Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

cadre (en) - หมอทหาร, แพทย์ทหารmédica militar, médico militar, oficial médico[membre]

แสนยนิยมmilitarismo[Dérivé]

militarizar[GenV+comp]

activated (en) - ซึ่งใช้กองกำลัง - ที่ไม่พกอาวุธ, ไม่ติดอาวุธdesarmado - ซึ่งหุ้มเกราะป้องกัน - ซึ่งไม่มีเกราะป้องกัน - accoutered, accoutred (en) - ที่ส่งไปปฏิบัติการนอกประเทศexpedicionario - operational (en) - active, combat-ready, fighting (en) - พร้อมใช้งาน, มีประสิทธิภาพen vigor, vigente - ประจำการprofesional - absence without leave, non-authorized absence, unauthorized absence (en) - การถอนกำลัง - การล่าถอยretirada - standdown, stand-down (en) - การถอนกำลังกลับrestablecimiento - amphibious landing (en) - การยิงสลุต - deactivation, inactivation (en) - countermarch (en) - การบินสวนสนามdesfile de aviones - sortie (en) - การยกทัพ, การเคลื่อนกองทัพ - การซ้อมรบmaniobras de guerra - militainment (en) - การแสดงกำลังทหารdesfile, desfile militar - กองกำลัง, การขึ้นทะเบียนทหารmili, servicio, servicio militar, servicio militar obligatorio - fatigue, fatigue duty (en) - การคุ้มกันโดยเครื่องบิน - censura militar - umbrella (en) - taxación logística, valoración logística - drill (en) - การฝึกอาวุธ - การฝึกทหารinstrucción - การฝึกขั้นพื้นฐานformación básica - การฝึกสวนสนาม - close-order drill (en) - square-bashing (en) - การรบ, การใช้กำลังทหาร, การใช้กำลังรบcombate - การต่อสู้, การรบ, การสู้รบbatalla - cerco, envolvimiento - การป้องกัน, มาตรการป้องกันdefensa, guardia - สงครามอิเล็กทรอนิกส์ - การสู้รบ, ปฏิบัติการทางทหารacción de armas, operación, operación militar - combined operation (en) - police action (en) - resistance (en) - การซ้อมรบ, การฝึก, การฝึกซ้อมทางทหารejercicio, ejercicio militar, maniobra - การต่อสู้combate - การปฏิบัติการของกองทัพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์campaña - การเคลื่อนกองกำลังcampaña - ภารกิจ, ภารกิจทางทหารmisión - การตีฝ่าวงล้อมออกไป, การรีบรุด, การโจมตีเข้าไปในเขตศัตรูescapada, salida - กองกำลังเสริมทางทหารrefuerzo, refuerzos - การจู่โจม, การบุกโจมตี, การโจมตีarremetida, asalto, ataque, embestida - การทำศึก, การทำสงคราม, การศึก, การสงคราม, การสู้รบ, ความขัดแย้ง, ศึก, ศึกสงคราม, สงครามguerra - assault (en) - การทำสงครามแบบสายฟ้าแลบ, การโจมตีอย่างรวดเร็วและรุนแรง, ยุทธการสายฟ้าแลบataque repentino, bombardeo - infiltración - การรักษาสันติภาพ, ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ, ภารกิจรักษาสันติภาพ - amphibious operation (en) - psychological operation, psyop (en) - การเช็คชื่อพลทหาร - military ceremony (en) - การปิดล้อม, การโอบล้อมasedio, cerco, sitio - amenaza nuclear - countermine (en) - การควบคุมประเทศโดยใช้กำลังทหาร, การยึดครองocupación - ทหารเกณฑ์conscripción, quinta, recluta, servicio militar - ศาลทหารconsejo de guerra, tribunal militar - logistic assistance, logistic support (en) - inter-service support (en) - ฐานทัพอากาศbase aérea - อาวุธยุทธภัณฑ์armamento, armas - รถหุ้มเกราะvehículo blindado - ยานเกราะบรรทุกกำลังพล - คลังแสง, คลังแสงสรรพาวุธarmería, arsenal, maestranza - ปืนไรเฟิลลอบสังหาร, ปืนไรเฟิลอัตโนมัติ - เรือดำน้ำจู่โจม - บี-52B-52 - ค่ายทหาร, โรงหรืออาคารใหญ่เป็นที่พักทหารcuartel - ฐานทัพ, ฐานที่มั่น, ฐานปฏิบัติการ, สำนักงานใหญ่base, base militar - ชุดฝึกtraje de campaña - ค่ายพักชั่วคราว, ที่พักของทหารacuartelamiento, alojamiento, boleta, boletín - เครื่องบินทิ้งระเบิดavión de bombardeo, bombardero - boot camp (en) - รถลากปืนใหญ่ - การตั้งค่ายที่พัก, ค่าย, ค่ายทหาร, ค่ายพัก, พื้นที่ตั้งเต็นท์หรือกระโจมacantonamiento, campamento, campamento de verano, campamento militar, campo, cantón, vivaque - cuartel general - ร้านค้าสวัสดิการทหาร, ร้านสวัสดิการทหาร - puesto de socorro - ชุดพิธีการ - emplazamiento - ชุดทำงาน - ambulancia, hospital de sangre - เครื่องบินขับไล่, เครื่องบินประจัญบานavión de caza, caza, cazabombardero - เรดาร์ควบคุมการยิง - ระบบควบคุมการยิง - ชุดพิธีการ, ชุดเต็มยศ - กองทหารรักษาการณ์, ที่ตั้งกองทหาร, ที่มั่นguarnición - gas shell (en) - ห้องพักทหารยามcuartel, cuerpo de guardia, prevención, puesto de guardia - sala de oficiales - semioruga - อาวุธหนัก - กองบัญชาการcuartel general, sede/oficina central - รถไฟพยาบาลทหารผ่านศึกtren médico - army hut, field hut, hut (en) - hutment (en) - ห้องสุขาสาธารณะ, ห้องส้วมletrina, retrete - เสบียงmaterial de guerra - comedor del cuartel - โรงพยาบาลทหารผ่านศึกhospital militar - military installation (en) - puesto - military quarters (en) - ชุดทหารuniforme militar - ยานรบvehículo militar - minute gun (en) - ฐานทัพเรือ - อู่ต่อเรือกองทัพเรือarsenal - olive drab, olive-drab uniform (en) - ด่านหน้าavanzada, puesto avanzado - personnel carrier (en) - ยานรักษาความปลอดภัย - platform, weapons platform (en) - quartering (en) - เครื่องบินสอดแนม - รถลาดตระเวนvehículo de reconocimiento - เครื่องแบบทหารuniforme, uniforme militar - ฐานปล่อยจรวด - ไซโลsilo - ม่านควัน, ระเบิดควัน, สิ่งที่ใช้ปกปิดปิดการเคลื่อนที่cortina de humo - ปืนสไนเปอร์ไรเฟิล - รถถัง, แทงก์automóvil de guerra, carro de asalto, carro de combate, tanque, tanque de guerra - barco de carretera - ยานยนต์บรรทุกกองกำลังtransporte de tropas - cámara, cámara de oficiales - เครื่องบินรบ - วอร์ชิป, เรือรบbarco de guerra, buque/barco de guerra, buque de guerra - อาวุธทำลายล้าง, อาวุธอานุภาพทำลายล้างสูงarma de destrucción masiva, armas de destrucción masiva - รถบรรทุกอาวุูธสงคราม - sea power (en) - การยืนตรงของนายทหาร, การยืนระวังตรงposición de firmes - military capability, military posture, military strength, posture, strength (en) - potencia de fuego - ความเป็นผู้นำกองทัพ, ภาวะผู้นำกองทัพestrategia, generalato - วิชาการทหาร - กลยุทธ์, ยุทธวิธีtáctica - ยุทธศาสตร์ - สัญญาบัตรencargo, nombramiento - lista de enrolados - การทำวันทยหัตถ์, การทำวันทยาวุธ, วันทยหัตถ์, วันทยาวุธ - military intelligence (en) - ใบอนุญาตpase, permiso - grifería - สัญญาณปลุก - สัญญาณถอยretirada - สัญญาณถอย - การตีกลอง, สัญญาณกลอง - tattoo (en) - insignia de grado, insignia de rango - คำสั่งorden - call up (en) - สรุปแบบสั้น ๆbriefing, instrucción, instrucciones, sesión informativa - strategic warning (en) - tactical warning (en) - rebato - warning of war (en) - บั้ง, บั้งตำรวจ, บั้งทหาร - เข็มที่แสดงตำแหน่งgalón - ความเสียหายทางอาวุธทหาร - battle damage, combat casualty (en) - ความสูญเสียในสนามรบ - casualty (en) - herida - การสูญเสียกำลังพล - collateral damage (en) - งานพิธีของกองทัพceremonia militar - trip wire (en) - Joint Chiefs, Joint Chiefs of Staff (en) - comando, mando - หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจcomisión especial, destacamento especial - กองทหาร, หน่วยกองทัพ, แผนกdivisión, unidad, unidad militar - กองทัพ, กองทัพบก, ทัพบกejército, ejército profesional - กองทัพเรือ, หน่วยกองทัพเรือdivisión naval, unidad naval - กองทัพเรือ, ทัพเรือarmada, fuerzas navales, marina - ยามชายฝั่งguardacostas - หน่วยกองทัพอากาศ - กองทัพอากาศ, ทัพอากาศejército del aire, fuerza aérea, fuerzas aéreas - หน่วยยานเกราะ - กองทัพ, การเป็นทหาร, ราชการทหาร คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ, เหล่าทัพfuerzas armadas, servicio militar - กองกำลัง, กองกำลังทหาร, กองทหาร, กองทัพcuerpo, ejército, fuerza armada, fuerzas armadas, unidad, unidad militar - military reserve, reserve (en) - เพนตากอนPentágono - สห., สารวัตรทหารPM, policía militar - patrulla guardacostas - กองทหาร, กองทัพcompañía - พลาทูน, หมวดทหารpelotón, sección - ทหารกองหนุนretaguarda, retaguardia - ขบวนร่วมของกองทัพอากาศescuadrón - แถวทหารcategoría - falange - academia militar - โรงเรียนนายเรือescuela naval - โรงเรียนนายเรืออากาศ - drumhead court-martial (en) - tribunal militar - military court (en) - tribunal de policía militar - Defense Intelligence Agency, DIA (en) - ทหารปืนใหญ่artillería - กองทหารปืนคาบศิลา - การใช้ปืนระดมยิงbatería - กองทหารม้า, ทหารม้าcaballería - horse cavalry (en) - mechanized cavalry (en) - กองทหารราบ, ทหารราบinfantería - กองทหารร่ม, เกี่ยวกับกองทหารพลร่มparacaidistas - ทหารกองหนุนmilicia, reserva, retén - militia (en) - guardia de casa, protección de casa - territorial, territorial reserve (en) - guardia nacional - standing army (en) - กองทัพสหรัฐEjército de los Estados Unidos - United States Army Rangers (en) - United States Military Academy, US Military Academy (en) - AI, Army Intelligence (en) - Army National Guard, ARNG (en) - กองกำลัง, กองทหาร, กองพลefectivo, milicia, soldadesca, tropa, tropas - กองทหารม้า, ทหารม้าcaballería - กองทหารรักษาการณ์guarnición - rank, rank and file (en) - กองกำลังคอมมานโด, คอมมานโด, หน่วยคอมมานโดcomando - กองทหารชั่วคราว, กำลังทหาร, หน่วยทหารเฉพาะกิจcontingente - คณะเสนาธิการทหารestado mayor, Plana mayor, staff - กองบัญชาการ, ศูนย์บัญชาการ, หน่วยบัญชาการcomandancia - เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานใหญ่ - กลุ่มผู้นำระดับสูงalto mando, mando supremo - ผู้นำหน้าpunta de lanza - กลุ่มทหารที่มีปืนเพื่อประหารนักโทษpelotón de ejecución, pelotón de fusilamiento - military formation (en) - open order (en) - close order (en) - extended order (en) - visita médica - ขบวนรถ, แนวขบวนทหารcolumna, fila - chow line (en) - air power, aviation (en) - กฎอัยการศึกderecho de guerra, ley marcial - derecho militar - การเกณฑ์ทหารreclutamiento - กองกลาง, หน่วยงานกลาง - ปีก - กองหน้า, แนวหน้า - กองหลัง, แนวหลัง - ทุ่งระเบิดcampo de minas - พื้นที่ปฏิบัติการ, ลานประลอง, สนามรบ, สมรภูมิcampo de batalla, teatro de la lucha - línea - línea de batalla - saliente - battle line (en) - posición - staging area (en) - เซคเตอร์ - เขตใช้กำลังทหารzona de combate - เขตสมรภูมิzona de guerra - dropping zone, drop zone (en) - เวสต์พอยต์ - ร.ต., เรือตรี - นายทหารฝ่ายธุรการ, นายทหารฝ่้ายธุรการayudante, ayudante de campo, edecán - agregado aéreo - army attache (en) - ทหารช่างingeniero militar, ingenieros - oficial del ejército - músico - espadón - นักเรียนทหาร, นักเรียนนายร้อย, เด็กนักเรียนชายที่ฝึกวิชาทหารcadete - กัปตันเรือ, น.อ., นาวาเอกcapitán - ร.อ., ร้อยเอกcapitán - ผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ - general de división, jefe de estado mayor - chief petty officer (en) - พ.อ., พันเอกcoronel - ผู้นำabanderada, portaestandarte - นักบินกองทัพอากาศ, นักบินเครื่องบินรบ - น.ท., นาวาโท, นาวิกโยธินcapitán de fragata, comandante - ผู้บังคับบัญชา, ผู้บัญชาการ, ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, เจ้าหน้าที่หน่วยทหารcomandante, comandante en jefe - คอมมานโด, ทหารสังกัดหน่วยพิเศษ, สมาชิกของหน่วยจู่โจม, สมาชิกหน่วยคอมมานโดcomando, soldado de las tropas de asalto - เจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตร - เจ้าหน้าที่ทหารชั้นสัญญาบัตรoficial - เจ้าหน้าที่ทหารเรือชั้นสัญญาบัตรoficial de marina - พล.ร.จ., พลเรือจัตวาcomodoro - บริษัทผลิตระบบป้องกันภัย - คนหนีทหารdesertor, desertora, tránsfuga, tránsfugo, trásfuga, trásfugo - desk officer (en) - การถูกเกณฑ์ทหาร, ทหารเกณฑ์, ผู้ที่ถูกเกณฑ์ทหารcolimba, conscripto, miliciano, quinto, recluta - drill instructor, drill master (en) - ข้าศึก, ผู้ต่อต้าน, ศัตรูadversarios, enemiga, enemigo, oposición - oficial ejecutivo - mariscal de campo - นายพัน, ผู้พัน, พัน - นักบินจู่โจม - พลเรือ - flanker (en) - พล.อ., พลเอก, แม่ทัพgeneral, général - นายพล, พลoficial general - inspector general - judge advocate (en) - auditor de guerra - judge advocate general (en) - นายร้อย, ร้อย, ร้อยโท, เรือโทalférez de navío, lugarteniente, teniente - ร.อ., เรือเอก - นายพันโทteniente coronel, teniente-coronel - น.ต., นาวาตรีcapitán de corbeta - พล.ท., พลโทteniente general - ร.ท., เรือโท - พ.ต., พันตรี, พันโทหรือนาวาโทcomandante, mayor - พล.ต., พลตรีgeneral de división, mariscal - นาวิกโยธินinfante de marina, marine, marino, soldado de infantería de marina - คนดูแลเครื่องยนต์เรือ, วิศวกรเรือingeniero naval - จอมพลmariscal - guardia marina - ที่ปรึกษากองทัพ - cura castrense - ผู้นำกองทัพ, ผู้นำเหล่าทัพ, ผู้บัญชาการ, ผู้บัญชาการกองทัพ, แม่ทัพ - เจ้าหน้าที่ของกองทัพoficial - peme, policía militar - agregado naval - naval commander (en) - เจ้าหน้าที่กองทัพเรือoficial de marina - หน่วยรบพิเศษของสหรัฐ - เจ้าหน้าที่ทหารชั้นประทวนsuboficial - occupier (en) - ผู้รักษาสันติภาพ - หัวหน้าสารวัตรทหารcapitán preboste - กองหนุน, ทหารกองหนุนreservista, reservistas - ทหารช่างzapador - ทหารช่างminador - Section Eight (en) - ทหาร, ทหารกองประจำการ, ทหารชาย, ทหารประจำกองทัพ, ทหารในกองทัพmilitar - คนเลี่ยงงาน, ผู้หลีกเลี่ยงdesaplicado, flojo, gandul, maula, picure, remolón, zángano - sprog (en) - นักสืบ, สปาย, สายลับagente secreto, atalayador, atalayadora, espía, topo - oficial del estado mayor - คนงานที่หยุดงานประท้วงhuelguista - ผู้ใต้บังคับบัญชา, ร้อยโทalférez, teniente - ผู้ก่อการร้าย - ทหารอาสาสมัคร, พลทหารอาสาสมัครvoluntario - warrant officer (en) - weekend warrior (en) - ทุนช่วยเหลือจากต่างประเทศayuda a los países en desarrollo - government issue, issue, military issue (en) - การพร้อมเพรียง, การเตรียมพร้อม, ความพร้อม, สภาพความพร้อมdisponibilidad - ยศ - flag rank, grade du porte-drapeau (en) - spit and polish (en) - ผ่านpase - ช่วงลากิจpermiso - วันซ้อมรบ - กินที่โรงอาหารประจำกลุ่ม - break (en) - การจัดหาที่พักให้ทหาร, จัดค่ายพักชั่วคราว, จัดหาที่พักให้acuartelar, alojar - แยกเป็นหน่วยเล็ก - redoubt (en) - Marines (en) - กองกำลังพันธมิตร - กองกำลังฝ่ายตรงข้าม, กองกำลังศัตรู - ซึ่งไม่ปฏิบัติการทางทหาร[Domaine]

armadas (n.f.p.) • FAS (n.) • fuerza armada (n.f.) • fuerzas armadas (n.f.p.) • las fuerzas armadas (n.) • militar (n.m.) • กองทัพ (n.) • พลเดินเท้า

-

 


   Publicidad ▼