» 

diccionario analógico

administration (en)[Domaine]

OrganizationalBoard (en)[Domaine]

apparaat, instantie, lichaam, massa, menigte, orgaan, organisatieasociación, comunidad, corporación, cuerpo[Hyper.]

in orde brengen, in orde maken, ordenen, organiseren, overkoepelen, uitgaanarreglar, facilitar, ordenar, poner en orden, suministrar - bedenken, bewerkstelligen, drijven, instrumenteren, orkestreren, uitdenken, uitkienen, uitknobbelen, uitvinden, verzinnencrear, dirigir, discurrir, idear, imaginar, inventar, maquinar, organizar, pensar, planear, tramar, tramar, maquinar - administreren, beheren, bestieren, besturen, leiden, managenadministrar, gestionar, llevar - organiserenorganizar - organiseren[Dérivé]

autoriteit, autoriteiten, bestuur, bewind, gezag, gezagsdragers, gouvernement, heerschap, landsregering, overheid, regering, regiem, regime, troonadministración, Administración pública, autoridad, autoridades, fuerza, gobierno, mando, régimen, reinado[Desc]

adviescollege, adviescommissie, planbord, schoonheidscommissie, welstandscommissie[membre]

Curia (en) - jefazo - uitvoerende machtejecutivo, poder ejecutivo - justitiejudicatura - county council (en) - overheidspersoneeloficialidad - administratie, bedrijfspolitiek, bedrijfsvoering, directie, directielid, leiding, managementconsejo de administración, directivo, gestión, junta directiva - beheeradministración[Spéc.]

administratief, bestuurlijk, bestuurs-administrativa, administrativo - in orde brengen, in orde maken, ordenen, organiseren, overkoepelen, uitgaanarreglar, facilitar, ordenar, poner en orden, suministrar - bedenken, bewerkstelligen, drijven, instrumenteren, orkestreren, uitdenken, uitkienen, uitknobbelen, uitvinden, verzinnencrear, dirigir, discurrir, idear, imaginar, inventar, maquinar, organizar, pensar, planear, tramar, tramar, maquinar - administreren, beheren, bestieren, besturen, leiden, managenadministrar, gestionar, llevar - organiserenorganizar - organiseren[Dérivé]

pikordejerarquía[Desc]

administración (n.) • administración pública (n.) • administratie (n.f.) • beheer (n.) • gerencia (n.f.) • gobierno (n.m.) • landsregering (n.) • overheidsdienst (n.m.) • regering (n.)

-