» 

diccionario analógico

domain, world (en) - age class (en) - agriculturaboerenbedrijf, landbouwbedrijf - cofradía, confraternidad, fraternidad, hermandadbroederschap, confrérie, confrèrie, corps, studentencorps - estate, estate of the realm, the three estates (en) - clase obrera, proletariado, proletariosarbeidersklasse, Labour, proletariaat - lower class, underclass (en) - burguesía, clase mediabourgeoisie, burgerij, burgerstand, middengroep, middenklasse, middenstand - booboisie (en) - comúnburgerij, burgerstand - campesinado, campesinos, población rural, villanajeboerenbevolking, plattelanders, plattelandsbevolking - mujeres mundanasdemi-mondaine, demi-monde - bajos fondos, hampadodenrijk, milieu, onderwereld, penoze - yeomanry (en) - castakaste - castakaste - alta sociedad, buena sociedad, clase alta, clase superiorbeau-monde, bovenlaag, elite, hogere stand, voorname stand - ninja (en) - firing line (en) - immigrant class (en) - center, centre (en) - old school (en) - mercado, mercado de consumoafzetgebied, afzetmarkt, markt - ambachtslui ''m, gilde, kunstindustrie, kunstnijverheid, stielmannen ''m, vaklui ''m - fair sex, woman, womanhood (en) - familia, tribustam, volksstam[Spéc.]

clasificar, encasillar, separarbeschouwen als, classificeren, clusteren, groeperen, indelen, klasseren, onderbrengen, plaatsen in, rangschikken, rubriceren, sorteren, uitspitten, uitzoeken - relegardegraderen - класов (bg)[Dérivé]

capa (n.f.) • clase (n.f.) • clase social (n.) • condición (n.f.) • eersteklas (n.) • estrato social (n.m.) • kl. (n.) • klas (n.f.) • klasse (n.f.) • laag (n.f.) • maatschappelijke klasse (n.) • rango (n.m.) • stand (n.m.)

-