Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

ชื่อค่ายเพลง[Spéc.]

อะเซบิวโทลอล - alprazolam, Xanax (en) - ทีโอฟิลลีน - ampicilinaแอมพิซิลลิน - ยาแอมริโนน - ácido acetilsalicílico, aspirina, aspirinarยาแอสไพริน, อะซีทิลซาลิไซลิกแอซิด, แอสไพริน - เซฟาดรอกซิล - เซโฟเพอราโซน - เซโฟแทกซีม - เซฟตาซิดีม - เซฟไตรอะโซน - ซีลีค็อกซิบ - เซฟาเลกซิน - cefalosporinaเซฟาโลสปอริน - บาคอล, ยาบาคอล - ยาคลอแรมบิวซิล - โคลร์ไดอะซีพอกไซด์ - clorotiacidaโคลโรไทเออไซด์ - คลอร์เฟนิรามีน มาลีเอต - clorpromacinaโคลร์โพรมาซีน - aureomicinaคลอร์เตตราไซคลีน - ซิมีไทดีน - ซิโพรฟลอกซาซิน, ไซโปรฟลอกซาซิน - ยาคลอไฟเบรต - คลอมิฟีน - โคลนิดีน - ยาเพลวิกซ์ - ไซโคลเบนซาพรีน - ไซโปรเฮปตาดีน - ดีโคลไมซิน, ยาดีโคลไมซิน - sulfato de dextroanfetaminaเด็กซ์โตรแอมเฟตามีนซัลเฟต - ยาแวเลี่ยม - ยาไดอะซอกไซด์ - Cataflam, diclofenac potassium (en) - diclofenac sodium, Voltaren (en) - ยาไดคลอกซาซิลลิน, ยาไดนาเพน, ไดคลอกซาซิลลิน - diflunisal, Dolobid (en) - digoxin, Lanoxin (en) - ดิลไทอาเซม - ไดเมนไฮดริเนต - Dilantin, diphenylhydantoin, phenytoin, phenytoine (en) - ยาแอนเทบิวส์ - อีนาลาพริน - ยาเอ็นเคไนด์ - enflurane, Ethrane (en) - eritromicinaยาอิริโทรมัยซิน, อิริโทรมัยซิน - Brevibloc, esmolol (en) - เอสตาโซแลม - เอ็นเบรล - Edecrin, ethacrynic acid (en) - ยาเอทคอลวินอล, เอทคอลวินอล - Emeside, ethosuximide, Zarontin (en) - etodolac, Lodine (en) - ฟาโมไทดีน - rotuladorปากกาเมจิก, เมจิก - ฟีโนโพรเฟน - ยาเฟลเคไนด์ - ยาบรรเทาอาการหดหู่, ยาโพรแซค, ยาโพแซค - Dalmane, flurazepam, flurazepam hydrochloride (en) - Ansaid, flurbiprofen (en) - fluvastatin, Lescol (en) - furosemide, Lasix (en) - ยาโลปิด - เจนตามัยซิน - ยาไกลพิไซด์, ไกลพิไซด์ - กลูเตทิไมด์ - ไกลบิวไรด์ - griseofulvinaกริซิโอฟูลวิน - กัวนาเบนซ์ - Haldol, haloperidol (en) - Esidrix, hydrochlorothiazide, HydroDIURIL, Microzide (en) - ยาไฮโดรมอร์โฟน, ไฮโดรมอร์โฟน, ไฮโดรมอร์โฟนไฮโดรคลอไรด์ - hydroxychloroquine, Plaquenil (en) - Atarax, hydroxyzine, hydroxyzine hydrochloride, Vistaril (en) - ibuprofenoไอบูโปรเฟน - Imavate, imipramine, impramine hydrochloride, Tofranil (en) - indapamide, Lozal (en) - Indocin, indometacin, indomethacin (en) - อินฟลิกไซแม็บ - Atrovent, ipratropium bromide (en) - isocarboxazid, isocarboxazide, Marplan (en) - ไอโซไนอะซิด - ยาไอโซโปรเทรีนอล - Isordil, isosorbide (en) - itraconazole, Sporanox (en) - กานาไมซิน - คีโตโปรเฟน - ketorolac, Torodal (en) - Acular, ketorolac tromethamine, Toradol (en) - Kinetoscope (en) - เลฟฟลูโนไมด์ - ลีวาลลอร์แฟน - ไลโดเคน - lincomicinaลินโคมัยซิน - ลิซิโนพริล - ลอแรสเซอแพม - โลเวอสแตทิน - loxapine, Loxitane (en) - mannitol, Osmitrol (en) - มีคลิซีน - เมโคลฟีนาเมต - ยาเมลฟาแลน - clorhidrato de meperidinaมีเปอริดีน, ยามีเปอริดีน - mephenytoin, Mesantoin (en) - ยาเมโฟบาร์บิทอล, เมโฟบาร์บิทอล - Equanil, Meprin, meprobamate, Miltown (en) - เมอร์แคปโตพิวริน - เมตาโพรทีรีนอล - ยาเมตฟอร์มิน, เมตฟอร์มิน - ยาเมทาควาโลน, เมทาควาโลน - เมตทาบิทัล, เมทาร์บิทัล - ยายูเร็ก, ยาเมเทนามีน, ยาแมนดีลาไมน์, เมเทนามีน - โรแบกซิน - ยาเมทิลโดพา - ยาไรทาลิน - ยามีโทรนิดาโซล - ยาเมกซิทิล - miconazole, Monistat (en) - ไมดาโซแลม - Argyrol, mild silver protein (en) - มิโนไซคลีน - มิทราซิน - ไมโตมัยซิน - Moban, molindone (en) - nabumetone, Relafen (en) - Corgard, nadolol (en) - นัลล็อกโซน - แนฟาโซลีน - นาโปรเซน - เนฟาโซโดน - neomicina - ยานีโอสติกมีน - ไนเฟดิพีน - ไนโตรฟูแรนโตอิน - nortriptyline, Pamelor (en) - nistatinaนิสเตติน - โนร์แฟล็ก - Daypro, oxaprozin (en) - oxazepam, Serax (en) - อ็อกซีเฟนบิวตาโซน - Daricon, oxyphencyclimine (en) - papaverinaพาแพเวอรีน - พาร็อกซีไทม์ - ยาเพนิซิลเลไมน์ - เพนิซิลลินวีโปแตสเซียม - ยาเพนตะอีริทริทอล - ทอลวิน, ยาทอลวิน, ยาเพนตาโซซีน, เพนตาโซซีน - fenobarbital - ยาเพนท็อกซิฟิลลีน, เพนท็อกซิฟิลลีน - เพอร์เฟนาซีน - ยาไพริเดียม, ไพริเดียม - นาร์ดิล - มิลอนติน - phentolamine, Vasomax (en) - บูตาโซลิดิน, ยาบูตาโซลิดิน, ยาเฟนนีลบูตาโซน, เฟนนีลบูตาโซน - pindolol, Visken (en) - พิเพอราซิลิน - Feldene, piroxicam (en) - pneumococcal vaccine, Pneumovax (en) - ฟิล์มโพลารอยด์, โพลารอยด์ - Polaroidกล้องโพลารอยด์ - Acrilan, polypropenonitrile (en) - Pravachol, pravastatin (en) - ยาพราโซซิน - Mysoline, primidone (en) - procaínaโพรเคน - novocaínaโพรเคนไฮโดรคลอไรด์ - โพรไซไคลดีน - โปรเมทาซีน - Inderal, propanolol (en) - propoxifenoยาโพรพ็อกซีฟีน, ยาโพรพ็อกซีฟีนไฮโดรคลอไรด์, โพรพ็อกซีฟีน, โพรพ็อกซีฟีนไฮโดรคลอไรด์ - quinacrina - ยาควินิดีน - รานิติดีน - reserpinaยารีเซอร์พีน - ไวราโซล - ไรฟาดิน - โรฟีคอกซิบ - compresa, paño higiénico, venda higiénicaผ้าอนามัย, โกเต๊ก - clingfilm, cling film, Saran Wrap (en) - secobarbitalยาเซโกบาร์บิทอล, ยาเซโกบาร์บิทอลโซเดียม, เซโกบาร์บิทอล, เซโกบาร์บิทอลโซเดียม - sertraline, Zoloft (en) - ยาไวอะกร้า - simvastatin, Zocor (en) - ยาซูคราลเฟต - ยาซัลฟาซีตาไมด์ - Gantrisin, sulfisoxazole (en) - Clinoril, sulindac (en) - Tampax (en) - เทอแมสซีแพม - ยาเทราโซซิน - Lamisil, terbinafine (en) - tetraciclinaยาอะโครไมซิน, ยาเตตราคาไซลีน, เตตราคาไซคลีน - timerosalไทเมอโรซาล - pentotalยาเพนโททอล, ยาไทโอเพนทอล, ยาไทโอเพนทอลโซเดียม, เพนโททอล, ไทโอเพนทอล, ไทโอเพนทอลโซเดียม - ไทโอริดาซีน - ไทโอทิซีน - Blocadren, timolol (en) - Activase, tissue plasminogen activator (en) - โทบราไมซิน - tocainide, Tonocard (en) - โทลาซาไมด์ - ทอลบูตาไมด์ - Tolectin, tolmetin sodium (en) - Desyrel, trazodone, trazodone hydrochloride (en) - ไทรอะโซแลม - Naqua, trichlormethiazide (en) - Depokene, valproic acid (en) - แวนโคไมซิน - เวอแรพามิล - Velban, vinblastine (en) - Oncovin, vincristine (en) - อุปกรณ์ช่วยเดิน - Coumadin, warfarin (en) - adrenalinaอะดรีนาลิน, ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต - ฮิวมูลิน - ออกไซโตซิน - เอดีเอช, แอนติไดยูเรติกฮอร์โมน - เลโวโดปา - เออร์โกโนวีน - progesteronaโพรเจสเทอโรน - นอร์เอทินโดรน - เมดร็อกซีโปรเจสเตอโรน, โปรวีร่า - แนนโดรโลน - ฮอร์โมนเอสโตรน - ฮอร์โมนไฮโดรคอร์ติโซน, ไฮโดรคอร์ติโซน - cortisonaฮอร์โมนคอร์ทิโซน - พรีโลน, ยาพรีโลน, ยาเพรดนิโซโลน, เพรดนิโซโลน - เพรดนิโซน - เดกซาเมทาโซน - สไปโรโนแลคโตน - แลนโซพราโซล - โอเมพราโซล - dopaminaโดพามีน - กัลลามีน - โปแตสเซียมคลอไรด์ - nitroglicerinaน้ำมันกลีเซอรีน, ไนโตรกลีเซอรีน - เอนไซม์ไฮยาลูโรนิเดส - เอนไซม์แล็กเทส, แล็กเทส - ไนโตเจนไตรคลอไรด์ - Simoniz (en) - แอนติฮีโมฟิลิกแฟกเตอร์ - ยาไตรแอมซิโนโลน - รามิพริล - Cialis, tadalafil (en) - แทรนโดลาพริล - รถไถน้ำแข็ง[Domaine]

marca (n.f.) • ชื่อทางการค้า (n.) • ชื่อสัญลักษณ์ (n.) • ตรา (n.) • ยี่ห้อ (n.) • เครื่องหมายการค้า (n.) • แบรนด์ (n.)

-

 


   Publicidad ▼