» 

diccionario analógico

lahko, laji, luokkaordre[membre]

bakteerit, Schizomycetes-luokka - Cyanobacteria-luokka, Cyanophyceae, Cyanophyceae-luokka, sinilevätcyanophyceae - Sarcodina, Sarcodina-luokkaSarcodina - Actinopoda, aliluokka Actinopodaactinopoda, actinopode - juurieläimet, Rhizopoda-alaluokkaLes rhizopodes, Rhizopoda - Ciliata, Ciliata-luokka, Ciliophora, Ciliophora-luokka, ripsieläimetciliophora - Infusoria, Infusoria-alaluokka - Chrysophyceae, Chrysophyceae-luokka, Heterokontae-luokka, kultaruskeat levät - Keltalevät, luokka keltalevät, Xanthophyceae - Diatomophyceae, luokka Bacillariophyceae, luokka Diatomophyceae, piileväbacillariophyceae - Phaeophyceae-luokka, ruskolevät - Cyclosporeae, Cyclosporea-luokka - Euglenophyceae-luokka, silmälevät - Chlorophyceae, Chlorophyceae-luokka, viherlevätchlorophyceae - Ulvophyceae, Ulvophyceae luokkaulvophyceae, Ulvophycées - Charophyceae, Charophyceae-luokka - Rhodophyceae, Rhodophyceae-luokka - Flagellata, Flagellata-luokka, Mastigophora, Mastigophora-luokkamastigophora - Osalahko Zoomastigina, Zoomastigina - Phytomastigina, Phytomastigina-alaluokka - Cryptophyceae, Cryptophyceae-luokkacryptophyceae - luokka Sporozoa, sporotsooisporozoa - alaluokka Telosporidia, Telosporidia - Acnidosporidia, aliluokka Acnidosporidia - Cnidosporidia, Cnidosporidia-alaluokka - luokka Ascidiacea, meritupet - salpat, Thaliacea-luokkathaliacea, thaliacée - Agnatha, leuattomat kalat, yliluokka Agnathaagnathe - Gnathostomata, Leualliset selkärankaiset, yläluokka Gnathostomata, yläluokka Leualliset selkärankaisetgnathostomata, Gnathostomes - panssarikalat, Placodermi-luokkaPlacoderme, placodermes, placodermi - Chondrichthyes, Chondrichthyes-luokka, rustokalatchondrichthyens, chondrichthyes, chondrichtyens, poissons cartilagineux - Holocephali-alaluokka, koppapäisetholocephali - Elasmobranchii-alaluokka, leveäsuiset, Selachii-alaluokkaelasmobranchii, sélachii - linnut, luokka Aves, luokka Linnutles oiseaux - aliluokka Archaeornithes, Archaeornithesarchaeornithe, archéornithe - luokka Amphibia, sammakkoeläimet, sammakkoeläinamphibien - matelijat, Reptilia-luokkaclasse des reptiles, reptilia - aliluokka Anapsida, Anapsida, anapsiditanapsida - Lepidosauria, Osalahko Lepidosaurialepidosauria, lépidosaurien, lépidosauromorphe - aliluokka Archosauria, Archosauria, arkosauritarchosauria - alaluokka Synapsida, synapsiditsynapsida, synapsides - Chelicerata, Chelicerata-yläluokka, leukakoukullisetchelicerata, chélicérates - Arachnida, hämähäkkieläimet, luokka Arachnidaarachnida, arachnide, arachnides - yläluokka Myriapodamyriapode - harvajalkaiset, Pauropoda-luokkapauropoda, pauropodes - luokka Symphyla, sokkojuoksiaisetgenre des Symphyla, Symphyla, symphyle - karhukaiset, luokka Tardigradaclasse des tardigrades, oursons d'eau, tardigrada - Chilopoda, Chilopoda-luokka, juoksujalkaisetchilopoda - Mammalia-luokka, nisäkkäätmammifère - Prototheria, Prototheria-alaluokkaprototheria, protothérien, protothériens - Pantotheria, Pantotheria-alaluokka - Metatheria-alaluokka, pussieläimetmétathérien - Eutheria-alaluokka, istukkanisäkkääteuthérien - Hyalospongiae, Hyalospongiae-luokka - Scyphozoa, Scyphozoa-luokkascyphozoa - Hydrozoa-luokka, polyyppieläimethydrozoa, hydrozoaires - Actinozoa, Anthozoa, korallieläimet, luokka Actinozoa, luokka Anthozoaanthozoa, anthozoaire, anthozoaires - myssymaneetit, myssymaneettien luokka - Tentaculata, Tentaculata-lajitentaculata, tentaculate - Turbellaria, Turbellaria-luokkaturbellaria, Turbellariés - Trematoda, Trematoda-luokkatrematoda, trématodes - Cestoda, Cestoda-luokka, heisimadotCestoda - Aphasmidia, luokka Aphasmidia - Phasmidia, Phasmidia-luokka - Archiannelida, luokka Archiannelida - harvasukasmadot, harvasukasmatojen alaluokkaoligochaeta, ver de terre - monisukasmadot, Polychaeta-luokkapolychaeta - Hirudinea-luokka, juotikkaatHirudinea - hammaskotilot, Scaphopoda-luokkascaphopoda - Kotilot, luokka Kotilotgastéropode, gastéropodes, gastropoda - takakiduskotiloiden alaluokka, takakiduskotilotopisthobranches, opisthobranchia - alaheimo Amphineura, alkunilviäiset, Amphineura - nivelkotilot, Polyplacophora-luokkapolyplacophora - Bivalvia, Lamellibranchia, luokka Bivalvia, luokka Lamellibranchia, luokka Pelecypodabivalves, Bivalvia - Cephalopoda, Cephalopoda-luokka, pääjalkaisetCephalopoda, céphalopodes - Dibranchia, Dibranchia-alaluokka, Dibranchiata-alaluokka, kaksikiduksiset - äyriäiset, Crustacea, Crustacea-luokkacrustacé - Entomostraca, Entomostraca-alaluokka - Branchiopoda-alaluokka, kidusjalkaisetbranchiopoda, branchiopode - Copepoda, Copepoda-alaluokka, hankajalkaisetcopepoda - raakkuäyriäiset, raakkuäyriäisten alaluokkaostracoda, ostracode - Cirripedia, Cirripedia-alaluokka, siimajalkaisetcirripedia - käsnäjalkaiset, käsnäjalkaisten luokkaonychophora - Hexapoda-alajakso, hyönteiset, Insecta-luokka, kuusijalkaisetHexapoda, hexapode, insecta, insecte - Exopterygota, Exopterygota-alaluokka, HemimetabolaExopterygota - luokka meritähdet, meritähdetasteroidea, étoiles de mer - käärmetähdet, käärmetähtien luokkaophiuroidea - Ophiurida, Ophiurida-alaluokkaophiurida - Euryalida, Euryalida-alaluokka - Echinoidea-luokka, merisiilitechinoidea - Crinoidea, Crinoidea-luokka, krinoidit, merililjatcrinoidea - Holothuroidea-luokka, merimakkaratholothurie, holothuroidea - Hominoidea, Hominoidea-yläheimohominoidea, hominoïdes - Channidae, Channidae-luokkachannidae, têtes-de-serpent - luukalat, luukalojen luokkaostéichthyen, Ostéichthyens, osteichthyes - Crossopterygii, Crossopterygii-alaluokka - Dipnoi-alaluokka, keuhkokalatdipnoi - alaluokka Teleostei, varsinaiset luukalattéléostéen, téléostéens, teleostei - Anthoceropsida, luokka Anthoceropsida - aitosammalet, Bryopsida-luokka, Musci-luokkabryopsida, musci - Hepaticae, luokka Hepaticopsida, maksasammalhepaticae - Gymnospermae, Gymnospermophyta, kaari Gymnospermophyta, luokka Gymnospermaegymnospermae - alakaari Gnetophytina, Gnetophyta, Gnetophytina, Gnetopsida, luokka GnetopsidaGnetales, Gnétales, Gnétophytes, gnetopsida - Cycadophyta, Cycadophyta-alakaari, Cycadophytina, Cycadophytina-alakaari, Cycadopsida, Cycadopsida-luokka, käpypalmutcycadopsida - Pteridospermopsida, Pteridospermopsida-luokkapteridospermopsida - Coniferophyta, Coniferophytina, Coniferophytina-alakaari, Coniferopsida, Coniferopsida-luokka, havupuutconiferophyta, coniferopsida - havupuut, paljassiemeniset, Pinophytina-alakaari, Pinopsida-luokkapinopsida - alakaari Taxophytina, luokka Taxopsida, marjakuuset - alakaari Ginkgophyta, alakaari Ginkgophytina, Ginkgophytina, Ginkgopsida, luokka Ginkgophytina, luokka Ginkgopsidaginkgophyta - Anthophyta, kaari koppisiemeniset, kaari siemenkasvit, koppisiemeniset, koppisiemenisten luokka, luokka Angiospermae, Magnoliophyta, siemenkasvitAngiospermae, magnoliophyta - Dicotyledonae, Dicotyledonae-luokka, Dicotyledones-luokka, kaksisirkkaiset, Magnoliopsida-luokkadicotylédone, magnoliopsida - Magnoliidae, Magnoliidae-alaluokka, ranalian complexMagnoliidae, magnoliidé - Liliopsida-luokka, Monocotyledonae-luokka, Monocotyledones-luokka, yksisirkkaisetliliopsida - aliluokka Alismatidae, Alismatidaealismatidae - aliluokka Arecidae, Arecidaearecidae - Commelinidae, Commelinidae-alaluokkacommelinidae - Caryophyllidae, Caryophyllidae-alaluokkaCaryophyllidae - alaluokka Asteridae, AsteridaeAsteridae, sous-classe des astéridées - Rosidae, Rosidae-alaluokkarosidae - Hamamelidae, lahko Hamamelidae - Dilleniidae, Dilleniidae-alaluokkadilleniidae - alaluokka Liliidae, Liliidaeliliidae - luokka Zygomycetes, Zygomyceteszygomycetes - limasienet, limasienten luokkamyxomycetes - Acrasiomycetes, luokka Acrasiomycetes - munasienet, munasienten luokkaoomycetes - Chytridiomycetes, Chytridiomycetes-luokka, piiskasiimasienetchytridiomycetes - aitosienet, Eumycetes-luokka - Deuteromycetes, Deuteromycetes-luokka, mitosporiset sienet - itiökantaiset, luokka Itiökantaisetbasidiomycetes - Homobasidiomycetes, Homobasidiomycetes-alaluokka - Heterobasidiomycetes, Heterobasidiomycetes-alaluokka - avokantaiset, Hymenomycetes-luokka - kotelosienet, luokka Kotelosienetascomycète - askomykeetit, Euascomycetes-alaluokka - Hemiascomycetes, Hemiascomycetes-luokkahemiascomycetes - Plectomycetes, Plectomycetes-luokkaplectomycète - Pyrenomycetes, Pyrenomycetes-luokkapyrénomycète - Discomycetes-alaluokka, kotelomaljaiset - Gasteromycetes, Gastromycetes, luokka Gasteromycetes, luokka Gastromycetes - Tiliomycetes, Tiliomycetes-luokka - Filicinae, Filicinae-luokka, Filicopsida, Filicopsida-luokkafilicopsida - Psilopsida, Psilopsida-luokka, Psilotatae, Psilotatae-luokka - Equisetatae, kortekasvit, kortemaiset, luokka Equisetatae, luokka Sphenopsida, Sphenopsida - liekokasvit, Lycopodiate-luokka, Lycopsida-luokka - Lycopodineae, Lycopodneae-luokka - Larvacea, luokka pyrstökkäät, Pyrstökkäätclasse des Larvacés, larvacea, larvacés - Diplopoda-luokka, kaksoisjalkaiset, Myriapoda-luokka, tuhatjalkaisetmyriapoda, myriapodes - kuoriäyriäiset, Malacostraca-luokkaMalacostraca[Spéc.]

erotella, jaotella, jäsentää , lajitella, luokitella , luokittaa, ryhmittää, valikoidaclasser, classifier, subsumer, trier - luokitella, siirtääreléguer[Dérivé]

classe (n.f.) • luokka (n.)

-