Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

církevní právo, kanonické právocanon law, ecclesiastical law - mezinárodní právointernational law, law of nations - Law of Moses, Mosaic law - Islamic law, sharia, shariah, shariah law, sharia law - fıkıh (tr)[Spéc.]

legislativní, zákonodárnýlegislative[Rel.Pr.]

legal - medicolegal - -kyně, soudce, úředník se soudní pravomocíjudge, jurist, justice, lawyer, magistrate[Dérivé]

adjective, procedural - essential, substantive - přenosný, zcizitelnýalienable, transferable - přehnaný, přílišnýundue - alterable - unalterable - incompetent, unqualified - consensual - revertible - fungible - dědický, dědičnýancestral, hereditary, patrimonial, transmissible - intra vires - ultra vires - major - minor, nonaged, underage, under age - covert - moot - testate - intestate - bezvýznamný, neplatný, nulovýnull, void - evidentiary - odvolací, odvolávací seappellant, appellate - residuary - zrušitelnýreversionary - therefor - scienter - zabaveníimpounding, impoundment, internment, poundage - přiřknutí, přiznání, uznáníaward, awarding - appointment - kompetence, pravomocremission, remit, remitment - novacenovation - subrogation - disbarment - derogation - anulování, odstoupení od smlouvy, zneplatnění, zrušenírecission, rescission - abatement of a nuisance, nuisance abatement - production - law, practice of law - právní praxelaw practice - občanskoprávní delikt, přečincivil wrong, tort - mladistvá kriminalitadelinquency, juvenile delinquency - comparative negligence - concurrent negligence - contributory negligence - criminal negligence, culpable negligence - zanedbání povinnostineglect of duty - falešné důvodyfalse pretence, false pretences, false pretense - resisting arrest - pobuřování, štvanísedition - pohlavní zneužívání, sexuální delikt, sexuální zločin, sexuální zneužívání, znásilněnísex crime, sex offense, sexual abuse, sexual assault - únosabduction, kidnaping, kidnapping, ravishing, snatch - actual possession - constructive possession - criminal possession - intervention - objection - recusation - odvolánírecusal, recusation - alienation - legislativa, zákonodárstvílawmaking, legislating, legislation - trust busting - uzákoněníenactment, passage - law enforcement - právní povinnostlegal duty, legal obligation - false imprisonment - vězení, žalářimprisonment - zmírnění trestucommutation, re-sentencing - nedbání zákonacontempt - contempt of Congress - contempt of court - civil contempt - contumacy - criminal contempt - obstruction of justice - řádné soudní řízení, soudní řízenídue process, due process of law - právní žaloba, proces, soudní pře, spor, žalobaaction, action at law, criminal prosecution, legal action, legal proceedings - případ, proces, soudní přecase, causa, cause, lawsuit, legal proceedings, legal suit, plea, suit, trial - civil suit - class action, class-action suit - countersuit - criminal suit - moot - bastardy proceeding, paternity suit - antitrust case - protinárok, protipohledávkacounterclaim - custody case - lis pendens - řízení, soud, soudní řízenílegal proceeding, proceeding, proceedings - adoption - apel, odvolání, odvolat se, volání po, žádostappeal - zrušení rozsudkureversal - afirmace, potvrzení rozsudkuaffirmation - konkurzbankruptcy - receivership - pře, soudní řízení, sporjudicial proceeding, litigation, proceedings - custody battle - vexatious litigation - notification, presentment - naturalizace, udělení občanství cizincinaturalisation, naturalization - pevnost, rozhodnutí, rozsudek, trest, verdikt, výrokadjudication, decision, decree, judgement, judgment, judicial decision, pronouncement, sentence, sentencing, verdict - cognovit judgement, cognovit judgment, confession of judgement, confession of judgment - kontumační rozsudekdefault judgement, default judgment, judgement by default, judgment by default, judgment in absence, judgment in contumacy - non pros, non prosequitur - konečný rozsudek, pravomocný rozsudekfinal decision, final judgment - judgement in personam, judgment in personam, personal judgement, personal judgment - judgement in rem, judgment in rem - dismissal, judgement of dismissal, judgment of dismissal - judgement on the merits, judgment on the merits - judgement on the pleadings, judgment on the pleadings, summary judgement, summary judgment - nález, rozhodnutíopinion, ruling - Bakke decision - nálezfinding - verdikt, výrokfinding of fact, verdict - conclusion of law, finding of law - compromise verdict - directed verdict - false verdict - general verdict - quotient verdict - special verdict - osvobozující rozsudek, zproštění vinyacquittal - murder conviction - rape conviction - robbery conviction - soudní vyklizení, vypuzení, vyvlastnění, zbavení držbydispossession, eviction, legal ouster - ouster - actual eviction - soudní vystěhováníconstructive eviction, eviction - retaliatory eviction - legalizace, legitimizace, uzákoněníauthentication, legalisation, legalization, legitimation - legitimation - přelíčenítrial - Scopes trial - review - judicial review - plea - double jeopardy - obžaloba, soudní stíhání, trestní řízení, žaloba, žalobcecriminal procedure, criminal prosecution, prosecution - testovací případtest case, test suit - obhajoba, obhajovací řeč, popřenídefence, defense, demurrer, denial, plea, repudiation - entrapment, in-cloud scavenging, rainout, rain-out - mistrial - retrial - přelíčení, stáníhearing, session, sitting, trial - administrative hearing - competence hearing - fair hearing - quo warranto - rozvoddivorce, divorcement - rozluka, soudní rozlukalegal separation, separation - odsudekcondemnation - drug war - anulování, zrušeníannulment, invalidation - dissolution of marriage - amnestie, pardonamnesty, free pardon, pardon - spoliation - požkozenípermissive waste, waste - parole - zkušební lhůtaprobation - milost, odkladreprieve, respite - přepážkabar - soudní síňcourt, courtroom - soudní budovacourthouse - lavice obžalovanýchdock - messuage - color of law, colour of law - effect, force - infection - advowson - human right - easement - privilegiumprivilege - oprávnění, právoentitlement, right - občanská právacivil liberties/rights, civil right, civil rights - občanská svobodacivil liberty - habeas corpus - freedom of religion, freedom of religious beliefs, freedom of worship, religious freedom - svoboda projevufreedom of speech, free speech - freedom of the press - freedom of assembly - freedom to bear arms - freedom from search and seizure - right to due process - freedom from self-incrimination, privilege against self incrimination - freedom from double jeopardy - right to speedy and public trial by jury - right to an attorney - right to confront accusors - freedom from cruel and unusual punishment - freedom from involuntary servitude - equal protection of the laws - hlasovací právo, hlasování, volební právofranchise, right to vote, suffrage, vote - freedom from discrimination - equal opportunity - eminent domain - enfranchisement, franchise - patent right - right of election - right of entry - right of re-entry - right of offset - right of privacy - enjoyment, use - usufruct - visitation right - jurisdikcejurisdiction, legal power - venter - presumption - zásadygrounds, motive, principle, rationale - criminal intent, malice aforethought, malicious intent, mens rea - premeditation - mitigating circumstance - dostatečný důvodprobable cause, reasonable and probable cause, reasonable and probable ground, reasonable ground - nuisance - právní systém, právolegal system - bail - jury system - patent system - tax law, tax system - volební systémelectoral system, voting system - judicial doctrine, judicial principle, legal principle - jus sanguinis - jus soli - preemption, pre-emption - relation, relation back - rundown, summation, summing up - právní listinaact, certificate, deed, instrument, juridical act, legal act, legal document, legal instrument, legal transaction, official document, official paper, record - derivátderivative, derivative instrument - negotiable instrument, negotiable security, transferable instrument, transferable security - docket - cestovní paspassport - ship's documents, ship's papers, ships papers - manifest, prohlášenímanifest - opis, přepis, snímek, zápiscopy, counterpart, duplicate, print, transcript - joint resolution - debenture - plná mocpower of attorney - letters of administration - letters testamentary - výnos, zákonact, enactment - právo, zákon, zákoníklaw - anti-drug law - anti-racketeering law, Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO, RICO Act - antitrust law, antitrust legislation - statute of limitations - konstituce, ústavaconstitution, fundamental law, organic law - Constitution, Constitution of the United States, U.S. Constitution, United States Constitution, US Constitution - public law - psané právolegislation, statute law - enabling legislation - federal job safety law, occupational safety and health act - advice and consent - sbírka zákonů, zákoníkstatute book - návrhbill, measure - appropriation bill, bill of supply - bill of attainder - bottle bill - farm bill - trade bill - blue law - blue sky law - gag law - game act, game law - homestead law - sociální zákonodárstvípoor law - Riot Act - trestní právocriminal law - court order - dekret, edikt, nařízení, předpis, soudní rozhodnutí, výnosdecree, edict, fiat, order, rescript - consent decree - zákaz vycházenícurfew - decree nisi - divestiture - judicial separation, legal separation - prohibition - stay - deadline, delay, reprieve, stay, stay of execution, term, time limit - soudní příkaz, soudní zákazcease and desist order, enjoining, enjoinment, injunction - mandatory injunction, obligation to do a particular thing - final injunction, permanent injunction, standing injunction - interim injunction, interlocutory injunction, temporary injunction - brief, legal brief - amicus curiae brief - vůle, závěťtestament, will - probate, probate will - codicil - living will - deed, deed of conveyance, title - assignment - kupní smlouvabill of sale - deed poll - enfeoffment - hypotekární listina, zástavní listinadeed of mortgage, mortgage deed, mortgage document - doklad vlastnického právabill of sale, deed of purchase, deed of sale, title deed - deed of trust, trust agreement, trust deed, trust indenture, trust instrument - conveyance - quitclaim, quitclaim deed - muniments - příkazwarrant - povolení k domovní prohlídcesearch warrant - soudní zatykač, zatykačarrest warrant, bench warrant - rozsudek smrtideath warrant - cachet, lettre de cachet - reprieve - commutation - koncese, licence, oprávnění, povolení, propustkaclearance, franchise, licence, license, permit - patentletters patent, patent - rozsudekjudgement, judgment, legal opinion, opinion - concurring opinion - dissenting opinion - majority opinion - amnestieamnesty, pardon - acquittance, quittance, receipt, release, voucher - příkazjudicial writ, writ - assize - certiorari, writ of certiorari - charging order, execution, garnishee order, garnishes order, process bearing the executive formula, warrant for attachment, writ of execution - execution, execution of instrument - habeas corpus, writ of habeas corpus - venire facias - mandamus, writ of mandamus - attachment - exekuční příkazfieri facias - scire facias - sequestration - writ of detinue - election brief, writ of election - writ of error - writ of prohibition - writ of right - mandátauthorisation, authorization, mandate, proxy, warrant - soudní obsílkaprocess, summons - obsílkasubpoena, subpoena ad testificandum, summons - subpoena duces tecum - gag, gag order, non-publication order, publication ban - attachment of wages, garnishment, garnishment of wages, impounding of wages, seizure by garnishment, seizure of salary, seizure of wages, wage garnishment - interdict, interdiction - citation - monition, process of monition - pokutový lístekpolice report, report of an offense, ticket - bill of Particulars - přelíčeníplea, pleading - affirmative pleading - alternative pleading, pleading in the alternative - answer - evasive answer - plea - counterplea - dilatory plea - libel - defective pleading - demurrer - objection, rebuttal, rebutter, refutation - replication - rejoinder - special pleading - surrebuttal, surrebutter - plaintiff's surrejoinder, reply to the duplique, surrejoinder - plea bargain, plea bargaining - statut, zákonlegislative act, statute - enabling act, enabling clause - ordinance - emergency act, emergency legislation, special act, special statute - rule of evidence - zákoníklegal code - criminal code, penal code - U. S. Code, United States Code - building code, building regulation - fire code - health code, sanitary code - specification - němý souhlas, shovívavostconnivance, secret approval, tacit consent - hanopis, křivé obviněnílibel - Bill of Rights - First Amendment - Fifth Amendment - Fourteenth Amendment - Eighteenth Amendment - submission - důkazevidence - svědectví, výpověďtestimony - corpus delicti - přímý důkazdirect evidence - res gestae - nepřímý důkazcircumstantial evidence, indirect evidence - corroborating evidence - hearsay evidence - state's evidence - declaration - místopřísežné prohlášení, písemné svědectvíaffidavit - verification - subornation - alibialibi - caveat - jactitation - dictum, obiter dictum - písemná dohodawritten agreement - issue of law, legal matter, matter of law, question of law - sidebar - pretrial, pretrial conference - arbitration - citation - deposition, statement - křížový výslechcross-examination - direct examination - redirect, redirect examination, reexamination - disclaimer - námitkaargument, demur, demurral, demurrer, objection - nesouhlasdissent - discovery - dohodajudicial admission, stipulation - stížnostallegation - subornation of perjury - combination in restraint of trade - právní firmafirm of solicitors, law firm, lawyer's office, legal practice, legal practise - Conservative Judaism - bar, legal community, legal profession - spravedlnostDepartment of Justice, DoJ, Justice, Justice Department, Ministry of Justice - BJA, Bureau of Justice Assistance - C.I.D., Criminal Investigation Department, F.B.I., FBI, Federal Bureau of Investigation - circuit court of appeals - soudní obvodcircuit - vojenský soudmilitary court - moot court - night court - polní soudprovost court - police court - probate court - quarter sessions - superior court - House of Lords, Supreme Court, Supreme Court of the United States, United States Supreme Court - Nejvyšší soud, nejvyšší soudní dvůrhigh court, state supreme court, supreme court, the Supreme Court - traffic court - trial court - judicial branch - panel, venire - velká porotagrand jury - porotahung jury - soudní porotapetit jury, petty jury - blue ribbon jury, special jury - administrative law - občanské právocivil law - zvykové právocase law, common law, precedent - law of the land - admiralty law, marine law, maritime law - stanné právomartial law - obchodní právocommercial law, commercial legislation, law merchant, mercantile law - military law - statutory law - securities law - tax law - domicile, legal residence - obviněná osoba, obviněný, obžalovaný, žalovanýdefendant, suspect, the accused - advokát, právní zástupceadvocate, counsel, counsellor, counselor, counselor-at-law, pleader - amicus curiae, friend of the court - assignee - assignor - generální prokurátorattorney general - advokátbarrister - chief justice - dodavatel, smluvní stranacontractor - conveyancer - klient, zákazníkclient, customer - defense attorney, defense lawyer - divorce lawyer - filer - intervenor - Jane Doe - John Doe - judge advocate general - jurist, legal expert - justice of the peace, magistrate - zákonodárcelawgiver, lawmaker - advokát, obhájce, právník, právní poradce, právní zástupce, zástupce, zmocněnecattorney, lawyer - legal representative - zákonodárcelawgiver, lawmaker, legislator - konkurzní správce, likvidátorliquidator, receiver - stranalitigant, litigator - next friend - notářnotary, notary public, scrivener, solicitor - ordinary - majitel, pan, pán, vlastníkowner, proprietor - legal assistant, paralegal - strana, účastníkparty - navrhovatel, žalobce, žalující stranaaccuser, complainant, plaintiff - prevailing party, successful party - promulgator - prokurátor, žalobcedistrict attorney, prosecuting attorney, prosecuting officer, prosecutor, prosecutrix, public prosecutor - legal aid counsel, public defender - referee - reversioner - Richard Roe - advokátsolicitor - transferee - transferor - trial attorney, trial lawyer - trial judge - trier - správce, zmocněneclegal guardian, trustee - ux., uxor - vouchee - svědekattestant, attestator, attestor, witness - svědekwitness - doživotní majetekestate for life, life estate - postoupení, převodassignment, grant - dědictví, pozůstalostheritage, inheritance - accretion - dědictví, odkazbequest, legacy - devise - vdovské věnojointure, legal jointure - dědictvíheirloom - podíl, účast, úrok, vkladinterest, stake - vested interest - relief - actual damages, compensatory damages, damages at large, general damages - nominal damages - exemplary damages, punitive damages, smart money - legal fee - reversion - escheat - kaucerecognisance, recognizance - rejstřík, zápis, záznamrecord - právní poměr, právní vztahlegal relation - zmocněnecký vztahfiduciary relation - bank-depositor relation - confidential adviser-advisee relation - conservator-ward relation - director-stockholder relation - executor-heir relation - vztah právník-klientattorney-client relation, lawyer-client relation - partner relation - receiver-creditor relation - trustee-beneficiary relation - právní statuslegal status - civil death - občanstvícitizenship - rodinný stav, stavcondition, marital status, state - manželský svazek, manželství, stav manželskýmarriage, matrimony, spousal relationship, union, wedlock - bigamy - civil union - registrované partnerstvícommon-law marriage - právní řádlegal rule, rule of law - právní zastupovánílegal representation - diplomatic immunity - promlčecí lhůtalimitation - republish - attorn - prove - zříci serecuse - filiate - charge - hájit se, přednést před soudem, přiznat se, zastupovatplead - plea-bargain - přezkoušetre-examine - horšit sechallenge, take exception - dostat, vysekatget off - omilostnit, udělit milostpardon - amnestovatamnesty, grant an amnesty to - zmírnitextenuate, mitigate, palliate - odsoudit, usvědčitconvict, find guilty, pronounce guilty - reconvict - odsoudit, odsoudit kadjudge, adjudicate, assess, condemn, doom, pass sentence on, sentence, try - capacitate - recuse - podatfile, register - docket - zahrnout, zanéstdocket - verify - vypovídat, zaujmout místo ve svědecké laviciattest, bear witness, take the stand, testify - být skvělým uznáním, dosvědčit, potvrdit, prokázat, svědčitattest, bear witness, be a tribute to, depose, evidence, give evidence, prove, show, testify, witness, witness to - advocate, argue, plead - demur - counterclaim - přepravovat, převéstconvey, transfer - render, submit - preferovat, upřednostňovatprefer - probate - dosáhnout propuštění na kaucibail out - uvěznitgaol, immure, imprison, incarcerate, jail, jug, lag, put away, put behind bars, remand - bind over - aggrieve - vystoupeníappearance, appearing, coming into court - obeznámitgive - stultify - zabitíchance-medley - barratry - champerty - criminal maintenance, maintenance - filibuster - zabránění, zákazdebarment - bench - assumed name, DBA, Doing Business As, fictitious name - Nineteenth Amendment - cause of action - attestation - settlor, trustor - satisfaction[Domaine]

jurisprudence (n.) • law (n.) • legislation (n.) • právnictví (n.) • právo (n.)

-

 


   Publicidad ▼