» 

diccionario analógico

administration (en)[Domaine]

OrganizationalBoard (en)[Domaine]

asociación, comunidad, corporación, cuerpoelin, joukko, ryhmä[Hyper.]

arreglar, facilitar, ordenar, poner en orden, suministrarorganisoida, saada kuntoon - crear, dirigir, discurrir, idear, imaginar, inventar, maquinar, organizar, pensar, planear, tramar, tramar, maquinarharjoittaa, hoitaa, järjestää, johtaa, junailla, organisoida, suunnitella, toteuttaa - administrar, gestionar, llevarhallinnoida, hallita, hoitaa, johtaa, toimia managerina - organizarjärjestää, organisoida - muodostaa, organisoida[Dérivé]

administración, Administración pública, autoridad, autoridades, fuerza, gobierno, mando, régimen, reinadohallintojärjestelmä, hallitus, hallituskausi, hallitustapa, valta, valta-aika, valtiojohto, valtioneuvosto, viranomainen, viranomaiset[Desc]

hallintoneuvosto, kaavoituslautakunta, neuvottelukunta, rakennuslautakunta, suunnittelulautakunta[membre]

kuuria - jefazovaliojoukko - ejecutivo, poder ejecutivotoimeenpaneva elin, viranomainen - judicaturatuomarikunta - kreivikunnanvaltuusto - oficialidadhallituksen virkamies, virkakoneisto - consejo de administración, directivo, gestión, junta directivahallinto, johto - administraciónhallinto, johto[Spéc.]

administrativa, administrativoadministratiivinen, hallinnollinen - arreglar, facilitar, ordenar, poner en orden, suministrarorganisoida, saada kuntoon - crear, dirigir, discurrir, idear, imaginar, inventar, maquinar, organizar, pensar, planear, tramar, tramar, maquinarharjoittaa, hoitaa, järjestää, johtaa, junailla, organisoida, suunnitella, toteuttaa - administrar, gestionar, llevarhallinnoida, hallita, hoitaa, johtaa, toimia managerina - organizarjärjestää, organisoida - muodostaa, organisoida[Dérivé]

jerarquíaarvojärjestys, hierarkia, nokkimisjärjestys[Desc]

administración (n.) • administración pública (n.) • gerencia (n.f.) • gobierno (n.m.) • hallinto (n.) • hallitus (n.) • järjestö (n.) • johto (n.) • johtoelin (n.) • laitos (n.) • organisaatio (n.) • päällystö (n.)

-

 


   Publicidad ▼