraint of trade - firm of solicitors, law firm, lawyer's office, legal practice, legal practise - Conservative Judaism - bar, legal community, legal profession - Department of Justice, DoJ, Justice, Justice Department, Ministry of Justice - BJA, Bureau of Justice Assistance - C.I.D., Criminal Investigation Department, F.B.I., FBI, Federal Bureau of Investigation - circuit court of appeals - circuit - στρατιωτικό δικαστήριοmilitary court - moot court - night court - provost court - πταισματοδικείοpolice court - probate court - quarter sessions - superior court - House of Lords, Supreme Court, Supreme Court of the United States, United States Supreme Court - Ανώτατο Δικαστήριο, άρειοσ πάγοσhigh court, state supreme court, supreme court, the Supreme Court - traffic court - trial court - judicial branch - κλήτευση ένορκουpanel, venire - ένορκοι προανάκρισηςgrand jury - hung jury - petit jury, petty jury - blue ribbon jury, special jury - διοικητικό δίκαιοadministrative law - δίκαιοcivil law - εθιμικό δίκαιοcase law, common law, precedent - law of the land - admiralty law, marine law, maritime law - στρατιωτικός νόμοςmartial law - commercial law, commercial legislation, law merchant, mercantile law - military law - statutory law - securities law - tax law - domicile, legal residence - κατηγορούμενος, κατηγορούμενος στο δικαστήριοdefendant, suspect, the accused - δικηγόρος, συνήγοροςadvocate, counsel, counsellor, counselor, counselor-at-law, pleader - amicus curiae, friend of the court - εντολοδόχοσassignee - εντολέασ, εντολοδότησassignor - γενικόσ εισαγγελέασ, υπουργόσ τησ δικαιοσύνησattorney general - δικηγόροςbarrister - αρχιδικαστήσchief justice - contractor - συμβολαιογράφοσconveyancer - πελάτης, πελάτισσαclient, customer - defense attorney, defense lawyer - divorce lawyer - filer - intervenor - Jane Doe - John Doe - judge advocate general - jurist, legal expert - ειρηνοδίκησ, πταισματοδίκησjustice of the peace, magistrate - θεσμοδότης, νομοθέτηςlawgiver, lawmaker - δικηγόρος, συνήγοροςattorney, lawyer - legal representative - θεσμοθέτης, νομοθέτηςlawgiver, lawmaker, legislator - εκκαθαριστής, εξοφλητήςliquidator, receiver - litigant, litigator - κηδεμόναςnext friend - συμβολαιογράφοσnotary, notary public, scrivener, solicitor - ordinary - ιδιοκτήτηςowner, proprietor - legal assistant, paralegal - διάδικος, συμβαλλόμενοςparty - ενάγωνaccuser, complainant, plaintiff - prevailing party, successful party - δημοσιεύων, κήρυκασpromulgator - εισαγγελεύσ, κατήγορος, μηνυτήσdistrict attorney, prosecuting attorney, prosecuting officer, prosecutor, prosecutrix, public prosecutor - legal aid counsel, public defender - referee - reversioner - Richard Roe - δικηγόροςsolicitor - transferee - transferor - trial attorney, trial lawyer - trial judge - trier - legal guardian, trustee - ux., uxor - vouchee - επιβεβαιωτήσ, μάρτυσattestant, attestator, attestor, witness - μάρτυραςwitness - estate for life, life estate - εκχώρηση, μεταβίβαση, παραχώρησηassignment, grant - κληρονομιά, κληρονόμημαheritage, inheritance - επαύξηση κληρονομιάςaccretion - κληροδότημα, κληρονομιάbequest, legacy - devise - jointure, legal jointure - heirloom - μέρισμα, μερίδιο, τόκοςinterest, stake - vested interest - relief - actual damages, compensatory damages, damages at large, general damages - nominal damages - exemplary damages, punitive damages, smart money - legal fee - reversion - escheat - υπεγγυότηταrecognisance, recognizance - αρχείο, πρακτικόrecord - νομική σχέσηlegal relation - σχέση εμπιστοσύνηςfiduciary relation - bank-depositor relation - confidential adviser-advisee relation - conservator-ward relation - director-stockholder relation - executor-heir relation - σχέση δικηγόρου-πελάτηattorney-client relation, lawyer-client relation - partner relation - receiver-creditor relation - trustee-beneficiary relation - νομική υπόστασηlegal status - civil death - υπηκοότηταcitizenship - οικογενειακή κατάστασηcondition, marital status, state - γάμος, παντρειάmarriage, matrimony, spousal relationship, union, wedlock - bigamy - civil union - common-law marriage - legal rule, rule of law - νόμιμη εκπροσώπησηlegal representation - diplomatic immunity - limitation - republish - attorn - prove - recuse - filiate - charge - απαντώ στο κατηγορητήριο, παρουσιάζω υπόθεση στο δικαστήριοplead - plea-bargain - re-examine - ενίσταμαιchallenge, take exception - γλιτώνωget off - δίνω χάρη, συγχωρώpardon - amnesty, grant an amnesty to - ελαφρύνω, μετριάζωextenuate, mitigate, palliate - καταδικάζωconvict, find guilty, pronounce guilty - reconvict - καταδικάζω, ορίζω ποινήadjudge, adjudicate, assess, condemn, doom, pass sentence on, sentence, try - capacitate - recuse - υποβάλλω αίτηση στο δικαστήριοfile, register - docket - εγγράφωdocket - verify - παίρνω τη θέση του μάρτυρα στο δικαστήριοattest, bear witness, take the stand, testify - αποδεικνύω, αποκαλύπτω, αποτελώ απόδειξη, βεβαιώνω, βεβαιώνω για, βεβαιώνω ενόρκως, είμαι θετική απόρροια, μαρτυρώ, χρησιμεύω σαν απόδειξηattest, bear witness, be a tribute to, depose, evidence, give evidence, prove, show, testify, witness, witness to - advocate, argue, plead - demur - counterclaim - μεταβιβάζωconvey, transfer - render, submit - prefer - probate - αποφυλακίζω κπ. πληρώνοντας εγγύησηbail out - φυλακίζω, φυλακίσειgaol, immure, imprison, incarcerate, jail, jug, lag, put away, put behind bars, remand - bind over - αδικώaggrieve - παράστασηappearance, appearing, coming into court - εκχωρώ, παραχωρώgive - stultify - chance-medley - barratry - champerty - criminal maintenance, maintenance - filibuster - debarment - bench - assumed name, DBA, Doing Business As, fictitious name - Nineteenth Amendment - cause of action - attestation - settlor, trustor - satisfaction[Domaine]

jurisprudence (n.) • law (n.) • legislation (n.) • δίκαιο (n.) • νομοθεσία (n.) • νόμοι (n.) • νόμος (n.)

-

 


   Publicidad ▼