Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

caixilho - หมอทหาร, แพทย์ทหาร[membre]

militarismoแสนยนิยม[Dérivé]

militarizar[GenV+comp]

activated (en) - ซึ่งใช้กองกำลัง - desarmado, inermeที่ไม่พกอาวุธ, ไม่ติดอาวุธ - blindadoซึ่งหุ้มเกราะป้องกัน - ซึ่งไม่มีเกราะป้องกัน - accoutered, accoutred (en) - expedicionárioที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศ - operational (en) - pronto para combate - em vigor, vigenteพร้อมใช้งาน, มีประสิทธิภาพ - regularประจำการ - absence without leave, non-authorized absence, unauthorized absence (en) - การถอนกำลัง - retiradaการล่าถอย - standdown, stand-down (en) - precipitações radioativas, queda, recuo, reserva, retiradaการถอนกำลังกลับ - amphibious landing (en) - การยิงสลุต - deactivation, inactivation (en) - contra-marcha - การบินสวนสนาม - sortie (en) - การยกทัพ, การเคลื่อนกองทัพ - jogo de guerraการซ้อมรบ - militainment (en) - การแสดงกำลังทหาร - serviço militarกองกำลัง, การขึ้นทะเบียนทหาร - fatigue, fatigue duty (en) - การคุ้มกันโดยเครื่องบิน - censura militar (es) - umbrella (en) - taxación logística, valoración logística (es) - drill (en) - การฝึกอาวุธ - การฝึกทหาร - treinamento básico, treinamento militar básicoการฝึกขั้นพื้นฐาน - การฝึกสวนสนาม - close-order drill (en) - square-bashing (en) - batalha, combateการรบ, การใช้กำลังทหาร, การใช้กำลังรบ - batalha, combateการต่อสู้, การรบ, การสู้รบ - bloqueio, cercadura, cerco - defesa, proteçãoการป้องกัน, มาตรการป้องกัน - Guerra Electrónica, Guerra eletrónica, Guerra Eletrônicaสงครามอิเล็กทรอนิกส์ - manobra, operaçOesการสู้รบ, ปฏิบัติการทางทหาร - combined operation (en) - police action (en) - resistance (en) - exercício, manobraการซ้อมรบ, การฝึก, การฝึกซ้อมทางทหาร - batalha, contenda, lutaการต่อสู้ - campanhaการปฏิบัติการของกองทัพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ - campanha, campina, campo, expediçãoการเคลื่อนกองกำลัง - missãoภารกิจ, ภารกิจทางทหาร - investida, sortidaการตีฝ่าวงล้อมออกไป, การรีบรุด, การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรู - reforçosกองกำลังเสริมทางทหาร - assalto, ataqueการจู่โจม, การบุกโจมตี, การโจมตี - guerraการทำศึก, การทำสงคราม, การศึก, การสงคราม, การสู้รบ, ความขัดแย้ง, ศึก, ศึกสงคราม, สงคราม - assault (en) - Blitzkrieg, bombardeamento, guerra relâmpagoการทำสงครามแบบสายฟ้าแลบ, การโจมตีอย่างรวดเร็วและรุนแรง, ยุทธการสายฟ้าแลบ - infiltración (es) - Boinas azuis, Forças de manutenção da paz das Nações Unidas, manutenção da paz, manutenção de pazการรักษาสันติภาพ, ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ, ภารกิจรักษาสันติภาพ - amphibious operation (en) - psychological operation, psyop (en) - การเช็คชื่อพลทหาร - military ceremony (en) - assédio, cerco, sítioการปิดล้อม, การโอบล้อม - amenaza nuclear (es) - contramina - ocupaçãoการควบคุมประเทศโดยใช้กำลังทหาร, การยึดครอง - alistamento, conscriçãoทหารเกณฑ์ - conselho de guerraศาลทหาร - logistic assistance, logistic support (en) - inter-service support (en) - base aéreaฐานทัพอากาศ - arma, armamentoอาวุธยุทธภัณฑ์ - autometralhadora, Auto-metralhadora, blindadoรถหุ้มเกราะ - veículo blindado de transporte de pessoal, Veículos blindados de transporte de pessoalยานเกราะบรรทุกกำลังพล - arsenalคลังแสง, คลังแสงสรรพาวุธ - Espingardas de assalto, fuzil de assaltoปืนไรเฟิลลอบสังหาร, ปืนไรเฟิลอัตโนมัติ - เรือดำน้ำจู่โจม - บี-52 - barraca, barracão, caserna, choupanaค่ายทหาร, โรงหรืออาคารใหญ่เป็นที่พักทหาร - base, base militarฐานทัพ, ฐานที่มั่น, ฐานปฏิบัติการ, สำนักงานใหญ่ - traje de campanhaชุดฝึก - alojamentoค่ายพักชั่วคราว, ที่พักของทหาร - Aviões militares de bombardeio, bombardeiroเครื่องบินทิ้งระเบิด - boot camp (en) - รถลากปืนใหญ่ - acampamento, aquartelamento, campoการตั้งค่ายที่พัก, ค่าย, ค่ายทหาร, ค่ายพัก, พื้นที่ตั้งเต็นท์หรือกระโจม - cuartel general (es) - ร้านค้าสวัสดิการทหาร, ร้านสวัสดิการทหาร - puesto de socorro (es) - ชุดพิธีการ - emplazamiento (es) - ชุดทำงาน - ambulância - Aviões militares de caça, caça, caçadorเครื่องบินขับไล่, เครื่องบินประจัญบาน - เรดาร์ควบคุมการยิง - ระบบควบคุมการยิง - ชุดพิธีการ, ชุดเต็มยศ - guarniçãoกองทหารรักษาการณ์, ที่ตั้งกองทหาร, ที่มั่น - gas shell (en) - casa da guardaห้องพักทหารยาม - sala de oficiales (es) - half track (en) - circuitaria, ferragens, quinquilhariaอาวุธหนัก - quartel, quartel general, quartel-generalกองบัญชาการ - comboio sanitárioรถไฟพยาบาลทหารผ่านศึก - barraca, mucambo - acampamento - latrina, privadaห้องสุขาสาธารณะ, ห้องส้วม - equipamentoเสบียง - comedor del cuartel (es) - hospital militarโรงพยาบาลทหารผ่านศึก - military installation (en) - correio, correios, posto - quartel - uniforme militarชุดทหาร - ยานรบ - minute gun (en) - ฐานทัพเรือ - อู่ต่อเรือกองทัพเรือ - olive drab, olive-drab uniform (en) - posto avançadoด่านหน้า - personnel carrier (en) - ยานรักษาความปลอดภัย - platform, weapons platform (en) - quartering (en) - เครื่องบินสอดแนม - รถลาดตระเวน - farda, trajo, uniforme militarเครื่องแบบทหาร - ฐานปล่อยจรวด - silosไซโล - cortina de fumaçaม่านควัน, ระเบิดควัน, สิ่งที่ใช้ปกปิดปิดการเคลื่อนที่ - fuzil de precisãoปืนสไนเปอร์ไรเฟิล - Carro de Combate, tanque, Tanquesรถถัง, แทงก์ - navio de transporte - ยานยนต์บรรทุกกองกำลัง - cámara, cámara de oficiales (es) - เครื่องบินรบ - Navio de guerra, Navios de guerraวอร์ชิป, เรือรบ - Arma de destruição em massa, Armas de destruição em massa, armas de destruição maciçaอาวุธทำลายล้าง, อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูง - รถบรรทุกอาวุูธสงคราม - sea power (en) - sentidoการยืนตรงของนายทหาร, การยืนระวังตรง - military capability, military posture, military strength, posture, strength (en) - potência de fogo - ความเป็นผู้นำกองทัพ, ภาวะผู้นำกองทัพ - Ciência militarวิชาการทหาร - táctica, táticasกลยุทธ์, ยุทธวิธี - ยุทธศาสตร์ - comissãoสัญญาบัตร - alardo, lista - Continênciaการทำวันทยหัตถ์, การทำวันทยาวุธ, วันทยหัตถ์, วันทยาวุธ - military intelligence (en) - passeใบอนุญาต - grifería (es) - สัญญาณปลุก - retiradaสัญญาณถอย - retiradaสัญญาณถอย - batida de tamborการตีกลอง, สัญญาณกลอง - tattoo (en) - insignia de grado, insignia de rango (es) - ordemคำสั่ง - apelo - instruçãoสรุปแบบสั้น ๆ - strategic warning (en) - tactical warning (en) - rebato (es) - warning of war (en) - galãoบั้ง, บั้งตำรวจ, บั้งทหาร - galãoเข็มที่แสดงตำแหน่ง - ความเสียหายทางอาวุธทหาร - battle damage, combat casualty (en) - ความสูญเสียในสนามรบ - casualty (en) - ferida, ferimento - การสูญเสียกำลังพล - collateral damage (en) - งานพิธีของกองทัพ - trip wire (en) - Joint Chiefs, Joint Chiefs of Staff (en) - mandado - brigada especialหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ - corpo, divisãoกองทหาร, หน่วยกองทัพ, แผนก - Exército, forças armadas, forças armadas profissionaisกองทัพ, กองทัพบก, ทัพบก - กองทัพเรือ, หน่วยกองทัพเรือ - armada, azul-marinho, forças navais, marinhaกองทัพเรือ, ทัพเรือ - guarda costeiraยามชายฝั่ง - หน่วยกองทัพอากาศ - Força Aéreaกองทัพอากาศ, ทัพอากาศ - หน่วยยานเกราะ - forças armadas, serviçoกองทัพ, การเป็นทหาร, ราชการทหาร คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ, เหล่าทัพ - exército, força, forças armadasกองกำลัง, กองกำลังทหาร, กองทหาร, กองทัพ - military reserve, reserve (en) - เพนตากอน - Polícia Militarสห., สารวัตรทหาร - patrulla guardacostas (es) - companhiaกองทหาร, กองทัพ - esquadra, pelotãoพลาทูน, หมวดทหาร - destacamento que protege a retaguarda de um exército, retaguardaทหารกองหนุน - esquadrilha, geschwaderขบวนร่วมของกองทัพอากาศ - แถวทหาร - falange (es) - academia militar (es) - โรงเรียนนายเรือ - โรงเรียนนายเรืออากาศ - drumhead court-martial (en) - tribunal militar (es) - military court (en) - tribunal de policía militar (es) - Defense Intelligence Agency, DIA (en) - Artilhariaทหารปืนใหญ่ - กองทหารปืนคาบศิลา - การใช้ปืนระดมยิง - cavalariaกองทหารม้า, ทหารม้า - horse cavalry (en) - mechanized cavalry (en) - Infantariaกองทหารราบ, ทหารราบ - paraquedista, paraquedistas, tropas pára-quedistasกองทหารร่ม, เกี่ยวกับกองทหารพลร่ม - ทหารกองหนุน - militia (en) - guarda territorial - territorial, territorial reserve (en) - guarda nacional - standing army (en) - Exército dos Estados Unidos da Américaกองทัพสหรัฐ - United States Army Rangers (en) - Academia Militar dos Estados Unidos da América - AI, Army Intelligence (en) - Army National Guard, ARNG (en) - exército, forças armadas, milícia, tropasกองกำลัง, กองทหาร, กองพล - Cavalariaกองทหารม้า, ทหารม้า - guarniçãoกองทหารรักษาการณ์ - rank, rank and file (en) - comandoกองกำลังคอมมานโด, คอมมานโด, หน่วยคอมมานโด - contingenteกองทหารชั่วคราว, กำลังทหาร, หน่วยทหารเฉพาะกิจ - estado-maiorคณะเสนาธิการทหาร - กองบัญชาการ, ศูนย์บัญชาการ, หน่วยบัญชาการ - เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ - กลุ่มผู้นำระดับสูง - ponta de lançaผู้นำหน้า - pelotão de execução, pelotão de fusilamento, pelotão de fuzilamentoกลุ่มทหารที่มีปืนเพื่อประหารนักโทษ - military formation (en) - open order (en) - close order (en) - extended order (en) - toque de visita médica - coluna, filaขบวนรถ, แนวขบวนทหาร - chow line (en) - air power, aviation (en) - Lei Marcialกฎอัยการศึก - derecho militar (es) - recrutamentoการเกณฑ์ทหาร - กองกลาง, หน่วยงานกลาง - ปีก - กองหน้า, แนวหน้า - กองหลัง, แนวหลัง - campo de minas, campo minadoทุ่งระเบิด - campo, teatro, Teatro de Operaçõesพื้นที่ปฏิบัติการ, ลานประลอง, สนามรบ, สมรภูมิ - linha - linha de batalha - ângulo saliente - battle line (en) - posição - staging area (en) - เซคเตอร์ - เขตใช้กำลังทหาร - zona de guerraเขตสมรภูมิ - dropping zone, drop zone (en) - เวสต์พอยต์ - ร.ต., เรือตรี - aide-de-acampamento, ajudante, Ajudante de ordens, ajudante-de-ordens, ajutante de ordens, edecãนายทหารฝ่ายธุรการ, นายทหารฝ่้ายธุรการ - agregado aéreo (es) - army attache (en) - Engenharia Militar, génioทหารช่าง - oficial militar - músico de banda - espadón (es) - cadeteนักเรียนทหาร, นักเรียนนายร้อย, เด็กนักเรียนชายที่ฝึกวิชาทหาร - capitãoกัปตันเรือ, น.อ., นาวาเอก - capitãoร.อ., ร้อยเอก - ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ - chefe do estado maior - chief petty officer (en) - coronelพ.อ., พันเอก - porta-bandeira, porta-estandarteผู้นำ - นักบินกองทัพอากาศ, นักบินเครื่องบินรบ - capitão-de-fragata, comandanteน.ท., นาวาโท, นาวิกโยธิน - chefe, comandante, comandante-em-chefe, comandante-supremoผู้บังคับบัญชา, ผู้บัญชาการ, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เจ้าหน้าที่หน่วยทหาร - comando, Rangerคอมมานโด, ทหารสังกัดหน่วยพิเศษ, สมาชิกของหน่วยจู่โจม, สมาชิกหน่วยคอมมานโด - เจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร - oficialเจ้าหน้าที่ทหารชั้นสัญญาบัตร - เจ้าหน้าที่ทหารเรือชั้นสัญญาบัตร - comodoroพล.ร.จ., พลเรือจัตวา - บริษัทผลิตระบบป้องกันภัย - desertor, trânsfugaคนหนีทหาร - desk officer (en) - convocado, recrutaการถูกเกณฑ์ทหาร, ทหารเกณฑ์, ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหาร - drill instructor, drill master (en) - inimigo, oposiçãoข้าศึก, ผู้ต่อต้าน, ศัตรู - oficial executivo - marechal de campo, marechal-de-campo - นายพัน, ผู้พัน, พัน - นักบินจู่โจม - พลเรือ - flanker (en) - general, generalidades, geralพล.อ., พลเอก, แม่ทัพ - Generais, generalนายพล, พล - inspector general (es) - judge advocate (en) - auditor de guerra (es) - judge advocate general (en) - tenenteนายร้อย, ร้อย, ร้อยโท, เรือโท - ร.อ., เรือเอก - tenente-coronelนายพันโท - capitão de fragataน.ต., นาวาตรี - tenente-generalพล.ท., พลโท - ร.ท., เรือโท - comandante, majorพ.ต., พันตรี, พันโทหรือนาวาโท - general, marechalพล.ต., พลตรี - fusileiro, Fuzileiros Navaisนาวิกโยธิน - engenheiro naval, maquinista navalคนดูแลเครื่องยนต์เรือ, วิศวกรเรือ - marechalจอมพล - aspirante de marinha, Guarda-Marinha - ที่ปรึกษากองทัพ - capelão - ผู้นำกองทัพ, ผู้นำเหล่าทัพ, ผู้บัญชาการ, ผู้บัญชาการกองทัพ, แม่ทัพ - oficial militarเจ้าหน้าที่ของกองทัพ - peme, policía militar (es) - adido naval - naval commander (en) - oficial de marinhaเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ - หน่วยรบพิเศษของสหรัฐ - oficial subalternoเจ้าหน้าที่ทหารชั้นประทวน - occupier (en) - ผู้รักษาสันติภาพ - หัวหน้าสารวัตรทหาร - reservaกองหนุน, ทหารกองหนุน - Sapadorทหารช่าง - ทหารช่าง - Section Eight (en) - militarทหาร, ทหารกองประจำการ, ทหารชาย, ทหารประจำกองทัพ, ทหารในกองทัพ - mandrião, Slacker generationคนเลี่ยงงาน, ผู้หลีกเลี่ยง - sprog (en) - espiãoนักสืบ, สปาย, สายลับ - oficial de estado maior - grevistaคนงานที่หยุดงานประท้วง - alferes, subalterno, tenenteผู้ใต้บังคับบัญชา, ร้อยโท - ผู้ก่อการร้าย - voluntárioทหารอาสาสมัคร, พลทหารอาสาสมัคร - warrant officer (en) - weekend warrior (en) - ทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศ - government issue, issue, military issue (en) - boa vontade, preparação, prontidão, reservaการพร้อมเพรียง, การเตรียมพร้อม, ความพร้อม, สภาพความพร้อม - classe, graduaçãoยศ - flag rank, grade du porte-drapeau (en) - spit and polish (en) - ผ่าน - ช่วงลากิจ - วันซ้อมรบ - desordenar, fazer bagunçaกินที่โรงอาหารประจำกลุ่ม - break (en) - alojar, aquartelarการจัดหาที่พักให้ทหาร, จัดค่ายพักชั่วคราว, จัดหาที่พักให้ - desanexar, separarแยกเป็นหน่วยเล็ก - redoubt (en) - Marines (en) - กองกำลังพันธมิตร - กองกำลังฝ่ายตรงข้าม, กองกำลังศัตรู - ซึ่งไม่ปฏิบัติการทางทหาร[Domaine]

exército (n.) • forças armadas  • Militar (n.) • กองทัพ (n.) • พลเดินเท้า

-

 


   Publicidad ▼