» 

diccionario analógico

extropy (en) - การดูดวง, การดูดวงชะตา, การดูหมอ, การทำนายดวง, การทำนายดวงชะตา, การทำนายโชคชะตา - horóscopoการทำนายโชคชะตาราศี, ดวงชะตาราศี - meteorología, pronóstico del tiempoการพยากรณ์อากาศ - previsión, pronósticoการคาดการณ์, การคาดคะเน, การคาดหมาย, การพยากรณ์ - profecía, vaticinioการทำนาย, การพยากรณ์, คำทำนาย[Spéc.]

hacer pronósticos, pronosticarคาดการณ์, ทาย, ทำนาย, พยากรณ์, สังหรณ์ใจ - คาดคะเน, คำนวณ[Dérivé]

predicción (n.f.) • pronosticación (n.) • pronóstico (n.m.) • การพยากรณ์ (n.) • คำทำนาย (n.)

-