» 

diccionario analógico

cavalcade, pageant, procession, suitefelvonulás - pharmacopoeiagyógyszerkönyv - string - wardroberuhatár - wardroberuhatár - population, universe - armamentarium - art collection - backlogrestancia - battery - block - book, rule book - bottle collection - bunch, caboodle, lot - coin collection - collage - contenttartalom - ensemble, tout ensemble - corpus - crop - tenantrykisbérlők - findings - pack - deal, handkártyaleosztás, leosztás - long suit - stamp collection - statuary - aggregate, grand total, sum, summation, sum total, totalösszes, végösszeg - agglomeration - gimmickry - nuclear club - agglomerate, cumulation, cumulus, heap, mound, pilehalom - mass - combinationegyesítés - congregation - hit parade - Judaica - kludge - bookcase, library, program library, subroutine library - librarykönyvtár - mythologymitológia - biology, biota - fauna, zoologyállatvilág - petting zoo - set - Victoriana - category, class, familycsalád, kategória, osztály - job lot - bundle, package, packet, parcelcsomag - defence, defense, defense lawyers, defense team, the defencea védelem, védekezés - indictment, prosecution - plantingültetvény - signagejelzőberendezés, szemafor - GAAP, generally accepted accounting principles - pantheon - Free World - the Third World, Third Worlda harmadik világ - EuropeEurópa - AsiaÁzsia - North America - Central America - South America - Oort cloud - galaxyhírességek - extragalactic nebula, galaxycsillagváros, galaxis - fleet, flotillahajóhad - fleet - fleet - fund, repertoire, repertorykészlet - repertoire, repertory - assortment, miscellanea, miscellany, mixed bag, mixture, motley, potpourri, range, range of products, salmagundi, selection, smorgasbord, varietyválaszték - batch, clutch - batch - rogue's gallery - exhibition, expo, expositionkiállítás - convoykísérőhajó, konvoj - trafficforgalom - air power, aviation - botany, flora, vegetationnövényvilág, növényzet - jurisprudence, law, legislationjog - menagerie - data, informationadatok - ana - letters, mail, postposta - treasure, treasury - treasure trove - troponomy, troponymy - smithereensszilánkok - book - flagging - flinders - herbarium - Nag Hammadi, Nag Hammadi Library - trinketry - Magi, Wise Men[Spéc.]

collector - assemble, bring together, get together, piece, piece together, put together, set up, tack, tack togetherösszeállít - accumulate, amass, collect, compile, hoard, pile up, roll up, run upadósságot csinál, felhalmoz[Dérivé]

accumulation (n.) • aggregation (n.) • assemblage (n.) • collecting (n.) • collection (n.) • gyűjtemény (n.) • készlet (n.) • piling up (n.) • sorozat (n.)

-