Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

orderçeşit, cins, takım[membre]

class Schizomycetes, Schizomycetes - class Cyanobacteria, class Cyanophyceae, Cyanophyceae - class Sarcodina, SarcodinaSarcodina, Sarcodina sınıfı - Actinopoda, subclass Actinopoda - Rhizopoda, subclass RhizopodaRhizopoda, Rhizopoda altsınıfı - Ciliata, Ciliophora, class Ciliata, class Ciliophora - Infusoria, subclass Infusoriahaşlamlılar - Chrysophyceae, class Chrysophyceae, class Heterokontae, Heterokontae - class Xanthophyceae, Xanthophyceae - Bacillariophyceae, class Bacillariophyceae, class Diatomophyceae, Diatomophyceae - class Phaeophyceae, Phaeophyceae - class Cyclosporeae, Cyclosporeae - class Euglenophyceae, Euglenophyceae - Chlorophyceae, class Chlorophyceae - class Ulvophyceae, Ulvophyceae - Charophyceae, class Charophyceae - class Rhodophyceae, Rhodophyceae - class Flagellata, class Mastigophora, Flagellata, Mastigophora - subclass Zoomastigina, Zoomastigina - Phytomastigina, subclass Phytomastigina - class Cryptophyceae, Cryptophyceae - class Sporozoa, Sporozoasporlular - subclass Telosporidia, Telosporidia - Acnidosporidia, subclass Acnidosporidia - Cnidosporidia, subclass Cnidosporidia - Ascidiaceae, class Ascidiaceae - class Thaliacea, Thaliacea - Agnatha, superclass Agnatha - Gnathostomata, superclass Gnathostomata - class Placodermi, Placodermi - Chondrichthyes, class ChondrichthyesChondrichthyes, Chondrichthyes sınıfı - Holocephali, subclass Holocephali - Elasmobranchii, Selachii, subclass Elasmobranchii, subclass SelachiiElasmobranchii, Elasmobranchii sınıfı, Selachii, Selachii altsınıfı - Aves, class Aveskuşlar, kuşlar sınıfı - Archaeornithes, subclass Archaeornithes - amphibia, amphibian, class AmphibiaAmphibia, Amphibia sınıfı - class Reptilia, ReptiliaReptilia, Reptilia sınıfı - Anapsida, subclass AnapsidaAnapsida, Anapsida altsınıfı - Lepidosauria, subclass LepidosauriaLepidosauria, Lepidosauria altsınıfı - Archosauria, subclass ArchosauriaArchosauria, Archosauria altsınıfı - subclass Synapsida, Synapsida - Chelicerata, superclass ChelicerataChelicerata, Chelicerata üstsınıfı - Arachnida, class ArachnidaArachnida, Arachnida sınıfı - superclass Myriapoda - class Pauropoda, Pauropoda - class Symphyla, Symphyla - class Tardigrada, Tardigrada - Chilopoda, class Chilopoda - class Mammalia, MammaliaMammalia, Mammalia sınıfı - Prototheria, subclass PrototheriaPrototheria, Prototheria altsınıfı - Pantotheria, subclass Pantotheria - Metatheria, subclass MetatheriaMetatheria, Metatheria altsınıfı - Eutheria, subclass EutheriaEutheria, Eutheria altsınıfı - class Hyalospongiae, Hyalospongiae - class Scyphozoa, Scyphozoa - class Hydrozoa, Hydrozoa - Actinozoa, Anthozoa, class Actinozoa, class Anthozoa - class Nuda, Nuda - class Tentaculata, Tentaculata - class Turbellaria, Turbellaria - class Trematoda, Trematoda - Cestoda, class CestodaCestoda, Cestoda sınıfı - Aphasmidia, class Aphasmidia - class Phasmidia, Phasmidia - Archiannelida, class Archiannelida - class Oligochaeta, OligochaetaOligochaeta, Oligochaeta sınıfı - class Polychaeta, Polychaeta - class Hirudinea, HirudineaHirudinea, Hirudinea sınıfı - class Scaphopoda, Scaphopoda - class Gasteropoda, class Gastropoda, Gasteropoda, GastropodaGasteropoda, Gasteropoda sınıfı, Gastropoda, Gastropoda sınıfı - Opisthobranchia, subclass Opisthobranchia - Amphineura, subclass Amphineura - class Polyplacophora, Polyplacophora - Bivalvia, class Bivalvia, class Lamellibranchia, class Pelecypoda, LamellibranchiaBivalvia, Bivalvia sınıfı, Lamellibranchia, Lamellibranchia sınıfı, Pelecypoda, Pelecypoda sınıfı - Cephalopoda, class CephalopodaCephalopoda, Cephalopoda sınıfı - Dibranchia, Dibranchiata, subclass Dibranchia, subclass DibranchiataDibranchia, Dibranchia altsınıfı, Dibranchiata, Dibranchiata altsınıfı - class Crustacea, CrustaceaCrustacea, Crustacea sınıfı - Entomostraca, subclass Entomostraca - Branchiopoda, subclass Branchiopoda - Copepoda, subclass Copepoda - Ostracoda, subclass Ostracoda - Cirripedia, subclass Cirripedia - class Onychophora, Onychophora - class Hexapoda, class Insecta, Hexapoda, InsectaHexapoda, Hexapoda sınıfı, Insecta, Insecta sınıfı - Exopterygota, Hemimetabola, subclass Exopterygota - Asteroidea, class Asteroidea - class Ophiuroidea, Ophiuroidea - Ophiurida, subclass Ophiurida - Euryalida, subclass Euryalida - class Echinoidea, EchinoideaEchinoidea, Echinoidea sınıfı - class Crinoidea, Crinoidea - class Holothuroidea, Holothuroidea - Hominoidea, superfamily Hominoidea - Channidae, class Channidae - class Osteichthyes, OsteichthyesOsteichthyes, Osteichthyes sınıfı - Crossopterygii, subclass Crossopterygii - Dipnoi, subclass Dipnoi - subclass Teleostei, TeleosteiTeleostei, Teleostei altsınıfı - Anthoceropsida, class Anthoceropsida - Bryopsida, class Bryopsida, class Musci, Musci - class Hepaticae, class Hepaticopsida, Hepaticae, Hepaticopsida - class Gymnospermae, division Gymnospermophyta, Gymnospermae, GymnospermophytaGymnospermae, Gymnospermae sınıfı, Gymnospermophyta, Gymnospermophyta bölümü - class Gnetopsida, Gnetophyta, Gnetophytina, Gnetopsida, subdivision Gnetophytina - class Cycadopsida, Cycadophyta, Cycadophytina, Cycadopsida, subdivision Cycadophyta, subdivision Cycadophytina - class Pteridospermopsida, Pteridospermopsida - class Coniferopsida, Coniferophyta, Coniferophytina, Coniferopsida, subdivision Coniferophytina - class Pinopsida, Pinophytina, Pinopsida, subdivision Pinophytina - class Taxopsida, subdivision Taxophytina, Taxophytina, Taxopsida - class Ginkgophytina, class Ginkgopsida, Ginkgophytina, Ginkgopsida, subdivision Ginkgophyta, subdivision Ginkgophytina - Angiospermae, Anthophyta, class Angiospermae, division Anthophyta, division Magnoliophyta, MagnoliophytaAngiospermae, Angiospermae sınıfı, Anthophyta, Magnoliophyta - class Dicotyledonae, class Dicotyledones, class Magnoliopsida, Dicotyledonae, Dicotyledones, MagnoliopsidaDicotyledonae, Dicotyledones, Dicotyledones sınıfı, Magnoliopsida, Magnoliopsida sınıfı - Magnoliidae, ranalian complex, subclass Magnoliidae - class Liliopsida, class Monocotyledonae, class Monocotyledones, Liliopsida, Monocotyledonae, MonocotyledonesLiliopsida, Liliopsida sınıfı, Monocotyledonae, Monocotyledonae sınıfı, Monocotyledones, Monocotyledones sınıfı - Alismatidae, subclass Alismatidae - Arecidae, subclass ArecidaeArecidae, Arecidae altsınıfı, Arecidae alt sınıfı - Commelinidae, subclass CommelinidaeCommelinidae, Commelinidae altsınıfı, Commelinidae alt sınıfı - Caryophyllidae, subclass Caryophyllidae - Asteridae, subclass AsteridaeAsteridae, Asteridae altsınıfı, Asteridae alt sınıfı - Rosidae, subclass RosidaeRosidae, Rosidae altsınıfı, Rosidae alt sınıfı - Hamamelidae, subclass Hamamelidae - Dilleniidae, subclass DilleniidaeDilleniidae, Dilleniidae alt sınıfı - Liliidae, subclass Liliidae - class Zygomycetes, Zygomycetes - class Myxomycetes, Myxomycetes - Acrasiomycetes, class Acrasiomycetes - class Oomycetes, Oomycetes - Chytridiomycetes, class Chytridiomycetes - class Eumycetes, Eumycetes - class Deuteromycetes, Deuteromycetes - Basidiomycetes, class Basidiomycetes - Homobasidiomycetes, subclass Homobasidiomycetes - Heterobasidiomycetes, subclass Heterobasidiomycetes - class Hymenomycetes, Hymenomycetes - Ascomycetes, class Ascomycetes - Euascomycetes, subclass Euascomycetes - class Hemiascomycetes, Hemiascomycetes - class Plectomycetes, Plectomycetes - class Pyrenomycetes, Pyrenomycetes - Discomycetes, subclass Discomycetes - class Gasteromycetes, class Gastromycetes, Gasteromycetes, GastromycetesGasteromycetes, Gasteromycetes sınıfı, Gastromycetes, Gastromycetes sınıfı - class Tiliomycetes, Tiliomycetes - class Filicinae, class Filicopsida, Filicinae, Filicopsida - class Psilopsida, class Psilotatae, Psilopsida, Psilotatae - class Equisetatae, class Sphenopsida, Equisetatae, Sphenopsida - class Lycopodiate, class Lycopsida, Lycopodiate, Lycopsida - class Lycopodineae, Lycopodineae - class Larvacea, Larvacea - class Diplopoda, class Myriapoda, Diplopoda, Myriapoda - Malacostraca, subclass MalacostracaMalacostraca, Malacostraca altsınıfı[Spéc.]

assort, class, classify, divide, separate, sort, sort out, subsumeayırmak, bölümlendirmek, kategorize etmek, seçip ayırmak, sınıflamak, sınıflandırmak, tasnif etmek - classify, relegatedüşürmek[Dérivé]

class (n.) • sınıf (n.)

-

 


   Publicidad ▼