Publicidad ▼


 » 

diccionario analógico

superlatief - hvaljenje, panegirik, pohvala, preporuka, uveličavanjecanticum, danklied, éloge, grafrede, laudatie, lijkrede, lof, lofprijzing, lofrede, lofspraak, lofzang, overwinningslied, paean, panegyriek, zegezang - potvrda, preporučivanje, preporuka, svjedodžbaaanbeveling, aanprijzing, attest, getuigschrift, testimonium - čestitka, kompliment, pozdravcompliment, kompliment - eulogium, eulogy (en)[Spéc.]

loven, prijzen[GenV+comp]

ulagivačkivleierig[Cont.]

hvala, hvaliti, hvaljenje, pohvaliti, pohvaljivati, uzdizanjeaanbevelen, aanprijzen, loven, prijzen, recommanderen, roemen, zegenen - dizati u nebesa, glorificirati, hvaliti, slaviti, uznijeti, uznositi, uzvisiti, uzvisivati, veličatiophemelen, prediken, preken, uitbundig prijzen, uitdragen, verheerlijken, verkondigen[Dérivé]

laudatory (en)[Rel.Cont.]

eerbetoon (n.) • éloge (n.) • felicitatie (n.f.) • felicitatiebrief (n.) • gelukwens (n.m.) • laudatie (n.) • lof (n.) • lofprijzing (n.f.) • lofrede (n.f.) • lofspraak (n.f.) • loftuiting (n.f.) • panegyriek (n.) • pluim (n.f.) • pohvala (n.)

-

 


   Publicidad ▼